Gå til sidens indhold

Lille stigning i antallet af ledige stillinger

Ledige stillinger 1. kvt. 2024

Antallet af ledige stillinger i den private sektor er i første kvartal 2024 steget til 51.200, når der er korrigeret for sæsonudsving. Efter seks kvartaler i træk med fald i antallet af ledige stillinger, steg antallet i første kvartal med 1.400 i forhold til kvartalet før. Andelen af ledige stillinger udgjorde i første kvartal 2,6 pct. af samtlige stillinger, hvilket er uændret i forhold til fjerde kvartal 2023. I forhold til første kvartal 2023 var der 5.700 færre ledige stillinger i første kvartal 2024, svarende til et fald på 0,4 procentpoint.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Region Hovedstaden havde det største fald i andelen af ledige stillinger

Hovedstaden havde blandt regionerne det største fald på 0,5 procentpoint i forhold til første kvartal 2023. Hovedstadens andel af ledige stillinger udgjorde 2,8 pct. af samtlige stillinger i regionen, hvilket fortsat er den højeste andel blandt regionerne. Landsgennemsnittet lå i første kvartal på 2,5 pct.  For regionerne Sjælland og Nordjylland var der stigninger i andelen af ledig stillinger på 0,1 procentpoint i forhold til første kvartal 2023, svarende til andele på henholdsvis 2,5 og 2,2 pct.

Andelen af ledige stillinger (faktiske tal) fordelt på regioner. 1. kvt. 2024 i forhold til 1. kvt. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Andelen af ledige stillinger i Bygge og anlæg steg det seneste år

Med en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til første kvartal 2023 var Bygge og Anlæg den eneste branche, der havde en stigning i andelen af ledige stillinger, til en andel på 2,7 pct. Branchen information og kommunikation havde den største andel af ledige stillinger med 3,2 pct. i første kvartal 2024. Dette var dog et fald på 0,3 procentpoint i forhold til første kvartal 2023. Finansiering, forsikring og ejendomshandel havde den laveste andel af ledige stillinger med en andel på 2,1 pct., hvilket var det samme niveau som første kvartal 2023.

Andelen af ledige stillinger (faktiske tal) fordelt på brancher. 1. kvt. 2024 i forhold til 1. kvt. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2023

2024

2023

2024

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

56977

54137

51638

49798

51229

3,0

2,8

2,7

2,6

2,6

I alt - faktiske

56039

57582

52349

46599

50610

2,9

2,9

2,6

2,3

2,5

Hovedstaden

23979

22638

21315

20115

21229

3,3

3,0

2,9

2,6

2,8

Sjælland

4653

4913

4427

3883

5003

2,4

2,5

2,2

1,9

2,5

Syddanmark

9801

10417

9308

7905

8804

2,8

2,8

2,5

2,1

2,4

Midtjylland

10724

12187

11157

9606

9593

2,4

2,7

2,4

2,1

2,2

Nordjylland

3441

4177

3440

2881

3423

2,1

2,5

2,1

1,8

2,2

Uden fast arbejdssted1

3440

3251

2702

2210

2559

5,2

4,9

4,1

3,5

4,2

1Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

1. kvt. 2024

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

50610

10525

14514

6919

16094

2559

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

8455

730

1634

1050

4986

56

Bygge og anlæg

5139

1635

1959

670

862

13

Handel og transport mv.

18362

4473

6434

2221

4247

987

Information og kommunikation

4346

1034

1218

678

1394

21

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2958

533

742

260

1421

2

Erhvervsservice

11350

2120

2526

2039

3185

1480

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,5

3,1

2,3

2,4

2,3

4,2

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

2,3

2,5

2,1

1,9

2,4

2,8

Bygge og anlæg

2,7

3,4

2,8

2,4

1,9

1,2

Handel og transport mv.

2,3

3,0

2,0

1,9

2,2

5,0

Information og kommunikation

3,2

5,0

3,4

3,0

2,5

0,9

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2,1

1,9

2,2

2,1

2,2

0,3

Erhvervsservice

3,1

3,5

2,7

3,6

2,7

4,2

1Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

27. maj 2024 - Nr. 146

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. En ledig stilling er en lønnet stilling, der er nyoprettet, ubesat eller er ved at blive ledig, og som arbejdsgiveren tager aktive skridt til at besætte med en egnet kandidat uden for den pågældende virksomhed. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation