Gå til sidens indhold

Producentprisindekset falder fortsat

Producent- og importprisindeks for varer marts 2024

Det samlede producentprisindeks for varer faldt i marts med 1,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 0,4 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset faldt med 1,1 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode næsten uændret med en mindre stigning på 0,1 pct. Stigningen i importprisindekset er 1,0 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis faldt med 0,9 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Energi bag fald i producentpriser på årsbasis for ellevte måned i træk

Årsfaldet for producentprisindekset i marts på 1,5 pct. er ellevte måned i træk med fald. Faldet skyldtes primært fald i energiforsyning på 38,5 pct., hvorimod industri og råstofindvinding trækker indekset op med stigninger på hhv. 1,5 og 10,4 pct. Disse tre hovedgrupper udgør hhv. 9,4, 85,9 og 4,1 pct. af det samlede producentprisindeks. Stigningen i industri skyldes bl.a. stigninger for maskin- og kemivareindustri.

Årsstigningen for importprisindekset i marts på 0,1 pct. er den første stigning siden april 2023. Stigningen på 0,1 pct. er drevet af stigning i råstofindvinding på 11,0 pct., hvorimod energiforsyning og industri trækker indekset ned med fald på hhv. 66,3 og 0,1 pct. Disse tre hovedgrupper udgør hhv. 3,8, 0,7 og 95,5 pct. af det samlede importprisindeks. Inden for industri er det bl.a. metalvare-, kemivare-, samt anden fødevareindustri, der trækker ned.

Forskelligartede prisændringer på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i marts faldet med 0,9 pct. set i forhold til forrige måned. For det samlede producentprisindeks er det primært faldet i energiforsyning på 14,2 pct., som trækker producentprisindekset ned. Omvendt stiger industri og råstofindvinding med hhv. 0,2 og 1,8 pct. Stigningen i industri skyldes hovedsageligt stigning i fødevareindustri.

Importprisindeks for varer er i marts steget med 0,2 pct. set i forhold til forrige måned. Det skyldes stigninger for alle hovedgrupper, hvor råstofindvinding, industri og energiforsyning stiger med hhv. 3,4, 0,1 og 7,6 pct. Inden for industri er det bl.a. stigning i elektronik-, medicinal- og metalindustri, der trækker op.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Fald på årsbasis i hele EU

Fra februar 2021 til august 2023 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 EU-lande vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje prisstigninger i 2021 og 2022 er det fra maj 2023 vendt til et prisfald. I februar 2024, som er seneste offentliggjorte tal på europæisk niveau, ses i EU et fald på 5,4 pct. på årsbasis, hvilket er 0,2 procentpoint mindre end i januar. Til sammenligning var faldet for februar i Danmark på 1,1 pct., hvilket er 0,9 procentpoint større end i januar, hvor der var et fald på 0,2. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til februar 2024.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for marts udkommer 7. maj 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 

20191

2023

2024

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Marts

 

Jan.

 

Feb.

 

Marts

 

Feb. 2024
- mar. 2024
 

Mar. 2023
- mar. 2024
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

148,8

149,7

147,9

146,6

-0,9

-1,5

Råstofindvinding og industri

89,99

127,3

128,9

129,5

129,8

0,2

2,0

Råstofindvinding

4,12

287,3

288,1

311,7

317,3

1,8

10,4

Industri

85,87

118,5

120,0

120,1

120,3

0,2

1,5

Energiforsyning

9,36

343,5

302,0

246,0

211,1

-14,2

-38,5

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,65

103,9

113,5

124,5

115,1

-7,6

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

188,6

184,8

179,7

175,6

-2,3

-6,9

Råstofindvinding og industri

79,55

150,7

148,6

149,7

150,2

0,3

-0,3

Råstofindvinding

6,28

321,6

324,3

356,1

359,4

0,9

11,8

Industri

73,27

131,8

129,8

129,7

130,1

0,3

-1,3

Energiforsyning

19,00

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,46

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

119,6

122,6

122,6

122,8

0,2

2,7

Råstofindvinding og industri

98,33

112,5

115,6

116,0

116,2

0,2

3,3

Råstofindvinding

2,44

152,3

151,2

158,6

164,4

3,7

7,9

Industri

95,90

110,3

113,4

113,7

113,8

0,1

3,2

Energiforsyning

1,67

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

127,5

126,9

127,3

127,6

0,2

0,1

Råstofindvinding og industri

99,33

124,4

124,0

124,6

124,8

0,2

0,3

Råstofindvinding

3,83

182,7

190,1

196,2

202,8

3,4

11,0

Industri

95,50

122,4

121,8

122,2

122,3

0,1

-0,1

Energiforsyning

0,67

356,3

156,0

111,6

120,1

7,6

-66,3

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
1Indekstallene for 2024 er beregnet med vægte fra 2019, som er prisfremskrevet til 2023. Du kan finde mere information herom på vores emneside Producent- og importprisindeks. Indekstallene for 2023 er beregnet med ikke prisfremskrevet vægte fra 2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. april 2024 - Nr. 107

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

 Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Se også emnesiden Producent- og importprisindeks for varer.
Metoden er beskrevet nærmere i statistikdokumentationen om Producent- og importprisindeks for varer.
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation