Gå til sidens indhold

Stort fald i tilgangen af nye biler i januar

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
9.877
januar 2024
-44,5 %
december 2023 til januar2024

Nyregistrerede motorkøretøjer januar 2024

Ændret 13. februar 2024 kl. 10:06

Der er desværre fejl i mellemrubrikken i femte afsnit med forkert månedsbetegnelse oktober i stedet for januar.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der blev registreret 9.900 nye personbiler i januar 2024 opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 44,5 pct. færre end i december 2023. Tilgangen til husholdningerne var 53,1 pct. lavere end i december 2023, mens den var 30,6 pct. lavere i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i november 2023 - januar 2024 var uændret i forhold til august-oktober 2023. I husholdningerne var der et fald på 3,3 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 4,7 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

35 pct. af de nye biler i januar kører på el

Der blev registreret 3.100 nye elbiler i januar, og de udgjorde 35,2 pct. af alle 8.900 nye personbiler opgjort i faktiske tal. I december 2023 var andelen 51,4 pct. Andelen af fossile biler steg fra 39,7 pct. i december 2023 til 60,7 pct. i januar, mens andelen af plugin hybrider faldt til 4,1 pct. fra 8,9 pct. Husholdningerne stod for 2.200 af elbilerne i januar, og det svarer til 39,7 pct. af deres nye biler. I erhvervene udgjorde elbilerne 27,7 pct. af de nye biler. Der er nu 205.500 elbiler i Danmark, svarende til 7,3 pct. af alle personbiler.

Tilgang af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Elbilerne vinder frem, de fossile biler og plugin hybriderne går tilbage

Elbilerne udgjorde 37,0 pct. eller 63.500 af de nye personbiler i perioden februar 2023 - januar 2024 mod 20,8 pct. 31.300 i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 45,4 pct. af alle nye biler i den seneste 12 måneders periode, mens de i erhvervene udgjorde 25,3 pct.

Plugin hybriderne udgjorde 9,8 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 17,3 pct. i den foregående periode. I faktiske tal var det en tilbagegang til 16.800 biler fra 26.000. De fossile bilers andel var 53,3 pct. i de seneste 12 måneder mod 61,8 pct. i den foregående periode.

Bestanden af elbiler er vokset med 78 pct. siden januar sidste år...

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo januar 2024 205.500 stk., eller 7,3 pct. af alle peronbiler. Det er 78,5 pct. eller 90.400 flere end for et år siden. Fremgangen består af 63.500 nye og 32.300 importerede brugte elbiler de seneste 12 måneder, fraregnet de biler, der er afmeldt i perioden og ikke er aktive ultimo januar. De importerede brugte elbiler i januar 2024 var 2,0 år gamle mod 1,2 år i januar sidste år.

... mens bestanden af fossile biler er faldet

Samtidig med, at der er kommet flere elbiler, er bestandene af benzin- og dieselbiler faldet. Siden januar sidste år er der 25.700 eller 1,4 pct. færre benzinbiler på vejene, mens der er 56.100 eller 7,4 pct. færre dieselbiler. Den samlede bestand for alle drivmidler er øget med 0,9 pct. ift. januar sidste år og udgør nu 2,825 mio. personbiler.

Månedlig tilgang af elbiler - nyregistreringer og importerede brugte - samt bestandKilde: www.statistikbanken.dk/bil53, bil54 og egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Svagt stigende tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye personbiler i perioden februar 2023 - januar 2024 var på 171.800 i faktiske tal, hvilket er 14,4 pct. eller 21.600 højere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne steg med 30,4 pct. til 99.100 biler, mens den faldt med 2,0 pct. i erhvervene til 72.700 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 1,5 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 102,8 pct. Plugin hybriderne faldt med 35,5 pct.

Stigende andel af leasing de seneste 12 måneder

Privatleasing af personbiler udgjorde 35,1 pct. af tilgangen til husholdningerne i de seneste 12 måneder mod 27,1 pct. i den foregående periode. I erhvervene stod leasing for 86,0 pct. af tilgangen i den seneste periode mod 82,8 pct. i den foregående.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

2024

 

2023/2024

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

Nov.-jan./
aug.-okt.

Jan./
dec.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

12983

15680

15045

15909

17810

9877

 

-0,3

-44,5

I husholdningerne

7891

9765

9374

9970

11007

5157

 

-3,3

-53,1

I erhvervene

5092

5915

5671

5939

6803

4720

 

4,7

-30,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Januar

Æn-
dring

 

Feb. 2022
- jan. 2024

Feb. 2023
- jan. 2024

Æn-
dring

 

2023

2024

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

10433

8870

-15,0

 

150261

171824

14,4

Benzin

6562

4881

-25,6

 

76448

76913

0,6

Diesel

884

500

-43,4

 

16460

14598

-11,3

El

2197

3124

42,2

 

31327

63517

102,8

Plugin hybrid mv.

790

365

-53,8

 

26026

16796

-35,5

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

4581

3679

-19,7

 

55419

64299

16,0

Privatleasing

1515

1895

25,1

 

20626

34825

68,8

Samlet tilgang

6096

5574

-8,6

 

76045

99124

30,3

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5852

5191

-11,3

 

94842

107525

13,4

Ikke-leasingbiler (a)

798

582

-27,1

 

12776

10163

-20,5

Til leasing

5054

4609

-8,8

 

82066

97362

18,6

Erhvervsleasing (b)

3539

2714

-23,3

 

61440

62537

1,8

Samlet tilgang (a+b)

4337

3296

-24,0

 

74216

72700

-2,0

Erhvervskøretøjer i alt

1909

2415

26,5

 

31773

31280

-1,6

Varebiler

1574

1943

23,4

 

26610

26124

-1,8

Lastbiler

124

153

23,4

 

2027

2087

3,0

Sættevognstrækkere

178

242

36,0

 

2442

2496

2,2

Busser

33

77

133,3

 

694

573

-17,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
9.877
januar 2024
-44,5 %
december 2023 til januar2024

Nyt fra Danmarks Statistik

13. februar 2024 - Nr. 38

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation