Gå til sidens indhold

Danske lastbiler kørte mere i 2023 end året før

Godstransport
Sæsonkorrigeret
4,0 mia. tonkm
4. kvt. 2023
-0,7 %
fra 3. kvt.2023 til 4. kvt. 2023

Godstransport med danske lastbiler 4. kvt. 2023

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt knap 1 pct. i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før og endte på 4,0 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Faldet skyldes nedgangen i det internationale transportarbejde på 14 pct., mens det nationale transportarbejde steg 2 pct. På trods af faldet i fjerde kvartal, endte 2023 med en stigning i det samlede transportarbejde for danske lastbiler på 8 pct. i forhold til året før. Både det internationale og nationale transportarbejde steg i forhold til 2022 med henholdsvis 3 pct. og 9 pct.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Vækst i antallet af eldrevne lastkøretøjer

Ultimo 2023 var der indregistreret 448 eldrevne og 327 gasdrevne lastbiler og sættevognstrækkere i Danmark ud af en samlet bestand på 41.725 lastbiler og sættevognstrækkere. Antallet af gasdrevne lastkøretøjer har været stabilt omkring 320-330 de seneste tre år. I samme periode er antallet af eldrevne lastkøretøjer steget fra 56 ultimo 2021 til 448 ultimo 2023. Størstedelen af lastkøretøjerne er fortsat dieseldrevne (98 pct.), mens et meget lille antal er registreret som brint- eller benzindrevne.

Antal registrerede el- og gasdrevne lastbiler og sættevognstrækkere, ultimo åretKilde: www.statistikbanken.dk/bil54

Transport med el- og gasdrevne lastvogne er trods vækst fortsat beskedent

Langt hovedparten af transportarbejdet, nemlig 99,5 pct. udføres af dieseldrevne lastbiler. De statistiske oplysninger for el- og gasdrevne lastvognes godstransport er forbundet med en ret høj usikkerhed, da oplysningerne baserer sig på forholdsvis få indberetninger til vejgodsstatistikken.

Det samlede transportarbejde for alle lastvogne i 2023 var 16,4 mia. tonkm, mens det for eldrevne lastvogne var 11 mio. tonkm, hvilket var en stigning på 159 pct. i forhold til året før og for gasdrevne lastvogne 71 mio. tonkm., som var en stigning på 20 pct. i forhold til 2022.

El- og gasdrevne lastbiler bruges i større grad i affaldskørsel

Virksomhederne registreret under Transport og godshåndtering stod i 2023 for 75 pct. af transportarbejdet med dieseldrevne lastvogne og 73 pct. af transportarbejdet med gasdrevne lastbiler. Kun 25 pct. af de eldrevne lastbilers transportarbejde var i den kategori. Til gengæld var andelen af både el- og gasdrevne lastvognes respektive transportarbejde inden for Vandforsyning; kloakvæsen; affaldshåndtering mv væsentlig højere end de dieseldrevne lastvognes andel, nemlig henholdsvis 29 og 26 pct. i forhold til 2 pct. af dieseldrevne lastvognes andel af deres transportarbejde.

Diesel-, el- og gasdrevne lastvognes respektive transportarbejde fordelt på udvalgte hovedgrupperKilde: Særkørsel på vejgodsstatistikken

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

2023

Ændring

 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

4. kvt. 2023
ift. 3. kvt. 2023

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3848

3660

3747

3917

4206

4122

4051

4023

-27

-0,7

National kørsel

3142

3133

3168

3321

3597

3449

3403

3468

65

1,9

Vognmandskørsel

2618

2702

2750

2809

3065

2965

2841

3047

206

7,3

Firmakørsel

524

431

418

512

532

484

562

420

-141

-25,2

International kørsel

706

527

579

596

609

673

648

556

-92

-14,2

Fra Danmark til udlandet

433

335

426

419

412

432

422

347

-75

-17,8

Fra udlandet til Danmark

175

140

108

122

145

190

170

161

-9

-5,1

Øvrig kørsel1

98

51

45

55

52

51

56

48

-8

-15,0

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

43,2

41,1

45,7

45,3

43,6

43,9

42,3

39,8

-2,5

-5,9

National kørsel

42,1

40,2

44,9

44,2

42,7

42,8

41,0

38,9

-2,1

-5,1

Vognmandskørsel

34,1

33,1

37,0

36,2

35,1

34,3

33,1

32,4

-0,7

-2,1

Firmakørsel

8,0

7,1

7,8

8,1

7,6

8,4

8,0

6,6

-1,4

-17,6

International kørsel

1,1

0,9

0,9

1,0

0,9

1,2

1,2

0,9

-0,4

-31,4

Fra Danmark til udlandet

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

0,7

0,4

-0,3

-39,0

Fra udlandet til Danmark

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

-0,1

-21,4

Øvrig kørsel1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

-19,1

 

mio. km

 

Kørte km i alt

376

373

371

375

386

369

363

349

-14

-3,8

National kørsel

325

331

328

331

344

324

318

311

-7

-2,3

Vognmandskørsel

263

270

269

268

279

262

251

263

11

4,5

Firmakørsel

62

61

60

63

66

62

67

48

-19

-27,8

International kørsel

51

41

43

44

41

46

45

38

-7

-14,6

1Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Godstransport
Sæsonkorrigeret
4,0 mia. tonkm
4. kvt. 2023
-0,7 %
fra 3. kvt.2023 til 4. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

19. marts 2024 - Nr. 74

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation