Gå til sidens indhold

Rekordfå modtagere af kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 4. kvt. 2023

I fjerde kvartal af 2023 faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 1.600 til 91.300 ved udgangen af december, svarende til et fald på 1,7 pct. Dermed fortsætter den generelt faldende tendens, idet antallet er tæt på halveret siden 2015 og nu på det laveste niveau siden statistikkens start i januar 2007.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Faldende tendens siden 2015 kun afbrudt to gange

Den faldende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere har kun været kortvarigt afbrudt to gange. Første gang var i foråret 2020, som følge af de første COVID-19 nedlukninger i Danmark, og anden gang var i foråret 2022 som følge af tilstrømningen af ukrainske krigsflygtninge.

Jævnt fald inden for de forskellige kontanthjælpsydelser i fjerde kvartal

Antallet af modtagere af samtlige ydelsestyper har været faldende fra september til december 2023. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 800, svarende til et fald på 1,6 pct., mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 300, svarende til et fald på 1,0 pct. Relativt set er det de mindre ydelsestyper, såsom løntilskud, forrevalidering og revalideringsydelse, der er faldet mest - selvom disse ordninger kun er faldet med hhv. 54, 10 og 70 modtagere fra september til december, svarer det til fald på hhv. 20,3, 14,9 og 4,9 pct.

Faldende antal jobparate ydelsesmodtagere i fjerde kvartal

Fra september til december faldt antallet af jobparate ydelsesmodtagere med 600, svarende til et fald på 3,7 pct. Samtidig faldt antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere med 900, svarende til et fald på 1,2 pct. De jobparate er her opgjort inklusive underkategorien åbenlyst uddannelsesparate. De jobparate er netop de personer, der vurderes at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme, og disse personer regnes derfor med i opgørelsen af ledigheden, se Lille fald i ledigheden i januar (Nyt fra Danmarks Statistik 2024:53).

Størst fald for de kvindelige og de ældste ydelsesmodtagere i fjerde kvartal

Fra september til december faldt antallet af kvindelige modtagere af kontanthjælpsydelser med 1.000, svarende til et fald på 2,3 pct. Opgjort efter alder var det største fald at finde blandt de 40-66-årige med 900, svarende til et fald på 2,4 pct.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2023

Ændring

 

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Sep. 2023
- Dec. 2023

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

93,3

93,2

92,9

92,6

92,1

91,3

-1,7

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

47,8

47,7

47,5

47,3

47,0

46,7

-1,6

Uddannelseshjælp

29,9

30,0

30,0

30,0

29,9

29,7

-1,0

Tilbud til udlændinge1

13,9

13,5

13,4

13,4

13,5

13,3

-0,6

Løntilskud

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

-20,3

Forrevalidering

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-14,9

Revalideringsydelse

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

-4,9

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

17,0

16,9

16,9

16,6

16,5

16,3

-3,7

Aktivitetsparat3

76,3

76,3

76,0

76,0

75,7

75,1

-1,2

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

46,6

46,6

46,6

46,5

46,4

46,0

-1,1

Kvinder

46,7

46,6

46,4

46,1

45,8

45,3

-2,3

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,2

-0,7

25-39 år

35,4

35,4

35,3

35,1

34,9

34,7

-1,6

40-66 år

36,7

36,4

36,3

36,1

35,8

35,4

-2,4

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse, der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2024 - Nr. 64

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation