Gå til sidens indhold

Antal konkurser faldt til samme niveau som i marts

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
209
maj
-21,2 %
fra april til maj

Konkurser maj 2024

Der var 209 erklærede konkurser i maj blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 21,2 pct. færre end i april. Faldet kom efter en tilsvarende stigning i april, og de 209 konkurser i maj er således på niveau med marts, hvor der var 205 konkurser. Konkurserne medførte 746 tabte job. I perioden marts-maj 2024 var antallet af konkurser i aktive virksomheder 5,5 pct. højere end i december 2023 - februar 2024, lige som jobtabet i faktiske tal var 10,9 pct. højere. Der er i denne artikel fokus på de konkursramte virksomheders alder på konkurstidspunktet.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Uens tilbagegang fra 2023 til 2024 i antal konkurser brancherne imellem

Det faktiske antal konkurser i januar-maj 2024 er noget lavere i de branchegrupper, der typisk har flest konkurser, når der sammenlignes med den samme periode i 2023. Industri og engroshandel ligger 37-38 pct. lavere end i 2023, mens erhvervsservice ligger 27 pct. lavere. Byggeri, detailhandel, restauranter og transport ligger 10-20 pct. lavere. I januar-maj 2024 ligger det samlede konkursniveau for alle aktive virksomheder 18 pct. lavere end i samme periode i 2023.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-maj 2020-2024Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De aktive virksomheder var i gennemsnit 7,5 år gamle ved konkursen i 2024

Alle aktive virksomheder, der er gået konkurs i 2024, var i gennemsnit 7,5 år gamle på konkurstidspunktet, og det har også været alderen siden 2021. I perioden 2011-2020 var gennemsnitsalderen lidt under 9 år. Der er nogen forskel på gennemsnitsalderen ved konkursen, når man ser på de forskellige branchegrupper. I figuren nedenfor ses gennemsnitsalderen for de samme branchegrupper som ovenfor, og de konkursramte virksomheder i industri og engroshandel har med 10-11 år i perioden 2020-2024 generelt set levet længere end de konkursramte virksomheder i brancherne byggeri, restauranter og transport, hvor gennemsnitsalderen var 5-7 år.

Gennemsnitsalder for konkursramte aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. 2020-2024Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i maj i faktiske tal

Der var i alt 433 erklærede konkurser i maj opgjort i faktiske tal. Heraf var 191 konkurser i aktive virksomheder, der havde ansatte og/eller en omsætning på mindst 1 mio. kr. De resterende 242 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en mindre omsætning.

32 pct. af de konkursamte job var i Region Sjælland

Der blev tabt 746 job ved de 433 erklærede konkurser i maj mod 1.136 tabte job i april. Region Hovedstaden stod for 30 pct. af de tabte job i maj, mens Region Sjælland stod for 32 pct. Region Syddanmark stod for 17 pct., mens Region Midtjylland stod for 16 pct. Region Nordjylland stod for 6 pct. I perioden marts-maj 2024 blev i alt 3.426 job ramt af konkurs mod 3.088 i december 2023 - februar 2024.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2023

2024

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

546

624

554

601

683

629

638

380

485

538

501

598

504

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder

240

272

272

211

261

259

228

230

204

210

205

266

209

Faktiske i alt

433

588

418

326

616

922

1100

519

415

479

443

475

433

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

2

9

5

4

7

10

7

10

5

8

3

2

4

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

31

28

22

23

29

33

43

22

19

26

16

19

16

Bygge og anlæg

74

120

69

52

105

160

191

97

64

102

99

114

79

Handel og transport mv.

138

168

139

93

202

257

314

158

128

153

144

155

134

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

13

23

15

11

19

33

38

28

15

16

14

6

12

Erhvervsservice

78

98

59

55

89

149

148

81

63

66

68

69

77

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uoplyste

97

142

109

88

165

280

359

123

121

108

99

110

111

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hovedstaden

183

218

275

177

122

329

538

624

240

183

195

190

255

Sjælland

45

53

95

63

47

54

100

128

76

49

55

62

63

Syddanmark

63

51

74

54

45

85

88

120

62

56

76

60

60

Midtjylland

76

76

102

81

83

92

125

169

95

86

116

84

75

Nordjylland

42

35

42

43

29

56

71

59

46

41

37

47

22

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

909

1409

881

656

1025

1742

1009

1078

921

1089

1544

1136

746

Hovedstaden

305

588

307

177

339

673

536

371

327

289

477

660

224

Sjælland

76

176

226

173

83

173

93

143

169

108

268

172

236

Syddanmark

284

338

129

114

248

251

168

73

61

195

131

102

125

Midtjylland

162

183

129

136

219

424

170

400

267

446

595

181

119

Nordjylland

82

124

90

56

136

221

42

91

97

51

73

21

42

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
209
maj
-21,2 %
fra april til maj

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2024 - Nr. 162

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation