Gå til sidens indhold

Færre konkurser og tabte job i januar

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
207
Januar
-10,8 %
fra december til januar

Konkurser januar 2024

Der var 207 erklærede konkurser i januar 2024 blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 10,8 pct. færre end i december 2023. Konkurserne medførte 921 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 14,6 pct. færre end i december. I perioden november-januar var antallet af konkurser i aktive virksomheder 9,3 pct. lavere end i august-oktober, mens jobtabet var 12,1 pct. lavere. Der er i denne artikel fokus på de job- og omsætningsmæssige profiler for konkurserne i aktive virksomheder.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurserne i 2023 var 'billigere' end gennemsnittet for 2009-2022

I 2023 havde de konkursramte virksomheder i gennemsnit 7,7 mio. kr. i årlig omsætning og 4,8 fuldtidsjob før konkursen. Det er mht. omsætningen 7 pct. under gennemsnittet for perioden 2009-2022, men dog 63 pct. 'dyrere' end i 2021, som var præget af COVID-19. Når man sammenligner det gennemsnitlige antal ramte fuldtidsjob, lå 2023 12 pct. lavere end gennemsnittet for perioden 2009-2022, men 14 pct. højere end i 2021. Det skal tages i betragtning, at såvel omsætnings- som beskæftigelsestallene for 2021, som var præget af COVID-19, var ekstraordinært lave, når man ser på alle årene siden 2009.

Gennemsnitlig omsætning og antal tabte job for konkurser i aktive virksomhederKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkursernes omfang varierer på tværs af branchegrupperne

Der er stor variation branchegrupperne imellem ift. om den gennemsnitlige konkursramte omsætning i 2023 var højere eller lavere end i perioden 2009-2022. Branchegrupperne landbrug, industri, bygge og anlæg, restauranter og ejendomshandel havde i 2023 alle en højere gennemsnitlig konkursramt omsætning, mens de øvrige branchegrupper havde en lavere omsætning. Ift. 2021 lå alle branchegrupper en del højere.

Mønstret er mere entydigt, når man sammenligner det gennemsnitlige antal konkursramte job i 2023 med perioden 2009-2022. Det er kun landbrug og ejendomshandel, der ligger højere end i 2009-2022. Ift. 2021 er det til gengæld kun bygge og anlæg, der ligger højere. Det skal tages i betragtning, at nogle få meget store konkurser har påvirket tallene, men ikke i et omfang, der ændrer på tendenserne for de enkelte grupper.

Konkurser i aktive virksomheder, gnst. konkursramt omsætning og tabte job

 

Gennemsnit 2009-2022

2023

 

Konkurser

Gnst.
omsætning

Gnst.
tabte job

Konkurser

Gnst.
omsætning

Gnst.
tabte job

 

Antal

1.000kr.

Antal

Antal

1.000kr.

Antal

I alt

2.660

8.237

5,5

3.078

7.668

4,8

Landbrug, skovbrug og fiskeri

99

7.813

3,2

37

13.766

8,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

226

13.791

10,2

197

16.263

8,1

Bygge og anlæg

548

8.452

5,9

761

11.196

5,3

Handel og transport mv.

1.036

9.856

4,4

1.182

6.298

3,8

Handel

617

12.229

4,0

618

8.538

3,5

Handel med biler og motorcykler

85

7.399

4,0

78

5.445

2,2

Engroshandel

226

21.535

4,4

208

15.348

3,9

Detailhandel

307

6.711

3,7

332

4.997

3,5

Transport

175

10.822

6,4

220

4.031

4,4

Hoteller og restauranter

243

3.139

4,1

344

3.725

4,1

Hoteller mv.

17

6.657

8,5

11

6.166

6,4

Restauranter

227

2.878

3,8

333

3.645

4,0

Information og kommunikation

108

3.768

4,7

142

3.688

5,5

Finansiering og forsikring

37

6.177

6,2

37

4.465

2,3

Ejendomshandel og udlejning

63

4.075

1,6

49

4.763

3,9

Erhvervsservice

391

5.032

5,8

506

5.311

4,8

Offentlig administration, undervisning og sundhed

69

1.626

10,1

54

1.839

9,4

Kultur, fritid og anden service

76

2.394

3,8

113

1.902

3,6

Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i januar i faktiske tal

Der var i alt 415 erklærede konkurser i januar opgjort i faktiske tal. Heraf var 191 konkurser eller 46 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 224 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Kun 7 pct. af de tabte job var i Region Syddanmark

Der blev tabt 921 job ved de 415 erklærede konkurser i januar mod 1.078 tabte job i december. I november-januar blev i alt 3.008 job ramt af konkurs mod 3.423 i august-oktober. Region Hovedstaden stod for 36 pct. af de tabte job i januar, mens Region Sjælland stod for 18 pct. Region Syddanmark stod for 7 pct., mens Region Midtjylland stod for 29 pct., og Region Nordjylland for 11 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - februar 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

79830

37321

46,8

110

91

Aktive virksomheder

9579

5429

56,7

108

70

Nulvirksomheder

70251

31892

45,4

111

92

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2023

2024

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

578

617

610

521

520

626

562

608

690

635

639

377

481

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

291

267

274

243

235

272

274

215

262

260

230

232

207

Faktiske i alt

493

508

616

409

433

588

418

326

616

922

1100

519

415

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

8

7

12

4

2

9

5

4

7

10

7

10

5

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

26

25

27

25

31

28

22

23

29

33

43

22

19

Bygge og anlæg

96

122

119

77

74

120

69

52

105

160

191

97

64

Handel og transport mv.

179

154

208

136

138

168

139

93

202

257

314

158

128

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

12

12

18

8

13

23

15

11

19

33

38

28

15

Erhvervsservice

69

76

112

75

78

98

59

55

89

149

148

81

63

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

103

112

120

84

97

142

109

88

165

280

359

123

121

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hovedstaden

182

211

275

183

218

275

177

122

329

538

624

240

183

Sjælland

72

91

80

45

53

95

63

47

54

100

128

76

49

Syddanmark

97

71

109

63

51

74

54

45

85

88

120

62

56

Midtjylland

108

91

113

76

76

102

81

83

92

125

169

95

86

Nordjylland

34

44

39

42

35

42

43

29

56

71

59

46

41

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1301

1476

2222

1114

909

1409

881

656

1025

1742

1009

1078

921

Hovedstaden

336

346

817

401

305

588

307

177

339

673

536

371

327

Sjælland

195

276

230

108

76

176

226

173

83

173

93

143

169

Syddanmark

359

450

555

281

284

338

129

114

248

251

168

73

61

Midtjylland

362

271

547

209

162

183

129

136

219

424

170

400

267

Nordjylland

49

133

73

115

82

124

90

56

136

221

42

91

97

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
207
Januar
-10,8 %
fra december til januar

Nyt fra Danmarks Statistik

7. februar 2024 - Nr. 27

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation