Gå til sidens indhold

Byggeomkostningerne steg med 0,9 pct. i 4. kvt.

Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvt. 2023

Efter et fald i tredje kvartal, steg de samlede omkostninger ved boligbyggeri i fjerde kvartal 2023 med 0,9 pct. i forhold til kvartalet før. De samlede materiale- og arbejdsomkostninger voksede med hhv. 0,8 og 0,7 pct. Samtidig steg byggeomkostningerne til både enfamiliehuse og etageboliger med 0,8 pct. Bemærk at da det totale indeks beregnes via kædede indeks, er dets udvikling ikke en direkte sammenvejning af udviklingerne for de underliggende indeks.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Størst stigning for betonelementarbejdet og el-arbejdet

Set på faggrupper havde betonelementarbejdet den største omkostningsstigning fra tredje til fjerde kvartal på 2,5 pct., hvilket står i modsætning til det foregående kvartal, hvor betonelementarbejdet havde det største fald. Stigningen i fjerde kvartal skyldes primært, at materialeomkostningerne voksede med 2,9 pct. El-arbejdet havde den næststørste stigning på 2,3 pct. og er den eneste faggruppe, som er steget i hvert kvartal siden første kvartal 2021. Malerarbejdet var med en nedgang på 0,8 pct. det eneste fag med faldende byggeomkostninger i fjerde kvartal, drevet af et fald på 1,5 pct. i materialeomkostninger. Arbejdsomkostningerne voksede mest for tømrer- og snedkerarbejdet og murerarbejdet med hhv. 1,6 og 1,3, hvorimod ingen andre faggrupper havde stigninger på over 0,3 pct.

Årlig udvikling i byggeomkostninger er højere end inflationsraten

Fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal 2023 voksede de samlede byggeomkostninger med 1,9 pct. Det ligger markant over inflationsraten, som ifølge forbrugerprisindekset (www.statistikbanken.dk/pris111) steg med 0,5 pct. i samme periode. Ligeledes steg materialeomkostningerne ved boligbyggeri med 1,4 pct., hvilket var væsentligt højere end den generelle prisudvikling for varer i første omsætningsled (business-to-business), som ifølge prisindeks for indenlandsk vareforsyning (www.statistikbanken.dk/pris1115) faldt med 1,3 pct. over samme periode.

El-arbejdet havde den største årlige vækst i materialeomkostninger på 7,3 pct., hvorimod malerarbejdet havde det største fald på 6,2 pct. Arbejdsomkostningerne steg samlet set med 3,0 pct. over det seneste år og voksede i alle fag, rangerende fra 1,7 pct. ved jord- og betonarbejdet til 4,4 pct. ved el-arbejdet.

For perioden 2022 til 2023 var årsudviklingen for de samlede byggeomkostninger en stigning på 4,5 pct. (www.statistikbanken.dk/byg52).

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2022

2023

Ændring
3. kvt. 2023

Ændring
4. kvt. 2022

 

Vægte

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

- 4. kvt. 2023

- 4. kvt. 2023

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger i alt

1000

124,6

125,8

126,7

125,9

127,0

0,9

1,9

Materialer

713

127,1

128,4

129,0

127,9

128,9

0,8

1,4

Arbejdsomkostninger

287

118,1

118,8

120,6

120,8

121,7

0,7

3,0

Jord- og betonarbejde 

167

125,2

126,4

127,7

126,1

127,6

1,2

1,9

Materialer

118

124,8

126,2

127,3

125,3

127,1

1,4

1,8

Arbejdsomkostninger

48

126,2

126,9

128,7

128,2

128,4

0,2

1,7

Betonelementarbejde

147

131,3

132,3

135,8

132,6

135,9

2,5

3,5

Materialer

124

132,8

133,8

137,5

133,8

137,7

2,9

3,7

Arbejdsomkostninger

24

124,4

125,1

127,2

126,9

127,2

0,2

2,3

Murerarbejde

123

122,4

123,3

123,1

122,6

123,9

1,1

1,2

Materialer

82

124,5

125,8

124,7

124,0

125,1

0,9

0,5

Arbejdsomkostninger

42

117,4

117,6

119,1

119,0

120,6

1,3

2,7

Tømrer- og snedkerarbejde

331

125,9

126,8

127,9

127,8

128,1

0,2

1,7

Materialer

236

130,9

132,0

132,7

132,6

132,2

-0,3

1,0

Arbejdsomkostninger

95

113,4

114,0

116,0

116,0

117,9

1,6

4,0

Malerarbejde

70

118,5

119,3

117,3

117,4

116,5

-0,8

-1,7

Materialer

32

126,7

126,4

120,8

120,6

118,8

-1,5

-6,2

Arbejdsomkostninger

38

111,4

113,2

114,2

114,6

114,5

-0,1

2,8

VVS-arbejde

111

119,3

120,5

120,4

120,0

120,0

0,0

0,6

Materialer

84

120,4

121,9

121,1

120,1

120,0

-0,1

-0,3

Arbejdsomkostninger

27

115,1

115,7

117,8

119,2

119,3

0,1

3,6

El-arbejde

51

119,4

122,9

123,7

124,4

127,3

2,3

6,6

Materialer

37

119,1

123,5

123,4

124,1

127,8

3,0

7,3

Arbejdsomkostninger

14

119,2

120,0

123,2

124,1

124,5

0,3

4,4

Byggeomkostningsindeks for enfamiliehuse

1000

125,1

126,0

127,1

126,1

127,1

0,8

1,6

Materialer

730

127,6

128,5

129,4

128,0

129,0

0,8

1,1

Arbejdsomkostninger

270

117,8

118,5

120,3

120,4

121,5

0,9

3,1

Byggeomkostningsindeks for etageboliger

1000

123,3

125,3

125,5

125,5

126,5

0,8

2,6

Materialer

655

125,6

128,3

127,6

127,5

128,8

1,0

2,5

Arbejdsomkostninger

345

118,6

119,4

121,4

121,5

122,2

0,6

3,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2024 - Nr. 63

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation