Gå til sidens indhold

To ud af fem mikrovirksomheder sælger online

It-anvendelse i virksomheder (tema) 2021 digitalisering i mikrovirksomheder

Generelt er større virksomheder længere fremme med digitalisering og e-salg end små virksomhed. En ny undersøgelse af bl.a. digitaliseringen hos virksomheder med 5-9 ansatte, såkaldte mikrovirksomheder, viser, at en større andel af mikrovirksomhederne har omsætning fra e-salg sammenlignet med små virksomheder med 10-49 ansatte. Andelen af små virksomheder, der omsætter deres produkter via e-salgskanaler, er 36 pct. En andel, der ligger lige under andelen af mikrovirksomheder, der bruger e-salg (38 pct). E-salg er mest udbredt blandt store virksomheder med 250+ ansatte, hvor to ud af tre store virksomheder sælger deres produkter online. Blandt mellemstore virksomhed med 100-249 ansatte er det hver anden.

E-salg i virksomheder fordelt på virksomhedstørrelse. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/itav11 og itav12

Tre e-salgskanaler: webshops, online markedspladser og EDI

E-salg kan ske via tre typer af digitale kanaler. Virksomheden kan åbne en webshop, hvor den sælger varer eller tjenester via en hjemmeside eller apps. En anden mulighed er at bruge online markedspladser fx Amazon, ebay eller AliExpress, der typisk har et stort antal udbydere og aftagere. Endelig kan virksomhederne benytte EDI-standarder som e-salgskanal. EDI står for Electronic Data Interchange og dækker over standarder for automatisk udveksling af handelsdokumenter fx ordre og faktura mellem en virksomhed og deres kunder.

Hver tredje mikrovirksomhed har webshop - 26 pct. flere end i 2019

At åbne egen webshop er den mest brugte salgskanal online uanset virksomhedens størrelse. 34 pct. af mikrovirksomhederne har egen netbutik i 2021, hvilket er 7 procentpoint højere end i 2019. Til sammenligning har 28 pct. og 33 pct. af hhv. små og mellemstore virksomheder en webshop i 2021. Hver anden store virksomhed sælger produkter eller tjenester i egen netbutik.

Online markedspladser er populære blandt mikrovirksomheder

Andelen af mikrovirksomheder, der anvender online markedsplatforme, er 14 pct., hvilket er dobbelt så stort som andelen blandt små virksomheder med 10-49 ansatte. Andelen af mellemstore virksomheder, der anvender online markedspladser er 8 pct. Hver tiende store virksomhed sælger deres produkter på online markedspladser. Markedspladsernes popularitet blandt de mindste virksomheder kan hænge sammen med lavere etableringsudgifter i forhold til opbygning af egen webshop, hvor virksomheden typisk selv skal afholde omkostningerne til kundebase og infrastruktur, fx betalingsløsninger. Hertil kommer lettere adgang til nye kundegrupper både i hjemme- og i udlandet idet online markedsplatforme typisk har en betydelig kundestrøm.

Salg via online markedspladser med og uden egen webshop

Andelen af mikrovirksomheder, der sælger på online markedsplatforme, udgør i alt 36 pct. af mikrovirksomhederne med e-salg. Online markedsplatforme favner typisk både virksomheder, der har egen webshop, og virksomheder, som ikke har webshop. Over halvdelen af mikrovirksomhederne, der sælger online, har kun webshop. Der er også relativt mange (25 pct.), der kombinerer en webshop med online markedsplads(er). Omvendt er det få (6 pct.), der kun bruger online markedspladser som e-salgskanal.

Fordeling af e-salgskanaler i <span class='kursiv'>mikrovirksomheder</span> med e-salg. 2021Kilde: særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/itav11

EDI anvendes mest af store virksomheder

Der er en klar sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og brugen af EDI som e-salgskanal. Jo større virksomheden er målt ved antal ansatte, jo mere udbredt er anvendelsen af EDI i virksomheden. Kun hver tyvende mikrovirksomhed bruger EDI og andelen er uændret i forhold til 2019, hvor den også lå på 5 pct. Til sammenligning anvender 40 pct. af de store virksomheder EDI i 2021.

Et kig på brancher

E-salg er mest udbredt blandt mikrovirksomheder i branchen handel og transport, hvor godt halvdelen af virksomhederne sælger via digitale salgskanaler. En ud af fire virksomheder benytter e-salg i branchen bygge og anlæg, hvor 22 pct. af virksomhederne har en webshop. Hver femte virksomhed i brancherne handel og transport og information og kommunikation er til stede på online markedspladser. Se flere brancheopdelte tal i tabellen nedenfor.

Mest e-eksport i branchen Information og kommunikation

I alt 11 pct. af mikrovirksomhederne afsætter deres produkter til udenlandske kunder via e-salgskanaler. Det svarer til 30 pct. af mikrovirksomhederne med e-salg. Næsten hver tredje mikrovirksomhed i information og kommunikation omsætter deres produkter til udenlandske kunder via e-salgskanaler. Det svarer til tre ud af fire mikrovirksomheder med e-salg i denne branche. Information og kommunikation er dermed den branche, hvor eksportandelen på e-salg er størst. Omvendt er den laveste eksportandel inden for bygge-og anlæg.

E-salg og e-eksport i mikrovirksomheder fordelt på brancher. 2021Kilde: særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/itav11

E-salg i mikrovirksomheder fordelt på brancher. 2021

 

Alle
 

Industri
 

Bygge og
anlæg

Handel og
transport

Information
og komm.

Erhvervs-
service

 

pct. af alle mikrovirksomheder

E-salg uanset salgskanal

38

30

25

53

37

23

E-salg via egen hjemmeside

34

25

22

47

34

21

E-salg via online markedspladser

14

7

8

19

19

10

E-salg via EDI

5

4

2

7

5

2

Har ikke e-salg

62

70

75

47

63

77

Kilde: www.statistikbanken.dk/itav11

Mikrovirksomhedernes e-salg (i pct. af mikrovirksomheder med e-salg). 2021

 

Andel

 

pct.

Anvendte e-salgskanaler

 

E-salg via egen webshop

90

E-salg via online markedspladser

36

E-salg via EDI

12

Geografiks fordeling af virksomhedernes kunder i forbindelse med e-handel

 

Kunder i Danmark men ikke i udlandet

70

Kunder i udlandet men ikke i Danmark

2

Kunder både i Danmark og i udlandet

28

Kilde: www.statistikbanken.dk/itav11

Nyt fra Danmarks Statistik

3. december 2021 - Nr. 433

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er indsamlet under en nye undersøgelse af mikrovirksomheders aktiviteter. Statistikken opgør bl.a. udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af 1.645 virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 5-9 fuldtidsansatte. Der er modtaget i alt 1.521 gennemførte svar.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation