Gå til sidens indhold

I gennemsnit 13,4 mio. kr. i indtægter pr. dansk film

Økonomien i danske spillefilm 2021

Danske spillefilm havde i perioden 2010-2019 indtægter på i alt 2,6 mia. kr. fordelt på 197 spillefilm. Dette svarer til, at hver film havde indtægter på 13,4 mio. kr. i gennemsnit. Biografer udgjorde med en tredjedel af de samlede indtægter den største indtægtskilde til danske spillefilm. Andelen af biografindtægter varierede mellem 26 og 37 pct. over tiårsperioden. Den næststørste indtægtskilde var tv, der udgjorde 28 pct. i gennemsnit. Udland o.a. udgjorde i gennemsnit 21 pct. af de samlede indtægter, mens video, DVD og video-on-demand (VOD), i form af fx indtægter fra danske streamingtjenester, udgjorde 18 pct.

Indtægter til danske spillefilm opdelt på indtægtstype og premiereår.Kilde: www.statistikbanken.dk/filmind1

Indtægterne til film for voksne er højere end til film for børn-, unge- og familier

Film for voksne udgjorde 63 pct. af filmene i perioden 2010-2019, men stod for 70 pct. af de samlede indtægter. Film for børn, unge og familier udgjorde 37 pct. af filmene, mens de stod for 30 pct. af indtægterne. Danske spillefilm til voksne havde i perioden 2010-2019 indtægter på i alt 1,8. mia. kr., mens film for børn, unge og familier havde indtægter på i alt 790 mio. kr. I gennemsnit havde en film for voksne indtægter på 14,7 mio. kr. pr. film, mens film for børn-, unge- og familier havde indtægter på 11 mio. kr. pr. film.

Andel af film og indtægter for danske spillefilm for voksne og børn-, unge- og familiefilm. 2010-2019Kilde: www.statistikbanken.dk/filmind1

Dansk offentlig finansiering udgjorde 51 pct. af finansiering af film i 2021

I 2021 havde ti danske spillefilm premiere, hvilket var det laveste antal i perioden 2010-2021. Den samlede finansiering til de ti film udgjorde 344 mio. kr., hvoraf danske offentlige investorer inkl. tv-støtte, som fx DR og Det Danske Filminstitut, finansierede 174 mio. kr., svarende til 51 pct. Dansk privat finansiering udgjorde 29 pct. i 2021, mens udenlandsk offentlig og privat finansiering udgjorde henholdsvis 11 og 10 pct. I perioden 2010-2021 udgjorde dansk offentlig finansiering i gennemsnit 55 pct. af den samlede finansiering.

Finansiering af danske spillefilm opdelt på finansieringstype og premiereårKilde: www.statistikbanken.dk/filmfin1

Indtægter indgår i statistikken fra 2023

Formålet med statistikken om økonomien i danske spillefilm er at belyse de økonomiske rammer for produktionen af danske spillefilm. Indtil nu har statistikken vist de samlede omkostninger, hvordan spillefilmene er finansieret, og hvad pengene er blevet brugt til. Statistikken er nu udvidet til også at dække indtægterne fra biografvisninger, video/DVD/VOD-indtægter, tv-indtægter og udlandsindtægter. Statistikken belyser danske spillefilms bruttoindtægter og siger derfor noget om filmenes omsætning. Indtægtsdata for danske spillefilm findes foreløbigt for 2010-2019.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. august 2023 - Nr. 286

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Tallene bygger på produktionsregnskaber fra Det Danske Filminstitut kombineret med Danmarks Statistiks filmregister.


Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation