Gå til sidens indhold

Firmaernes salg steg i december

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
453,8 mia. kr.
december 2023
+3,4%
november 2023 - december 2023

Firmaernes køb og salg december 2023

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 3,4 pct. fra november til dember 2023, mens det indenlandske salg steg 0,8 pct. i samme periode. Når firmaernes samlede salg ekskl. energi for oktober-december sammenlignes med de foregående tre måneder, steg salget med 1,8 pct., og i samme periode steg det indenlandske salg 1,2 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg ekskl. energi i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Stor stigning inden for industri

Stigningen i december var primært båret af en markant fremgang i salget i industribrancherne, der steg 14,7 pct. fra november til december. Der var også stigninger i brancherne finansiering og forsikring (4,8 pct.), information og kommunikation (3,1 pct.) og handel med biler og motorcykler (2,2 pct.), mens engroshandel med et fald på 1,5 pct. havde den største nedgang.

Nedgang i forhold til året før

En sammenligning af de faktiske tal for december 2023 og december 2022 viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 4,7 pct. Over halvdelen af faldet lå inden for engroshandel, hvor der var en nedgang på 13,8 pct., hvilket svarer til et fald på 15,2 mia. kr. Også hvis man sammenligner hele 2023 med 2022, var der nedgang, idet firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 3,8 pct. fra 2022 til 2023.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Det sæsonkorrigerede salg for november 2023 var 436,8 mia. kr. i den seneste offentliggørelse og revideres i denne offentliggørelse til 438,8 mia. kr. Det er en opjustering på 0,5 pct. De ikke-sæsonkorrigerede tal for november 2023 opjusteres ligeledes fra 454,8 mia. kr. til 457,6 mia. kr., og opjusteringerne skyldes således primært nye oplysninger om firmaernes salg.

Sidste Nyt artikel om firmaernes køb og salg

Fremover offentliggøres nye tal om firmaernes køb og salg kun i statistikbanken og ikke med en månedlig Nyt-artikel. Der ændres ikke på, hvad der offentliggøres af tabeller i statistikbanken.

Der vil fremover blive offentliggjort en kvartalsvis Nyt om serviceerhvervenes produktion og omsætning, som primært vil være baseret på tal fra firmaernes køb og salg.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2023

 

2021

2022

2023

 

mia. kr.

Januar

340,4

423,4

447,2

 

310,0

392,1

424,8

Februar

343,5

433,6

436,2

 

304,4

388,3

389,6

Marts

371,9

443,0

444,8

 

390,6

472,0

473,7

April

366,5

451,3

441,1

 

357,7

439,0

418,3

Maj

370,3

463,5

436,9

 

356,1

456,3

429,3

Juni

373,2

463,2

440,9

 

403,6

488,4

470,7

Juli

377,3

468,1

433,9

 

355,1

430,4

394,8

August

377,5

476,7

433,5

 

362,8

468,3

426,8

September

389,8

478,7

436,5

 

405,1

503,3

449,7

Oktober

395,9

460,1

435,1

 

403,3

464,6

450,8

November

410,7

448,7

438,8

 

430,4

468,1

457,6

December

401,3

453,6

453,8

 

465,5

509,5

485,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte brancher

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Nov.
2023

 

Dec.
2023

 

Æn-
dring

 

Juli
2023
-Sep.
2023

Okt.
2023
-Dec.
2023

Æn-
dring

 

Dec.
2022

 

Dec.
2023

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

438,8

453,8

3,4

1304,0

1327,8

1,8

509,5

485,5

-4,7

I alt inkl. energi mv.

534,7

554,9

3,8

1599,8

1627,8

1,8

819,5

617,2

-24,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,9

11,9

-0,3

35,8

35,5

-0,9

18,4

15,9

-13,9

Industri

85,9

98,5

14,7

253,5

268,2

5,8

98,9

96,4

-2,5

Bygge og anlæg

31,3

31,7

1,1

93,8

96,0

2,2

40,2

36,5

-9,1

Handel

157,6

156,7

-0,6

469,6

470,4

0,2

173,4

158,3

-8,7

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

19,2

19,6

2,2

55,8

58,0

3,9

18,7

19,2

2,7

Engroshandel

103,8

102,1

-1,5

309,6

308,5

-0,4

115,0

99,8

-13,2

Detailhandel

34,6

34,9

0,8

104,1

103,9

-0,2

39,8

39,4

-1,1

Transport

57,8

57,8

0,0

168,4

171,5

1,8

60,9

56,9

-6,6

Hoteller og restauranter

6,6

6,5

-0,5

21,4

19,6

-8,1

6,6

6,4

-3,3

Information og kommunikation

19,9

20,6

3,1

60,4

61,1

1,2

24,5

25,7

4,9

Finansiering og forsikring

9,8

10,3

4,8

29,7

30,6

3,0

12,0

12,3

2,2

Ejendomshandel og udlejning

7,0

7,1

0,9

21,6

21,2

-1,8

7,0

6,7

-3,5

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
453,8 mia. kr.
december 2023
+3,4%
november 2023 - december 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2024 - Nr. 44

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation