Gå til sidens indhold

Fire ud af ti har et efternavn, der ender på SEN

Navne - hele befolkningen 1. januar 2024

I Danmark har 43 pct. af befolkningen et efternavn, der ender på SEN. Set ud over landets kommuner er der store forskelle på, hvor mange der har et SEN-efternavn. Ishøj Kommune har den laveste andel med 24 pct. og Læsø Kommune har den højeste med 62 pct. Blandt de 27 kommuner med andele under 40 pct. er kun to kommuner beliggende uden for Region Hovedstaden. Det drejer sig om Greve og Aarhus Kommuner. De kommuner, der har en lav andel af befolkningen med et SEN-efternavn, har ofte en høj andel indvandrere og efterkommere. Det gælder fx for kommunerne vest for København.

Andel af befolkningen med et efternavn, der ender på SEN. Januar 2024

Fald på 18 procentpoint på 30 år

Gennem de seneste 30 år er andelen af personer med et SEN-efternavn faldet fra 61 pct. til 43 pct. Faldet kan tilskrives to ting; dels en øget andel indvandrere og efterkommere i Danmark og dels en ændring i navneloven tilbage i 2006, der indebar nye og nemmere muligheder for at ændre sit efternavn.

Andel af befolkningen med et efternavn, der ender på SEN

Nielsen, Jensen og Hansen har ligget i top-3 i de seneste 30 år

På trods af et fald i andelen af personer med efternavne, der ender på SEN, så er efternavnene Nielsen, Jensen og Hansen de mest almindelige i befolkningen i Danmark. Antallet af personer med et af de tre efternavne har dog oplevet et kraftigt fald i de seneste 30 år, nemlig med 272.000 personer. Dette er sket samtidig med, at befolkningen som helhed er steget med 770.000 personer.

Top-3 blandt alle efternavne

Navne blandt det nye kongepar samt vores afgået dronning

I anledningen af det nylige tronskifte har vi kigget på fornavnene Frederik, Mary og Margrethe. I starten af januar 2024 er der i alt 24.795 mænd med Frederik som første fornavn i Danmark. Væsentlig færre har fornavnene Mary og Margrethe, hvor der er hhv. 1.771 og 2.160 kvinder. Gennemsnitsalderen for personer med fornavnene Frederik, Mary og Margrethe er hhv. 23 år, 62 år og 61 år.

Vores nuværende konge er født i 1968. På kurven over personer i Danmark i dag med fornavnet Frederik ses en stigning for årgange lige efter 1968. Fra årgangene midt i 1980'erne og frem slutningen af 1990'erne var der en kraftig stigning. Blandt de yngste årgange er antallet af personer med fornavnet Frederik faldet til et niveau, som det så ud i midten af 1980'erne.

Personer med fornavnene Frederik, Mary eller Margrethe, som første fornavn efter fødselsårgang. Januar 2024

De meste almindelige navne i Danmark

I januar 2024 er Kirsten Jensen det mest almindelige fulde navn med 601 personer. Derefter kommer Kirsten Nielsen og Henrik Nielsen, som hhv. 590 og 583 hedder.

Ses der kun på første fornavn og efternavn, dvs. at personerne også kan have et eller flere mellemnavne, er de mest almindelige navnekombinationer Jens Jensen for mænd og Kirsten Jensen for kvinder, hvilket hhv. 2.816 og 1.919 hedder.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. januar 2024 - Nr. 14

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. januar 2025

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om navne bygger på et udtræk fra CPR. Navnestatistikken omfatter alle personer, der er bosat i Danmark 1. januar.
I CPR-registeret kan man kun have ét efternavn. Resten af de navne, en person har, betragter vi som fornavne. Fornavne adskilt af et mellemrum betragtes som hvert sit selvstændige navn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation