Gå til sidens indhold

Fremgang i fortsat negativ forbrugertillid

Forbrugertillidsindikatoren
-6,5
maj 2024
+2,1
fra april til maj 2024

Forbrugerforventninger maj 2024

Forbrugertillidsindikatoren er i maj steget til minus 6,5, hvilket er en fremgang i forhold til sidste måned hvor den var minus 8,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger ligeledes på minus 8,6. Årsagen til fremgangen i denne måned er forbrugernes vurdering af deres egen nuværende økonomiske situation, samt deres forventninger til både deres egen og Danmarks fremtidige økonomiske situation. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurderingen af familiernes økonomiske situation stiger, men stadig negativ

Forbrugerne vurderer stadig, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 6,4, hvilket er det højeste niveau indikatoren har været på siden marts 2022. Det er ligeledes en markant fremgang i forhold til sidste måned, hvor indikatoren lå på minus 10,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 11,1. Forbrugerne vurderer ligeledes, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 8,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 9,6.

Forbrugerne forventer, at familiens økonomi bliver bedre om et år

Forbrugerne forventer, at familiens egen økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren er steget i forhold til april, hvor den lå på 3,8 og ligger nu på 6,4, hvilket er det højeste niveau i over to år. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 3,7. Forbrugerne forventer derimod, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 5,4, hvilket er omtrent det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, der er minus 5,1.

Forbrugerne holder fortsat igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 18,9, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 20,7.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 7,7, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 10,4.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2021

2022

2023

2023

2024

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

0,3

-22,2

-15,6

-13,0

-8,4

-7,4

-7,6

-8,6

-6,5

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,3

-17,8

-20,5

-17,5

-11,7

-10,6

-9,7

-10,9

-6,4

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

11,9

-5,0

2,0

1,0

4,9

5,2

0,6

3,8

6,4

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-12,1

-39,1

-25,8

-17,4

-10,0

-7,1

-5,7

-8,7

-8,4

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

4,4

-17,1

-1,5

-6,6

-3,6

-2,4

-5,0

-7,8

-5,4

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,9

-32,1

-32,3

-24,3

-21,6

-22,0

-18,1

-19,3

-18,9

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på emnesiden Forbrugerforventninger
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2021

2022

2023

2023

2024

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

1,2

58,3

44,8

23,1

22,8

15,7

15,9

22,0

20,2

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

30,0

25,0

-9,0

-2,5

2,8

2,4

7,4

9,9

12,6

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-6,5

14,1

15,2

13,9

10,7

12,0

9,0

9,0

7,7

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-0,1

-16,1

-11,4

-8,3

-7,3

-7,3

-6,0

-8,3

-4,7

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

56,6

61,2

62,8

63,4

62,8

62,6

63,6

62,7

64,3

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

41,5

26,4

25,6

22,9

22,4

27,1

29,2

27,8

31,6

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

35,0

24,2

21,4

18,5

20,7

22,4

25,7

24,4

27,0

1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-6,5
maj 2024
+2,1
fra april til maj 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

23. maj 2024 - Nr. 143

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation