Gå til sidens indhold

Producent- og importprisindekset falder fortsat

Producent- og importprisindeks for varer januar 2024

Det samlede producentprisindeks for varer faldt i januar 2024 med 0,2 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 3,4 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset faldt med 3,6 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 1,7 pct. Faldet i importprisindekset er 0,1 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis faldt med 1,6 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Energi bag fald i producentpriser på årsbasis for niende måned i træk

Årsfaldet i januar på 0,2 pct. er niende måned i træk med fald. Faldet skyldtes primært fald i energiforsyning på 28,6 pct. mens råstofindvinding også trækker ned med fald på 9,2 pct. Omvendt stiger industri med 1,7 pct. Disse tre hovedgrupper udgør hhv. 9,4, 4,1 og 85,9 pct. af det samlede producentprisindeks. Stigningen i industri skyldtes bl.a. stigninger i maskin- og fødevareindustri.

For importprisindekset er årsfaldet på 1,7 pct., hvilket ligeledes er niende måned i træk med fald. Faldet er hovedsagelig drevet af fald i industri på 1,3 pct., og fald i energiforsyning på 63,2 pct., også råstofindvinding trækker ned med et fald på 6,4 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 95,5, 0,7 og 3,8 pct. af importprisindekset. Inden for industri er det bl.a. kemivare- og metalindustri, der trækker ned.

Stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i januar 2024 steget med 2,5 pct. set i forhold til december 2023. For det samlede producentprisindeks er det især stigning i industri på 2,7 pct., der trækker producentprisindekset op, samt råstofindvinding, der ligeledes trækker op med stigning på 1,6 pct. Omvendt falder energiforsyning med 0,6 pct.

Importprisindeks for varer er i januar 2024 uændret i forhold til december 2023. Det skyldtes hovedsageligt, at udviklingen i industri er uændret, mens der kun har været små stigninger for råstofindvinding og energiforsyning på hhv. 1,7 og 0,7 pct.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Fald på årsbasis i hele EU

Fra februar 2021 til august 2023 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 EU-lande vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje prisstigninger i 2021 og 2022 er det fra maj 2023 vendt til prisfald. I december 2023, som er seneste offentliggjorte tal på europæisk niveau, ses i EU et fald på 7,0 pct. på årsbasis, hvilket er 0,9 procentpoint mere end i november. Til sammenligning er faldet i Danmark på 3,6 pct., hvilket er 1,5 procentpoint større end i november. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til december 2023.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for januar udkommer 6. marts 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Årlig vægtopdatering

Danmarks Statistik har i denne måned opdateret vægtene for Producent- og importprisindeks for varer. Fra januar 2024 er indekset beregnet med 2019 vægte prisfremskrevet til 2023. Du kan finde de nye vægte for indekset og mere information om, hvordan de er beregnet, på vores emneside Producent- og importprisindeks for varer.

Producent- og importprisindeks for varer

 

20191 

2023

2024

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Jan.

 

Nov.

 

Dec.

 

Jan.

 

Dec. 2023
- jan. 2024
 

Jan. 2023
- jan. 2024
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

150,0

147,4

146,1

149,7

2,5

-0,2

Råstofindvinding og industri

89,99

127,3

126,4

125,5

128,9

2,7

1,3

Råstofindvinding

4,12

317,3

300,8

283,7

288,1

1,6

-9,2

Industri

85,87

118,0

117,4

116,8

120,0

2,7

1,7

Energiforsyning

9,36

422,8

320,8

303,8

302,0

-0,6

-28,6

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,65

103,9

104,0

104,0

113,5

9,1

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produk-tion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

192,5

186,2

184,7

184,8

0,1

-4,0

Råstofindvinding og industri

79,55

151,3

149,3

148,6

148,6

0,0

-1,8

Råstofindvinding

6,28

364,3

335,3

320,5

324,3

1,2

-11,0

Industri

73,27

131,3

130,2

129,9

129,8

-0,1

-1,1

Energiforsyning

19,00

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,46

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

119,5

118,8

117,6

122,6

4,3

2,6

Råstofindvinding og industri

98,33

112,2

111,9

110,8

115,6

4,3

3,0

Råstofindvinding

2,44

160,3

160,6

147,8

151,2

2,3

-5,7

Industri

95,90

109,9

109,5

108,7

113,4

4,3

3,2

Energiforsyning

1,67

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

129,1

128,2

126,9

126,9

0,0

-1,7

Råstofindvinding og industri

99,33

125,9

125,2

124,0

124,0

0,0

-1,5

Råstofindvinding

3,83

203,2

204,0

187,0

190,1

1,7

-6,4

Industri

95,50

123,4

122,7

121,8

121,8

0,0

-1,3

Energiforsyning

0,67

428,8

172,3

154,9

156,0

0,7

-63,2

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
1Indekstallene for 2024 er beregnet med vægte fra 2019, som er prisfremskrevet til 2023. Du kan finde mere information herom på vores emneside. Indekstallene for 2023 er beregnet med ikke prisfremskrevet vægte fra 2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2024 - Nr. 41

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

 Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspri¬ser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købs-priser. Priserne er opgjort uden afgifter. Se også emnesiden Producent- og importprisindeks for varer.
Metoden er beskrevet nærmere i statistikdokumentationen om Producent- og importprisindeks for varer.
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation