Gå til sidens indhold

Producent- og importprisindekset falder fortsat

Producent- og importprisindeks for varer april 2024

Det samlede producentprisindeks for varer faldt i april med 0,9 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 0,6 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset faldt med 1,5 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 0,2 pct. Importprisindekset er faldet med 0,3 procentpoint sammenlignet med sidste måneds årsudvikling, hvor indekset steg med 0,1 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Energi bag fald i producentpriser på årsbasis for 12 måned i træk

Årsfaldet for producentprisindekset i april på 0,9 pct. er 12 måned i træk med fald. Faldet skyldes primært fald i energiforsyning på 24,2 pct., hvorimod industri og råstofindvinding trækker indekset op med stigninger på hhv. 0,8 og 7,1 pct. Disse tre hovedgrupper udgør hhv. 9,4, 85,9 og 4,1 pct. af det samlede producentprisindeks. Stigningen i industri skyldes bl.a. stigninger i maskin- og elektronikindustri.

For importprisindekset er årsfaldet i april på 0,2 pct. Faldet er hovedsagelig drevet af et fald i energiforsyning på 66,5 pct., samt fald i industri på 0,2 pct., hvorimod råstofindvinding trækker indekset op med en stigning på 4,9 pct. Disse tre hovedgrupper udgør hhv. 0,7, 95,5 og 3,8 pct. af det samlede importprisindeks. Inden for industri er det bl.a. metal-, kemivare-, samt gummi- og plastikindustri, der trækker ned.

Stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i april steget med 0,8 pct. set i forhold til forrige måned. For det samlede producentprisindeks er det primært stigning i energiforsyning på 17,2 pct., som trækker producentprisindekset op. Omvendt falder industri med 0,3 pct.

Importprisindeks for varer er i april steget med 0,2 pct. set i forhold til forrige måned. Det skyldes overvejende stigning for råstofindvinding på 4,3 pct. samt stigning for industri på 0,1 pct.  Inden for industri er det bl.a. stigning i kemivareindustri samt motorkøretøjer, der trækker op.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Fald på årsbasis i hele EU

Fra februar 2021 til august 2023 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 EU-lande vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje prisstigninger i 2021 og 2022 er det fra maj 2023 vendt til et prisfald. I marts 2024, som er seneste offentliggjorte tal på europæisk niveau, ses i EU et fald på 5,1 pct. på årsbasis, hvilket er 0,5 procentpoint mindre end i februar. Til sammenligning var faldet for marts i Danmark på 1,5 pct., hvilket er 0,4 procentpoint større end i februar. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til marts 2024.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for april udkommer 6. juni 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 

20191

2023

2024

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Apr.

 

Feb.

 

Mar.

 

Apr.

 

Mar. 2024
- apr. 2024
 

Apr. 2023
- apr. 2024
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

149,1

147,9

146,6

147,7

0,8

-0,9

Råstofindvinding og industri

89,99

127,9

129,5

129,8

129,3

-0,4

1,1

Råstofindvinding

4,12

295,5

311,7

317,3

316,5

-0,3

7,1

Industri

85,87

118,9

120,1

120,3

119,9

-0,3

0,8

Energiforsyning

9,36

326,5

246,0

211,1

247,4

17,2

-24,2

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,65

103,9

124,5

115,1

115,1

0,0

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

188,9

179,7

175,6

180,6

2,8

-4,4

Råstofindvinding og industri

79,55

151,5

149,7

150,2

150,5

0,2

-0,7

Råstofindvinding

6,28

335,1

356,1

359,4

358,8

-0,2

7,1

Industri

73,27

132,2

129,7

130,1

130,4

0,2

-1,4

Energiforsyning

19,00

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,46

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

119,9

122,6

122,8

121,9

-0,7

1,7

Råstofindvinding og industri

98,33

112,9

116,0

116,2

115,4

-0,7

2,2

Råstofindvinding

2,44

152,9

158,6

164,4

163,8

-0,4

7,1

Industri

95,90

110,7

113,7

113,8

113,0

-0,7

2,1

Energiforsyning

1,67

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

128,1

127,3

127,6

127,9

0,2

-0,2

Råstofindvinding og industri

99,33

125,0

124,6

124,8

125,2

0,3

0,2

Råstofindvinding

3,83

201,7

196,2

202,8

211,6

4,3

4,9

Industri

95,50

122,6

122,2

122,3

122,4

0,1

-0,2

Energiforsyning

0,67

324,6

111,6

120,1

108,8

-9,4

-66,5

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
1Indekstallene for 2024 er beregnet med vægte fra 2019, som er prisfremskrevet til 2023. Du kan finde mere information herom på vores emneside Producent- og importprisindeks. Indekstallene for 2023 er beregnet med ikke-prisfremskrevne vægte fra 2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2024 - Nr. 136

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

 Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Se også emnesiden Producent- og importprisindeks for varer.
Metoden er beskrevet nærmere i statistikdokumentationen om Producent- og importprisindeks for varer.
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation