Gå til sidens indhold

Fonde uddelte 32,4 mia. kr. i 2022

Fondes aktiviteter 2022

Ændret 23. februar 2024 kl. 08:00

Der blev konstateret fejl i tallene, disse er rettet og markeret med rød. Korrektionen har bl.a. betydet at hovedtallet steg fra 32,2 mia. kr. til 32,4 mia. kr.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

De danske fonde gav tilsagn om bevillinger for sammenlagt 32,4 mia. kr. i 2022. Af disse blev 19,7 mia. kr. uddelt af de erhvervsdrivende fonde, hvilket er en stigning på 6 pct. i forhold til 2021. Der blev uddelt 12,6 mia. kr. af de almene fonde og fondslignende foreninger, hvilket er en stigning på 75 pct. i forhold til året før. Dette skyldtes hovedsageligt ekstraordinært store uddelinger hos enkelte fonde.

Fondes bevillinger fordelt på erhvervsdrivende fonde og Almene fonde og fondslignende foreningerKilde: www.statistikbanken.dk/fond00

Forskning modtog 1/3 af de samlede bevillinger

Undersøgelsen af fondes aktiviteter er i år udvidet til at omfatte fondenes uddelinger til forskning fordelt på videnskabelige områder. Ser man på det samlede beløb har fondene givet bevillinger til forskning for i alt 11,4 mia. kr. i 2022, hvoraf de erhvervsdrivende fonde uddelte 9,6 mia. kr. På de enkelte videnskaber blev der uddelt mest til sundhedsvidenskab, som modtog 5,5 mia. kr. efterfulgt af naturvidenskab og tekniskvidenskab, som modtog hhv. 2,5 mia. kr. og 1,3 mia. kr.

Fondes bevillinger til forskning efter videnskabKilde: www.statistikbanken.dk/fond20

Om denne offentliggørelse

Statistikken om fondenes aktiviteter er baseret på en stikprøve trukket fra populationen af fonde og fondslignende foreninger i Danmark. Denne stikprøve blev i 2022 udvidet fra 350 til 550 fonde. Derudover har der været ændringer i spørgeskemaet fra 2021 til 2022. Den største ændring er, at videnskabelige formål er udgået som selvstændigt hovedformål. Dette er gjort for at give en mere præcis fordeling på de øvrige hovedformål. Der er for eksempel nu placeret flere uddelinger inden for sociale formål og sundhedsformål, som tidligere var placeret under videnskabelige formål. Derudover er forskning, der tidligere indgik i videnskabelige formål, udskilt i en selvstændig kategori. 

Nyt fra Danmarks Statistik

17. november 2023 - Nr. 387

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske fonde og foreninger. Bevillinger er de midler der er givet tilsagn om i året. Disse kan blive udbetalt i bevillingsåret, eller i efterfølgende år. Udbetalinger er de midler der er udbetalt fra fonden i året, uanset om de er bevilliget i året eller i tidliere år. Fonde med virksomhedsformerne Erhvervsdrivende fond, samt Fonde og andre selvejende institutioner. Alle fonde med disse virksomhedsformer indgår i populationen, såfremt de tilhører den private sektor. Stikprøven udvælges og opregnes i forhold til fondens anvendelse af fradragsretten under fondsbeskatningsloven. Hertil suppleres med en gruppe af enheder - fx patientforeninger - der agerer som fonde. Disse indgår i statistikken sammen med de almene fonde.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation