Gå til sidens indhold

Lønningerne er steget 3,4 pct. det seneste år

Lønindeks 1. kvt. 2024

Ændret 31. maj 2024 kl. 10:27

Der var en fejl i teksten i sidste afsnit, der angav hvilken branche der havde den største stigning. Rettelsen er markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Lønningerne i Danmark steg med 3,4 pct. i første kvartal 2024 i forhold til første kvartal 2023. Den årlige stigning i lønnen ligger dermed fortsat over 3,0 pct., som den har gjort hvert kvartal siden 4. kvartal 2022, hvor der for første gang i statistikkens historie var så stor en årsstigning. Statistikken er offentliggjort siden 2017.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks, gennemsnit for alle sektorerKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Lønnen steg mest i sektoren virksomheder og organisationer

Lønningerne steg med 4,3 pct. i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder.  I samme periode steg lønningerne med 1,7 pct. i kommunerne og 2,4 pct. i staten. I regionerne faldt lønnen med 0,1 pct.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks opgjort for sektorerKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Størst lønstigning i handel og transport mv.

I den private sektor havde branchen handel og transport mv. den største lønudvikling i første kvartal 2024 med en stigning på 5,2 pct. i forhold til første kvartal 2023. Den mindste årsstigning i den private sektor var i branchen Erhvervsservice, hvor lønningerne steg 3,1 pct. det seneste år.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks for sektorer og brancher

 

4. kvt. 2023

1. kvt. 2024

 

pct.

Sektorer i alt

3,6

3,4

Virksomheder og organisationer i alt

4,6

4,3

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

4,8

4,3

Bygge og anlæg

6,2

5,1

Handel og transport mv.

5,3

5,2

Information og kommunikation

4,2

4,1

Finansiering og forsikring

4,8

4,5

Ejendomshandel og udlejning

3,4

3,6

Erhvervsservice

3,4

3,1

Undervisning og sundhed mv.

2,5

3,2

Kultur, fritid og anden service

3,5

3,5

Stat (inklusive sociale kasser og fonde)

2,2

2,4

Regioner

0,8

-0,1

Kommuner

1,6

1,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Nyt fra Danmarks Statistik

31. maj 2024 - Nr. 153

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

De standardberegnede lønindeks er kædeindeks af Laspeyres-typen, hvor den målte lønudvikling er opgjort på baggrund af en fast sammensætning af lønmodtagernes individuelle karakteristika baseret på sektor, branche, aflønningsform og arbejdsfunktion. Den målte lønudvikling i de implicitte lønindeks er derimod beregnet på baggrund af summariske løngennemsnit og kan dermed være påvirket af strukturelle forskydninger på arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at en øget tilgang af højtlønnede i forhold til lavtlønnede medarbejdere vil trække i retning af en øget lønudvikling. Derudover indgår elever og unge under 18 år ikke i det standardberegnede lønindeks, mens de i det implicitte indgår på samme måde som almindelige lønmodtagere gør. Der er desuden forskelle i medarbejderpopulationen for de to indeks, der skyldes de bagvedliggende beregningsmetoder og valideringsregler. Der forekommer løbende revisioner i de sæsonkorrigerede indeksværdier for virksomheder og organisationer i det implicitte lønindeks. Det standardberegnede lønindeks foreligger pt. ikke i sæsonkorrigeret form.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation