Gå til sidens indhold

Højt sygefravær i 2022

Fravær fra arbejde 2022

Ændret 13. december 2023 kl. 10:54

Der var desværre fejl i Nyt'ens første afsnit, da der var skrevet procentpoint i stedet for dage. Fejlen er rettet og markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Sygefraværet på grund af egen sygdom var i 2022 på et historisk højt niveau. På tværs af sektorer steg sygefraværet pr. fuldtidsansat til 11,0 dage i gennemsnit. Det var 1,7 dage højere end i 2021, hvor gennemsnittet i forhold til de foregående år allerede var højt med 9,3 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Det høje sygefravær i 2022 skal ses i lyset af genåbningen af samfundet i starten af 2022 efter COVID-19 restriktioner. I sektoren offentlig forvaltning og service steg sygefraværet med 2,4 dage, mens det for virksomheder og organisationer steg med 1,4 dage.

Fravær på grund af egen sygdom efter sektorKilde: www.statistikbanken.dk/fra020

Flere sygefraværsperioder varer 3-7 dage

Fraværsperiodernes længde i forbindelse med egen sygdom steg generelt i 2022. 29,6 pct. af alle sygefraværsperioder havde en periodelængde på 3-7 dage. Sammenlignet med 2021 svarer det til en stigning på 5,8 procentpoint. Til gengæld var der i 2022 relativt færre sygefraværsperioder på en eller to dages varighed. 43,3 pct. af perioderne havde i 2021 en længde på en dag, mens dette i 2022 lå på 39,1 pct., svarende til et fald på 4,2 procentpoint.

Fravær i forbindelse med egen sygdom efter periodelængdeKilde: www.statistikbanken.dk/fra031

Fravær som følge af børns sygdom er steget igen efter COVID-19

I alle delsektorer er fravær som følge af børns sygdom i 2022 steget sammenlignet med tidligere år. Nedlukningen under COVID-19 i 2020 og 2021 reducerede fraværet, som følge af børns sygdom. I 2020 var niveauet på sit laveste, hvor børns sygdom som fraværsårsag lå på 0,4 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Dette niveau steg i 2021 og yderligere i 2022, hvor det lå på 0,6 dage. Et fald i 2020 samt stigninger i 2021 og 2022 ses i alle delsektorer.

Fravær som følge af børns sygdom efter delsektorerKilde: www.statistikbanken.dk/fra020

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2023 - Nr. 425

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. december 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen med bl.a. definitioner af fraværsdagsværk, fraværsperioder og fraværsprocent.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation