Gå til sidens indhold

Fortsat færre modtagere af kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 1. kvt. 2024

I første kvartal af 2024 faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 1.700 til 89.800 ved udgangen af marts, svarende til et fald på 1,9 pct. Dermed fortsætter den generelt faldende tendens, idet antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser nu næsten er halveret siden august 2015 og ligger på det laveste niveau siden statistikkens start i januar 2007.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Den faldende tendens blev midlertidigt afbrudt fra 2022 til 2023

Den faldende tendens siden 2015 i det samlede antal af kontanthjælpsmodtagere blev kortvarigt afbrudt fra marts 2022 til juni 2022 som følge af tilgangen af ukrainske krigsflygtninge, der resulterede i en stigning på 9.000 personer i Tilbud til udlændinge over de tre måneder.

Fald inden for samtlige kontanthjælpsydelsestyper i forhold til marts 2023

Antallet af modtagere af samtlige ydelsestyper er faldet fra marts 2023 til marts 2024. Her er antallet af kontanthjælpsmodtagerede faldet med 3.100, svarende til et fald på 6 pct. Tilbud til udlændinge er faldet med 2.600, svarende til et fald på 16 pct. Antallet af modtagere af øvrige ydelsestyper, såsom løntilskud, forrevalidering og revalideringsydelse, er faldet med 400, svarende til et fald på 20 pct., mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 300, svarende til et fald på 1 pct.

Faldende antal jobparate ydelsesmodtagere i første kvartal

Fra december 2023 til marts 2024 faldt antallet af jobparate ydelsesmodtagere med 600, svarende til et fald på 3,6 pct. Samtidig faldt antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere med 1.100, svarende til et fald på 1,5 pct. De jobparate er her opgjort inklusive underkategorien åbenlyst uddannelsesparate. De jobparate er netop de personer, der vurderes at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme, og disse personer regnes derfor med i opgørelsen af ledigheden, se Uændret ledighed i april (Nyt fra Danmarks Statistik 2024:149).

Størst fald for kvinder og de ældste ydelsesmodtagere i første kvartal

Fra december til marts faldt antallet af kvinder, der modtog kontanthjælpsydelser med 1.200, svarende til et fald på 2,6 pct., mens faldet for mænd var på 500, svarende til et fald på 1,2 pct. Opgjort efter alder var det største fald at finde blandt de 40-66-årige med 1.100, svarende til et fald på 3,1 pct.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2023

2024

Ændring

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec. 2023
- Mar. 2024

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

92,6

92,1

91,4

90,9

90,5

89,8

-1,9

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

47,3

47,0

46,7

46,4

46,1

45,8

-2,1

Uddannelseshjælp

30,0

29,9

29,7

29,6

29,6

29,5

-0,6

Tilbud til udlændinge1

13,4

13,5

13,4

13,6

13,7

13,7

2,6

Løntilskud

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

-15,0

Forrevalidering

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-8,6

Revalideringsydelse

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

-3,2

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

16,7

16,5

16,3

16,0

15,9

15,7

-3,6

Aktivitetsparat3

75,9

75,6

75,2

74,8

74,6

74,1

-1,5

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

46,5

46,4

46,2

46,0

45,9

45,6

-1,2

Kvinder

46,1

45,7

45,3

44,9

44,6

44,1

-2,6

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

21,4

21,4

21,2

21,2

21,2

21,2

-0,2

25-39 år

35,2

35,0

34,8

34,6

34,5

34,2

-1,6

40-66 år

36,1

35,8

35,4

35,1

34,7

34,3

-3,1

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse, der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2024 - Nr. 166

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation