Gå til sidens indhold

Lidt flere nye biler i februar efter stort fald i januar

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
12.003
februar 2024
21,6 %
januar til februar 2024

Nyregistrerede motorkøretøjer februar 2024

Der blev registreret 12.000 nye personbiler i februar 2024 opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 21,6 pct. flere end i januar. Tilgangen til husholdningerne var 31,3 pct. højere end i januar 2024, mens den var 10,9 pct. højere i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i december 2023 - februar 2024 var 15,0 pct. lavere end i september-november 2023. I husholdningerne var der et fald på 21,0 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 4,9 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

44 pct. af de nye biler i februar kører på el

Der blev registreret 5.000 nye elbiler i februar, og de udgjorde 44,1 pct. af alle 11.300 nye personbiler opgjort i faktiske tal. I januar var andelen 35,2 pct. Andelen af fossile biler faldt fra 60,7 pct. i januar til 51,3 pct. i februar, mens andelen af plugin hybrider steg til 4,6 pct. fra 4,1 pct. Husholdningerne stod for 3.700 af elbilerne i februar, og det svarer til 51,0 pct. af deres nye biler. I erhvervene udgjorde elbilerne 32,1 pct. af de nye biler. Der er nu 213.900 elbiler i Danmark, svarende til 7,6 pct. af alle personbiler.

Tilgang af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Elbilerne vinder frem, de fossile biler og plugin hybriderne går tilbage

Elbilerne udgjorde 38,1 pct. eller 65.300 af de nye personbiler i perioden marts 2023 - februar 2024 mod 21,6 pct. eller 32.800 i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 46,7 pct. af alle nye biler i den seneste 12 måneders periode, mens de i erhvervene udgjorde 26,1 pct.

Plugin hybriderne udgjorde 9,4 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 16,8 pct. i den foregående periode. I faktiske tal var det en tilbagegang til 16.100 biler fra 25.500. De fossile bilers andel var 52,5 pct. i de seneste 12 måneder mod 61,6 pct. i den foregående periode.

Bestanden af elbiler er vokset med 79 pct. siden februar sidste år...

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo februar 213.900 stk., eller 7,6 pct. af alle peronbiler. Det er 79,4 pct. eller 94.700 flere end for et år siden. Fremgangen består af 65.400 nye og 34.800 importerede brugte elbiler de seneste 12 måneder, fraregnet de biler, der er afmeldt i perioden og ikke var aktive ultimo februar. De importerede brugte elbiler i februar 2024 var 2,0 år gamle mod 1,3 år i februar sidste år.

... mens bestanden af fossile biler er faldet

Samtidig med, at der er kommet flere elbiler, er bestandene af benzin- og dieselbiler faldet. Siden februar sidste år er der 27.500 eller 1,5 pct. færre benzinbiler på vejene, mens der er 57.400 eller 7,6 pct. færre dieselbiler. Den samlede bestand for alle drivmidler er øget med 1,0 pct. ift. februar sidste år og udgør nu 2,826 mio. personbiler.

Månedlig tilgang af elbiler - nyregistreringer og importerede brugte - samt bestandKilde: www.statistikbanken.dk/bil53, bil54 og egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Svagt stigende tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye personbiler i perioden marts 2023 - februar 2024 var på 171.500 i faktiske tal, hvilket er 13,1 pct. eller 19.900 højere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne steg med 28,4 pct. til 99.400 biler, mens den faldt med 2,9 pct. i erhvervene til 72.100 biler. Antallet af fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 3,6 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 99,5 pct. Plugin hybriderne faldt med 36,7 pct.

Stigende andel af leasing de seneste 12 måneder

Privatleasing af personbiler udgjorde 35,7 pct. af tilgangen til husholdningerne i de seneste 12 måneder mod 27,5 pct. i den foregående 12-måneders periode. I erhvervene stod leasing for 86,1 pct. af tilgangen i den seneste periode mod 83,0 pct. i den foregående.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

2024

 

2023/2024

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

Dec.-feb./
sept.-nov.

Feb./
jan.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

15703

15056

15910

17815

9868

12003

 

-15,0

21,6

I husholdningerne

9787

9389

9987

11035

5187

6810

 

-21,0

31,3

I erhvervene

5916

5667

5923

6780

4681

5193

 

-4,9

10,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Februar

Æn-
dring

 

Mar. 2022
- feb. 2023

Mar. 2023
- feb. 2024

Æn-
dring

 

2023

2024

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

11628

11283

-3,0

 

151622

171480

13,1

Benzin

6442

5120

-20,5

 

77241

75591

-2,1

Diesel

866

665

-23,2

 

16136

14402

-10,7

El

3140

4976

58,5

 

32750

65349

99,5

Plugin hybrid mv.

1180

522

-55,8

 

25495

16138

-36,7

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

4832

4498

-6,9

 

56104

63968

14,0

Privatleasing

2004

1895

-5,4

 

21329

35458

66,2

Samlet tilgang

6836

6393

-6,5

 

77433

99426

28,4

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6796

6785

-0,2

 

95518

107512

12,6

Ikke-leasingbiler (a)

729

582

-20,2

 

12593

10034

-20,3

Til leasing

6067

4609

-24,0

 

82925

97478

17,5

Erhvervsleasing (b)

4063

2714

-33,2

 

61596

62020

0,7

Samlet tilgang

4792

3296

-31,2

 

74189

72054

-2,9

Erhvervskøretøjer i alt

2080

2564

23,3

 

31069

31766

2,2

Varebiler

1759

2143

21,8

 

25909

26508

2,3

Lastbiler

157

172

9,6

 

2035

2104

3,4

Sættevognstrækkere

124

224

80,6

 

2420

2596

7,3

Busser

40

25

-37,5

 

705

558

-20,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
12.003
februar 2024
21,6 %
januar til februar 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2024 - Nr. 62

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation