Gå til sidens indhold

Relativ kraftig stigning i antal konkurser i april

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
256
April
22,1 %
fra marts til april

Konkurser april 2024

Der var 256 erklærede konkurser i april blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 22,1 pct. flere end i marts. Konkurserne medførte 1.136 tabte job. I perioden februar-april 2024 var antallet af konkurser i aktive virksomheder 2,2 pct. højere end i november 2023 - januar 2024, lige som jobtabet i faktiske tal var 25,3 pct. højere. I april udgjorde konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån i COVID-19-perioden, 21 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Trods stigning i april er antal konkurser i 2024 lavere end i 2023

Det faktiske antal konkurser i januar-april 2024 er noget lavere i de branchegrupper, der typisk har flest konkurser, når der sammenlignes med den samme periode i 2023. Industri, engroshandel og erhvervsservice ligger 30-38 pct. lavere end i 2023, mens byggeri, detailhandel og transport ligger 17-19 pct. lavere og restauranter 10 pct. lavere. I januar-april 2024 ligger det samlede konkursniveau for alle aktive virksomheder 20 pct. lavere end i samme periode i 2023.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-april 2020-2024Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i april i faktiske tal

Der var i alt 475 erklærede konkurser i april opgjort i faktiske tal. Heraf var 224 konkurser i aktive virksomheder, der havde ansatte og/eller en omsætning på mindst 1 mio. kr. De resterende 251 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en mindre omsætning.

58 pct. af de konkursramte job var i Region Hovedstaden

Der blev tabt 1.136 job ved de 475 erklærede konkurser i april mod 1.544 tabte job i marts. Region Hovedstaden stod for 58 pct. af de tabte job i april, mens Region Sjælland stod for 15 pct. Region Syddanmark stod for 9 pct., mens Region Midtjylland stod for 16 pct. Region Nordjylland stod for 2 pct. I perioden februar-april 2024 blev i alt 3.769 job ramt af konkurs mod 3.008 i november 2023 - januar 2024.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2023

2024

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

511

516

621

556

602

684

630

640

381

489

545

507

610

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

234

232

270

274

212

261

259

229

231

206

214

210

256

Faktiske i alt

409

433

588

418

326

616

922

1100

519

415

479

443

475

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

4

2

9

5

4

7

10

7

10

5

8

3

2

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

25

31

28

22

23

29

33

43

22

19

26

16

19

Bygge og anlæg

77

74

120

69

52

105

160

191

97

64

102

99

114

Handel og transport mv.

136

138

168

139

93

202

257

314

158

128

153

144

155

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

8

13

23

15

11

19

33

38

28

15

16

14

6

Erhvervsservice

75

78

98

59

55

89

149

148

81

63

66

68

69

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

84

97

142

109

88

165

280

359

123

121

108

99

110

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hovedstaden

183

218

275

177

122

329

538

624

240

183

195

190

255

Sjælland

45

53

95

63

47

54

100

128

76

49

55

62

63

Syddanmark

63

51

74

54

45

85

88

120

62

56

76

60

60

Midtjylland

76

76

102

81

83

92

125

169

95

86

116

84

75

Nordjylland

42

35

42

43

29

56

71

59

46

41

37

47

22

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1114

909

1409

881

656

1025

1742

1009

1078

921

1089

1544

1136

Hovedstaden

401

305

588

307

177

339

673

536

371

327

289

477

660

Sjælland

108

76

176

226

173

83

173

93

143

169

108

268

172

Syddanmark

281

284

338

129

114

248

251

168

73

61

195

131

102

Midtjylland

209

162

183

129

136

219

424

170

400

267

446

595

181

Nordjylland

115

82

124

90

56

136

221

42

91

97

51

73

21

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
256
April
22,1 %
fra marts til april

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2024 - Nr. 126

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation