Gå til sidens indhold

Moderat opbremsning i bilsalget fra april til maj

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.687
maj 2024
-5,9%
april til maj 2024

Nyregistrerede motorkøretøjer maj 2024

Der blev registreret 13.700 nye personbiler i maj 2024 opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 5,9 pct. færre end i april. Tilgangen til husholdningerne faldt 7,4 pct., mens den faldt 3,3 pct. i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i marts-maj 2024 var 9,8 pct. højere end i december 2023 - februar 2024. I husholdningerne var der en stigning på 15,9 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 1,4 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Næsten to tredjedele af husholdningernes nye biler i maj kører på el

Der blev registreret 7.200 nye elbiler i maj, og de udgjorde 49,4 pct. af alle 14.700 nye personbiler opgjort i faktiske tal. I april var andelen 42,8 pct. Andelen af nye fossile biler faldt fra 52,2 pct. i april til 46,3 pct. i maj, mens andelen af plugin hybrider faldt fra 5,0 pct. i april til 4,3 pct. i maj. Husholdningerne stod for 5.500 af elbilerne i maj, og det svarer til 63,4 pct. af deres nye biler. I erhvervene udgjorde elbilerne 29,2 pct. af de nye biler. Der er nu 246.900 elbiler i Danmark, svarende til 8,7 pct. af alle personbiler.

I perioden juni 2023 - maj 2024 udgjorde elbilerne 41,2 pct. eller 71.900 af de nye personbiler mod 28,8 pct. eller 40.900 biler i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 50,1 pct. af deres nye biler i den seneste 12-måneders periode, mens de i erhvervene udgjorde 27,9 pct.

Tilgang af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Tilgangen af elbiler blev næsten fordoblet den seneste 12-måneders periode

Den samlede tilgang af nye personbiler i perioden juni 2023 - maj 2024 var på 174.300 i faktiske tal, hvilket er 11,6 pct. eller 18.100 højere end i den foregående 12-måneders periode. Tilgangen til husholdningerne steg med 28,1 pct. til 104.300 biler, mens den faldt med 6,4 pct. i erhvervene til 70.100 biler. Tilgangen af nye fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 5,9 pct. frem i forhold til de foregående 12 måneder, mens tilgangen af nye elbiler steg med 86,5 pct. Plugin hybriderne faldt med 36,6 pct.

Privatleasing er blevet mere populært

Privatleasing er blevet mere populært det seneste års tid. I maj var 39,6 pct. af husholdningernes nye personbiler leaset mod 34,2 pct. for et år siden. Elbilerne udgjorde 57,6 pct. af husholdningernes leasede biler i maj. I de seneste 12 måneder udgjorde privatleasing 39,0 pct. af tilgangen til husholdningerne mod 28,0 pct. i den foregående 12-måneders periode.

I erhvervene stod leasing for 85,5 pct. af tilgangen i den seneste periode mod 84,8 pct. i den foregående. 65,9 pct. af erhvervenes leasede biler i maj er fossilt drevne. Læs mere om leasing i den nyligt offentliggjorte Bag Tallene: Flere leaser deres bil.

Leasingandelen af den samlede tilgang, 12-måneders perioden juni-majKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

2024

Mar. - maj
2024/

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

dec. 2023 -
feb. 2024

Maj / apr. 2024

 

antal

pct.

Tilgang i alt

17710

10020

12083

15478

14548

13687

9,8

-5,9

I husholdningerne

10956

5330

6859

8974

9262

8579

15,9

-7,4

I erhvervene

6755

4690

5224

6504

5285

5109

1,4

-3,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

 

Juni 2022
- maj 2023

Juni 2023
- maj 2024

Æn-
dring

 

2023

2024

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

14099

14660

4,0

 

156230

174305

11,6

Benzin

6597

5613

-14,9

 

75753

81970

8,2

Diesel

1557

1179

-24,3

 

15985

15175

-5,1

El

4441

7239

63,0

 

40915

76307

86,5

Plugin hybrid mv.

1504

629

-58,2

 

23577

14952

-36,6

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

4757

5222

9,8

 

58626

63604

8,5

Privatleasing

2471

3424

38,6

 

22772

40651

78,5

Samlet tilgang

7228

8646

19,6

 

81398

104255

28,1

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9342

9438

1,0

 

97604

110701

13,4

Ikke-leasingbiler (a)

1004

1029

2,5

 

11354

10161

-10,5

Til leasing

8338

8409

0,9

 

86250

100540

16,6

Erhvervsleasing (b)

5867

4985

-15,0

 

63478

59889

-5,7

Samlet tilgang

6871

6014

-12,5

 

74832

70050

-6,4

Erhvervskøretøjer i alt

3003

3110

3,6

 

30623

31873

4,1

Varebiler

2458

2687

9,3

 

25480

26738

4,9

Lastbiler

247

192

-22,3

 

2076

2050

-1,3

Sættevognstrækkere

283

183

-35,3

 

2390

2494

4,4

Busser

15

48

220,0

 

677

591

-12,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.687
maj 2024
-5,9%
april til maj 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2024 - Nr. 164

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation