Gå til sidens indhold

6.600 flere lønmodtagere i april

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) april 2024

Antallet af lønmodtagere steg med 6.600 personer fra marts til april, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 4.000 personer, og i offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 2.500 personer i april. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i april på 3.023.300 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

37.500 flere lønmodtagere siden april 2023

Siden april 2023 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 10 ud af 12 måneder, og i april 2024 var der 37.500 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere. I virksomheder og organisationer var der 29.900 flere lønmodtagere i april 2024 i forhold til april 2023, og i offentlig forvaltning og service var der i april 7.500 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere.

Flere lønmodtagere i bl.a. industri, transport og videnservice på et år

I branchen industri er antallet af lønmodtagere steget med 6.700 personer siden april 2023, svarende til en stigning på 2,0 pct. I offentlig administration, forsvar og politi er antallet af lønmodtagere steget med 5.000 personer på 12 måneder, hvilket svarer til en stigning på 3,2 pct. I branchen transport er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4.600 personer på 12 måneder, svarende til en stigning 3,1 pct. I videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed var der ligeledes 4.600 flere lønmodtagere i april sammenlignet med 12 måneder tidligere, svarende til en stigning på 2,5 pct. 

Færre lønmodtagere i information og kommunikation på et år

I branchen information og kommunikation var der 1.000 færre lønmodtagere i april sammenlignet med 12 måneder tidligere. Det svarer til et fald på 0,8 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Kumuleret udvikling i forhold til april 2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret

 

April
2023
 

Marts
2024*
 

April 2024*

 

Udvikling
april 2023
- april 2024*

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2985810

3016689

3023322

0,2

37512

1,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42826

43227

43313

0,2

487

1,1

Råstofindvinding

4083

4175

4110

-1,6

27

0,7

Industri

328035

334019

334696

0,2

6661

2,0

Energiforsyning

14333

16186

16467

1,7

2134

14,9

Vandforsyning og renovation

13859

14598

14568

-0,2

709

5,1

Bygge og anlæg

184028

185639

185890

0,1

1862

1,0

Handel

455801

457161

457220

0,0

1419

0,3

Transport

145920

149067

150507

1,0

4587

3,1

Hoteller og restauranter

131298

133017

133161

0,1

1863

1,4

Information og kommunikation

125115

123849

124127

0,2

-988

-0,8

Finansiering og forsikring

89435

91594

91372

-0,2

1937

2,2

Ejendomshandel og udlejning

44086

44415

44541

0,3

455

1,0

Videnservice

180505

184693

185066

0,2

4561

2,5

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161286

161077

161476

0,2

190

0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

159125

162942

164146

0,7

5021

3,2

Undervisning

230800

231349

232673

0,6

1873

0,8

Sundhed og socialvæsen

548040

550560

550815

0,0

2775

0,5

Kultur og fritid

61975

63138

63033

-0,2

1058

1,7

Andre serviceydelser mv.

64948

65711

65749

0,1

801

1,2

Uoplyst aktivitet

312

272

392

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

 

April
2023
 

Marts
2024*
 

April 2024*

 

Udvikling
april 2023
- april 2024*

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2985810

3016689

3023322

0,2

37512

1,3

Offentlig forvaltning og service

875972

880916

883456

0,3

7484

0,9

Virksomheder og organisationer1

2109525

2135501

2139474

0,2

29949

1,4

Uoplyst sektor

312

272

392

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere planmæssigt revideret for månederne oktober til december 2023 samt januar til marts 2024. I oktober og november 2023 er antallet af lønmodtagere opjusteret med hhv. 400 og 600 personer før sæsonkorrektion. I januar og februar 2024 er lønmodtagerbeskæftigelsen nedjusteret med hhv. 1.300 og 700 personer. I januar er revisionen større end sædvanlig. Hovedparten af nedjusteringen i januar er i branchen transport, hvor der ifm. denne opgørelse har foreligget mere viden om indberetningerne.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. juni 2024 - Nr. 181

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation