Gå til sidens indhold

Flere nye biler i marts, men færre i første kvartal

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.593
marts 2024
27,2 %
februar til marts 2024

Nyregistrerede motorkøretøjer marts 2024

Salget af nye biler er aktuelt præget af store udsving fra måned til måned. Der blev således registreret 15.600 nye personbiler i marts 2024 opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 27,2 pct. flere end i februar. Tilgangen til husholdningerne var 30,1 pct. højere, mens den var 23,4 pct. højere i erhvervene. Set på kvartalsbasis var det samlede antal registreringer af nye biler i første kvartal 2024 derimod 23,4 pct. lavere end i fjerde kvartal 2023. I husholdningerne var der et fald på 31,2 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 10,4 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Over halvdelen af husholdningernes nye biler kører på el

Der blev registreret 7.100 nye elbiler i marts, og de udgjorde 41,2 pct. af alle 17.000 nye personbiler opgjort i faktiske tal. I februar var andelen 44,1 pct. Andelen af fossile biler steg fra 51,3 pct. i februar til 53,2 pct. i marts, mens andelen af plugin hybrider steg til 5,0 pct. fra 4,6 pct. Husholdningerne stod for 5.300 af elbilerne i marts, og det svarer til 53,8 pct. af deres nye biler. I erhvervene udgjorde elbilerne 25,1 pct. af de nye biler. Der er nu 224.400 elbiler i Danmark, svarende til 7,9 pct. af alle personbiler.

Tilgang af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Elbilerne vinder frem, de fossile biler og plugin hybriderne går tilbage

Elbilerne udgjorde 38,7 pct. eller 66.000 af de nye personbiler i perioden april 2023 - marts 2024 mod 26,1 pct. eller 36.700 i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 47,3 pct. af alle nye biler i den seneste 12 måneders periode, mens de i erhvervene udgjorde 26,6 pct.

Plugin hybriderne udgjorde 8,7 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 17,1 pct. i den foregående periode. I faktiske tal var det en tilbagegang til 15.100 biler fra 24.800. De fossile bilers andel var 52,5 pct. i de seneste 12 måneder mod 66,3 pct. i den foregående periode.

Bestanden af elbiler er vokset med 77 pct. siden marts sidste år...

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo marts 224.400 stk., eller 7,9 pct. af alle peronbiler. Det er 76,7 pct. eller 97.400 flere end for et år siden. Fremgangen består af 66.000 nye og 36.700 importerede brugte elbiler de seneste 12 måneder, fraregnet de biler, der er afmeldt i perioden og ikke var aktive ultimo marts. De importerede brugte elbiler i marts 2024 var i gennemsnit 2,0 år gamle mod 1,3 år i marts sidste år.

... mens bestanden af fossile biler er faldet

Samtidig med, at der er kommet flere elbiler, er bestandene af benzin- og dieselbiler faldet. Siden marts sidste år er der 28.000 eller 1,5 pct. færre benzinbiler på vejene, mens der er 58.000 eller 7,7 pct. færre dieselbiler. Den samlede bestand for alle drivmidler er øget med 1,0 pct. ift. marts sidste år og udgør nu 2,834 mio. personbiler.

Månedlig tilgang af elbiler - nyregistreringer og importerede brugte - samt bestandKilde: www.statistikbanken.dk/bil53, bil54 og egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Svagt stigende tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye personbiler i perioden april 2023 - marts 2024 var på 170.500 i faktiske tal, hvilket er 10,2 pct. eller 15.800 højere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne steg med 23,5 pct. til 99.300 biler, mens den faldt med 4,2 pct. i erhvervene til 71.300 biler. Tilgangen af nye fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 4,1 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens tilgangen af nye elbiler steg med 80,0 pct. Plugin hybriderne faldt med 39,2 pct.

Stigende andel af leasing de seneste 12 måneder

Privatleasing af personbiler udgjorde 37,4 pct. af tilgangen til husholdningerne i de seneste 12 måneder mod 27,5 pct. i den foregående 12-måneders periode. I erhvervene stod leasing for 85,9 pct. af tilgangen i den seneste periode mod 83,8 pct. i den foregående.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

2024

Jan. - mar.
2024/

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

okt. - dec.
2023

Mar. -
feb. 2024

 

antal

pct.

Tilgang i alt

15182

16127

18062

9977

12260

15593

-23,4

27,2

I husholdningerne

9484

10144

11243

5248

6954

9049

-31,2

30,1

I erhvervene

5697

5982

6819

4730

5306

6545

-10,4

23,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

 

Apr. 2022
- mar. 2023

Apr. 2023
- mar. 2024

Æn-
dring

 

2023

2024

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

17901

16957

-5,3

 

154777

170531

10,2

Benzin

7975

7641

-4,2

 

77324

75257

-2,7

Diesel

1556

1388

-10,8

 

16005

14234

-11,1

El

6451

7078

9,7

 

36653

65971

80,0

Plugin hybrid mv.

1919

850

-55,7

 

24795

15069

-39,2

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7495

5708

-23,8

 

58263

62177

6,7

Privatleasing

2466

4110

66,7

 

22153

37101

67,5

Samlet tilgang

9961

9818

-1,4

 

80416

99278

23,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10406

11249

8,1

 

96514

108354

12,3

Ikke-leasingbiler (a)

926

932

0,6

 

12019

10040

-16,5

Til leasing

9480

10317

8,8

 

84495

98314

16,4

Erhvervsleasing (b)

7014

6207

-11,5

 

62342

61213

-1,8

Samlet tilgang

7940

7139

-10,1

 

74361

71253

-4,2

Erhvervskøretøjer i alt

3003

3110

3,6

 

30623

31873

4,1

Varebiler

2458

2687

9,3

 

25480

26738

4,9

Lastbiler

247

192

-22,3

 

2076

2050

-1,3

Sættevognstrækkere

283

183

-35,3

 

2390

2494

4,4

Busser

15

48

220,0

 

677

591

-12,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.593
marts 2024
27,2 %
februar til marts 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2024 - Nr. 104

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation