Gå til sidens indhold

Byggeomkostningerne er steget med 1,0 pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2024

De samlede omkostninger ved boligbyggeri steg med 1,0 pct. i første kvartal 2024 i forhold til kvartalet før. De samlede materiale- og arbejdsomkostninger voksede med hhv. 1,3 og 0,5 pct. De samlede omkostninger er en sammenvejning af indeksene for enfamiliehuse og etageboliger, som steg med hhv. 1,2 og 0,9 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg43

Jævne stigninger i seks ud af syv faggrupper

Sammenligning af byggeomkostningsindeksets forskellige faggrupper viser, at el-arbejde og jord- og betonarbejde havde de største kvartalsvise omkostningsstigninger med hhv. 2,5 og 2,4 pct., hvorimod malerarbejde faldt med 1,3 pct. Dette skyldtes primært udviklingen i materialeomkostningerne, som voksede med 3,1 pct. for jord- og betonarbejde og el-arbejde, mens materialer til malerarbejde faldt med hele 6,0 pct. Udviklingen i arbejdsomkostninger var mere afdæmpet. Malerarbejde steg mest med 1,1 pct., mens tømrer- og snedkerarbejde ikke oplevede en ændring.

Samlet årlig udvikling på 1,9 pct.

Fra første kvartal 2023 til første kvartal 2024 voksede de samlede byggeomkostninger med 1,9 pct., fordelt på 1,7 pct. for materialeomkostninger og 2,9 pct. for arbejdsomkostninger. Udviklingen i materialepriser var dermed højere end den generelle prisudvikling for varer i første omsætningsled (business-to-business), som ifølge Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (www.statistikbanken.dk/pris1115) faldt med 0,7 pct. i samme periode.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse med basisår 2021

I forbindelse med offentliggørelsen af Byggeomkostningsindeks for boliger for 1. kvartal 2024 d. 7. juni 2024 har statistikken fået nyt basisår, 2021=100, og vægtgrundlag. BYG43 (2021=100) erstatter dermed BYG42 (2015 = 100) fremadrettet.

Ændringen af basisåret gælder for alle historiske og fremtidige tal og betyder, at indeksniveauet på historiske tal er reskaleret, men at kvartals- og årsudviklinger er de samme som før skiftet. Der kan dog, grundet decimalafrunding ved skiftet, forekomme forskelle i størrelsesordenen +/- 0,1 procentpoint ift. tidligere procentudviklinger.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2023

2024

Ændring
4. kvt. 2023

Ændring
1. kvt. 2023

 

Vægte1

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

- 1. kvt. 2024

- 1. kvt. 2024

 

 

Indeks, 2021 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger i alt

1000

114,4

115,2

114,5

115,5

116,6

1,0

1,9

Materialer

662

118,8

119,4

118,3

119,3

120,8

1,3

1,7

Arbejdsomkostninger

338

103,9

105,4

105,6

106,4

106,9

0,5

2,9

Jord- og betonarbejde 

116

115,4

116,6

115,1

116,5

119,3

2,4

3,4

Materialer

80

120,5

121,5

119,6

121,3

125,1

3,1

3,8

Arbejdsomkostninger

37

104,7

106,2

105,8

106,0

106,9

0,8

2,1

Betonelementarbejde

183

114,2

117,2

114,4

117,3

117,5

0,2

2,9

Materialer

142

116,1

119,3

116,1

119,5

119,5

0,0

2,9

Arbejdsomkostninger

41

104,4

106,2

105,9

106,2

107,3

1,0

2,8

Murerarbejde

149

115,1

114,9

114,4

115,7

116,7

0,9

1,4

Materialer

67

121,5

120,5

119,8

120,8

122,9

1,7

1,2

Arbejdsomkostninger

82

103,5

104,9

104,8

106,2

106,5

0,3

2,9

Tømrer- og snedkerarbejde

301

115,2

116,2

116,1

116,3

117,9

1,4

2,3

Materialer

209

119,8

120,4

120,3

120,0

122,2

1,8

2,0

Arbejdsomkostninger

92

103,7

105,5

105,5

107,3

107,3

0,0

3,5

Malerarbejde

57

109,9

108,0

108,1

107,3

105,9

-1,3

-3,6

Materialer

20

118,2

112,9

112,7

111,1

104,4

-6,0

-11,7

Arbejdsomkostninger

37

103,1

104,1

104,4

104,3

105,4

1,1

2,2

VVS-arbejde

112

113,0

112,9

112,6

112,6

112,8

0,2

-0,2

Materialer

81

116,0

115,3

114,3

114,2

114,5

0,3

-1,3

Arbejdsomkostninger

30

104,2

106,1

107,4

107,5

107,9

0,4

3,6

El-arbejde

81

114,0

114,7

115,4

118,1

121,0

2,5

6,1

Materialer

63

118,4

118,3

119,0

122,6

126,4

3,1

6,8

Arbejdsomkostninger

18

103,0

105,7

106,5

106,8

107,2

0,4

4,1

Byggeomkostningsindeks for enfamiliehuse

1000

114,6

115,6

114,7

115,6

117,0

1,2

2,1

Materialer

617

118,7

119,6

118,3

119,2

121,0

1,5

1,9

Arbejdsomkostninger

383

103,8

105,4

105,5

106,5

107,0

0,5

3,1

Byggeomkostningsindeks for etageboliger

1000

113,8

114,0

114,0

114,9

115,9

0,9

1,8

Materialer

726

119,2

118,6

118,5

119,7

120,8

0,9

1,3

Arbejdsomkostninger

274

103,8

105,6

105,7

106,3

106,9

0,6

3,0

1 De listede vægte er kun gældende fra og med 1.kvt. 2024
Kilde: www.statistikbanken.dk/byg43

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2024 - Nr. 160

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation