Gå til sidens indhold

Flere nye biler i husholdningerne, færre i erhverv

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.085
april 2024
-3,4%
marts til april 2024

Nyregistrerede motorkøretøjer april 2024

Der blev registreret 15.100 nye personbiler i april 2024 opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 3,4 pct. færre end i marts. Tilgangen til husholdningerne steg 7,5 pct., mens den faldt 18,3 pct. i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i februar-april 2024 var 2,7 pct. lavere end i november 2023 - januar 2024. I husholdningerne var der et fald på 3,4 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 1,7 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Over halvdelen af husholdningernes nye biler kører på el

Der blev registreret 6.600 nye elbiler i april, og de udgjorde 42,8 pct. af alle 15.400 nye personbiler opgjort i faktiske tal. I marts var andelen 41,7 pct. Andelen af fossile biler faldt fra 53,3 pct. i marts til 52,1 pct. i april, mens andelen af plugin hybrider var uændret på 5,0 pct. Husholdningerne stod for 5.100 af elbilerne i april, og det svarer til 51,3 pct. af deres nye biler. I erhvervene udgjorde elbilerne 27,1 pct. af de nye biler. Der er nu 234.900 elbiler i Danmark, svarende til 8,3 pct. af alle personbiler.

Tilgang af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Elbilerne vinder frem, de fossile biler og plugin hybriderne går tilbage

Elbilerne udgjorde 39,8 pct. eller 69.100 af de nye personbiler i perioden maj 2023 - april 2024 mod 27,3 pct. eller 38.700 i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 48,4 pct. af alle nye biler i den seneste 12 måneders periode, mens de i erhvervene udgjorde 27,1 pct.

Plugin hybriderne udgjorde 8,2 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 17,3 pct. i den foregående periode. I faktiske tal var det en tilbagegang til 14.300 biler fra 24.500. De fossile bilers andel var 52,0 pct. i de seneste 12 måneder mod 65,4 pct. i den foregående periode.

Stigende tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye personbiler i perioden maj 2023 - april 2024 var på 173.800 i faktiske tal, hvilket er 11,5 pct. eller 18.000 højere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne steg med 26,5 pct. til 102.800 biler, mens den faldt med 4,8 pct. i erhvervene til 70.900 biler. Tilgangen af nye fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 2,5 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens tilgangen af nye elbiler steg med 78,6 pct. Plugin hybriderne faldt med 41,4 pct.

Stigende andel af leasing de seneste 12 måneder

Privatleasing er steget kraftigt det seneste års tid. I april var 46,6 pct. af husholdningernes nye personbiler leaset mod 32,1 pct. for et år siden. I de seneste 12 måneder udgjorde privatleasing 38,6 pct. af tilgangen til husholdningerne mod 27,7 pct. i den foregående 12-måneders periode. I erhvervene stod leasing for 85,7 pct. af tilgangen i den seneste periode mod 84,3 pct. i den foregående. Læs mere om leasing i den nyligt offentliggjorte Bag Tallene: Flere leaser deres bil.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

2024

Feb. - apr.
2024/

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

nov. 2023 -
jan. 2024

Apr. -
mar. 2024

 

antal

pct.

Tilgang i alt

16035

18040

10010

12191

15611

15085

-2,7

-3,4

I husholdningerne

10076

11249

5304

6934

9057

9733

-3,4

7,5

I erhvervene

5959

6790

4706

5257

6554

5352

-1,7

-18,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

April

Æn-
dring

 

Maj 2022
- apr. 2023

Maj 2023
- apr. 2024

Æn-
dring

 

2023

2024

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

12137

15372

26,7

 

155767

173750

11,5

Benzin

5890

6990

18,7

 

76589

76357

-0,3

Diesel

1269

1035

-18,4

 

16047

13998

-12,8

El

3465

6579

89,9

 

38669

69072

78,6

Plugin hybrid mv.

1513

768

-49,2

 

24462

14323

-41,4

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

4343

5325

22,6

 

58798

63145

7,4

Privatleasing

2055

4651

126,3

 

22483

39697

76,6

Samlet tilgang

6398

9976

55,9

 

81281

102842

26,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7794

10047

28,9

 

96969

110605

14,1

Ikke-leasingbiler (a)

681

778

14,2

 

11664

10136

-13,1

Til leasing

7113

9269

30,3

 

85305

100469

17,8

Erhvervsleasing (b)

5058

4618

-8,7

 

62822

60772

-3,3

Samlet tilgang

5739

5396

-6,0

 

74486

70908

-4,8

Erhvervskøretøjer i alt

3003

3110

3,6

 

30623

31873

4,1

Varebiler

2458

2687

9,3

 

25480

26738

4,9

Lastbiler

247

192

-22,3

 

2076

2050

-1,3

Sættevognstrækkere

283

183

-35,3

 

2390

2494

4,4

Busser

15

48

220,0

 

677

591

-12,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.085
april 2024
-3,4%
marts til april 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

8. maj 2024 - Nr. 128

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation