Gå til sidens indhold

Lille fald i forbrugertilliden

Forbrugertillidsindikatoren
-8,6
april 2024
-1,0
fra marts til april 2024

Forbrugerforventninger april 2024

Forbrugertillidsindikatoren er i april minus 8,6 og er dermed lidt lavere end sidste måned, hvor den var minus 7,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 9,2. Forbrugernes forventninger til familiens egen økonomiske situation er, som den eneste indikator af de fem indikatorer, som forbrugertilliden beregnes af, steget fra marts til april, mens alle de andre er faldet. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurderingen af Danmarks økonomiske situation falder

Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 8,7 og er dermed faldet i forhold til marts, hvor den var minus 5,7. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 10,0. Forbrugerne vurderer ligeledes, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 10,9, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 12,4.

Forbrugerne forventer familiens økonomi bliver bedre om et år

Forbrugerne forventer, at familiens egen økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger i april på 3,8 og er dermed steget i forhold til marts, hvor indikatoren lå på 0,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 3,5. Forbrugerne forventer derimod, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 7,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 5,2.

Forbrugerne holder fortsat igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 19,3, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 21,9.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 9,0, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 11,0.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2021

2022

2023

2023

2024

 

 

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

0,3

-22,2

-15,6

-10,3

-13,0

-8,4

-7,4

-7,6

-8,6

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,3

-17,8

-20,5

-14,0

-17,5

-11,7

-10,6

-9,7

-10,9

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

11,9

-5,0

2,0

5,2

1,0

4,9

5,2

0,6

3,8

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-12,1

-39,1

-25,8

-11,2

-17,4

-10,0

-7,1

-5,7

-8,7

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

4,4

-17,1

-1,5

-5,8

-6,6

-3,6

-2,4

-5,0

-7,8

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,9

-32,1

-32,3

-25,9

-24,3

-21,6

-22,0

-18,1

-19,3

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på emnesiden Forbrugerforventninger
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2021

2022

2023

2023

2024

 

 

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

1,2

58,3

44,8

27,4

23,1

22,8

15,7

15,9

22,0

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

30,0

25,0

-9,0

-1,3

-2,5

2,8

2,4

7,4

9,9

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-6,5

14,1

15,2

11,5

13,9

10,7

12,0

9,0

9,0

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-0,1

-16,1

-11,4

-10,6

-8,3

-7,3

-7,3

-6,0

-8,3

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

56,6

61,2

62,8

69,1

63,4

62,8

62,6

63,6

62,7

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

41,5

26,4

25,6

29,4

22,9

22,4

27,1

29,2

27,8

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

35,0

24,2

21,4

23,0

18,5

20,7

22,4

25,7

24,4

1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-8,6
april 2024
-1,0
fra marts til april 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2024 - Nr. 113

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation