Gå til sidens indhold

Lille stigning i udenrigshandel med økologi

Udenrigshandel med økologiske varer 2022

Eksporten af økologiske varer steg 3 pct. fra 3,3 mia. kr. i 2021 til 3,4 mia. kr. i 2022. Importen steg tilsvarende 3 pct. fra 5,0 mia. kr. til 5,2 mia. kr. Både eksport og import lå dermed lidt højere end forrige år, med uændret forhold indbyrdes. Det var især salg til Tyskland, som trak eksporten op. Stigningerne er påvirket af inflation, hvor fødevarer var blandt de varer, hvor priserne steg mest i 2022 - se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:5.

Udenrigshandel med økologiske varerKilde: www.statistikbanken.dk/oeko4

Stigende import fra Asien og Frankrig

Værdien af importerede økologiske varer i alt steg 3 pct. Alene importen fra Asien steg 39 pct. fra 223 mio. kr. i 2021 til 309 mio. kr. i 2022. Det er især foderstoffer og ris, der importeres fra Asien. Importen fra Frankrig steg 27 pct. fra 187 mio. kr. i 2021 til 237 mio. kr. i 2022. Fra Frankrig dominerer varegrupper som drikkevarer (primært vin) samt frugt og grøntsager.

De største importlande for alle økologiske varer er Tyskland (17 pct. af importen), Nederlandene (15 pct.), Italien (15 pct.), Spanien (11 pct.) og Frankrig (5 pct.). EU tegner sig for i alt 85 pct.

Stigning i eksport af plantedrikke

Værdien af salget af økologiske drikkevarer - især plantedrikke - blev mere end fordoblet, fra 99 mio. kr. i 2021 til 254 mio. kr. i 2022. Eksporten af kød og kødvarer steg 16 pct. fra 524 mio. kr. til 607 mio. kr. hvorimod korn og kornvarer faldt 30 pct. fra 221 mio. kr. til 155 mio. kr. Mejeriprodukter og æg faldt 7 pct., men er forsat den største varegruppe i eksporten af økologiske varer med 1,0 mia. kr.

De vigtigste eksportlande for alle økologiske varer i 2022 er Tyskland (51 pct. af eksporten), Sverige (13 pct.), Nederlandene (5 pct.) og Kina (5 pct.). EU tegner sig for i alt 81 pct.

Fald i andel af økologi i den samlede udenrigshandel med fødevarer

Økologiske varer udgjorde 4,4 pct. af værdien af den samlede import af føde- og drikkevarer samt foder i 2022, hvilket er et fald fra 5,2 pct. i 2021. Eksportens andel faldt lidt fra 2,4 pct. i 2021 til 2,2 pct. i 2022. På det danske marked er den økologiske andel noget højere - fx udgjorde økologiske varer 12 pct. af detailomsætningen af fødevarer, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:145.

Det danske forbrug påvirker i betydelig grad udviklingen af import og eksport. Detailomsætningen af økologiske fødevarer faldt 3 pct. fra 2021 til 2022, hvorimod salget af varer til foodservice steg 39 pct. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:145 og Nyt fra Danmarks Statistik 2023:292.

Udenrigshandel med økologiske varer fordelt på varegrupper, løbende priser

 

Import

Eksport

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

 

mio. kr.

I alt

4887

5048

5203

2786

3267

3376

Levende dyr

-

-

-

3

13

14

Kød og kødvarer

71

109

88

366

524

607

Mejeriprodukter og æg

165

121

136

1022

1087

1014

Fisk, krebsdyr og bløddyr

37

33

43

49

68

71

Korn og kornvarer

505

485

602

146

221

155

Frugt og grøntsager

2272

2304

2055

389

426

482

Sukker, sukkerprodukter og honning

279

283

217

99

76

90

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier

340

364

453

67

73

68

Foderstoffer (undt. umalet korn)

319

357

551

60

38

71

Andre næringsmidler1

226

299

363

318

412

384

Drikkevarer

350

313

327

93

99

254

Olieholdige frø og frugter (undt. udsæd)2

132

183

184

36

40

47

Planter og frø

44

57

33

82

103

85

Animalske olier og fedtstoffer

3

1

1

3

4

6

Vegetabilske olier og fedtstoffer

134

125

125

49

78

23

Bearbejdede olier

3

2

18

0

0

0

Andre varer3

6

11

7

4

7

4

Anm.: Løbende priser, ekskl. moms.
1Omfatter bl.a. en række kolonialvarer, som ikke er omfattet af de øvrige grupper, fx saucer, dressinger, pastaprodukter, babymad, tørmælk m.m.
2 En stor del antages anvendt som foder til husdyr.
3 Stivelse med mere.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko4.

Import og eksport af økologiske varer fordelt på områder, løbende priser

 

Import

Eksport

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

 

mio. kr.

mio. kr.

I alt

4887

5048

5203

2786

3267

3376

Europa

4464

4533

4543

2363

2872

2978

Heraf:

 

 

 

 

 

 

EU-27 

4254

4395

4438

2151

2642

2736

Frankrig1

181

187

237

137

117

102

Italien

702

746

783

28

41

46

Nederlandene2

799

771

787

156

215

172

Spanien

733

786

580

9

10

17

Sverige

459

489

520

374

411

435

Tyskland

891

888

896

1219

1622

1714

Øvrige Europa3

209

138

105

211

230

242

Afrika

48

53

70

1

0

2

Amerika4

160

233

276

106

133

104

Asien

 

 

 

 

 

 

Heraf:

210

223

309

311

252

288

Kina

86

37

32

168

141

170

Oceanien

6

6

4

5

9

4

Anm.: Løbende priser, ekskl. moms.
1 Inklusive Monaco.
2 En del af handlen med Nederlandene vedrører omlastede varer til/fra andre lande.
3 Inklusive Storbritannien alle år.
4 Inklusive Grønland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko55

Nyt fra Danmarks Statistik

14. december 2023 - Nr. 428

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Udenrigshandel med økologiske varer er baseret på indberetninger fra bedrifter og virksomheder, som er godkendt af Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen til handel med økologiske varer. Statistikken vedrører fødevarer og foderstoffer, der kan være økologiske. Opgørelsen er gennemført siden 2003. Se flere oplysninger om kilder og metoder i statistikdokumentationen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bidraget til finansiering af undersøgelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation