Gå til sidens indhold

Lille stigning i ledigheden i februar

Arbejdsløsheden (md.) februar 2024

Fra januar til februar steg antallet af ledige med 300 til 87.000. Ledigheden udgjorde dermed uændret 2,9 pct. af arbejdsstyrken. Den lille stigning i februar skyldes en stigning i antallet af ikke-aktiverede ledige på 100, mens antallet af aktiverede ledige steg med 200. Stigningen i ledigheden er hermed uændret i forhold til offentliggørelsen 12. februar Indikator tyder på lille stigning i ledigheden (NYT fra Danmarks Statistik 2024:68).

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Flere ledige på dagpenge og færre ledige på kontanthjælp

Den samlede ledighedsstigning i februar er et resultat af 600 flere ledige dagpengemodtagere og 200 færre ledige kontanthjælpsmodtagere.

Ledighedsprocenten steg for kvinder og for de 25-29-årige

Fra januar til februar steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint til 3,1 pct. for kvinder, mens den forblev uændret på 2,8 pct. for mænd. Samtidig steg ledighedsprocenten i 0,1 procentpoint for de 25-29-årige, mens den forblev uændret for de øvrige fem aldersgrupper.

Ledighedsprocenten steg i Byen København og på Fyn

Fra januar til februar steg ledighedsprocenten i Byen København og på Fyn med 0,1 procentpoint til hhv. 3,5 pct. og 3,4 pct., mens den forblev uændret i landets øvrige ni landsdele. Herefter er Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighedsprocent på 2,1 pct., mens Byen København fortsat er den landsdel, der har den højeste ledighedsprocent.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for november, december og januar er i forbindelse med denne offentliggørelse blevet opjusteret med hhv. 100, 100 og 400. Disse revisioner kan både skyldes opdateringer af de faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) indberettede ledighedstal for de respektive måneder samt selve sæsonkorrektionen, som hver måned justerer de seneste sæsonkorrigerede månedstal ved inddragelsen af det nyeste faktiske ledighedstal for den aktuelle måned.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2023

2024

2023

2024

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

85,8

86,7

86,6

87,0

2,9

2,9

2,9

2,9

Nettoledige

75,0

76,0

75,6

75,7

2,5

2,5

2,5

2,5

Dagpengemodtagere

65,4

66,5

66,3

66,8

Kontanthjælpsmodtagere

9,6

9,5

9,3

8,9

Aktiverede ledige

10,8

10,7

11,0

11,3

Dagpengemodtagere

7,2

7,1

7,4

7,5

Kontanthjælpsmodtagere

3,6

3,6

3,7

3,8

Mænd

42,3

42,7

43,0

42,7

2,7

2,8

2,8

2,8

Kvinder

43,5

44,1

43,7

44,3

3,0

3,0

3,0

3,1

16-24 år

5,1

5,2

5,1

5,0

1,2

1,2

1,2

1,2

25-29 år

16,2

16,4

16,2

16,4

5,0

5,1

5,0

5,1

30-39 år

26,2

26,4

26,4

26,6

4,2

4,2

4,2

4,2

40-49 år

15,2

15,3

15,3

15,3

2,4

2,4

2,4

2,4

50-59 år

14,5

14,5

14,6

14,6

2,1

2,1

2,2

2,2

60-66 år

8,6

9,0

9,0

9,0

2,8

2,9

2,9

2,9

Byen København

16,4

16,3

16,2

16,4

3,5

3,5

3,4

3,5

Københavns omegn

8,3

8,4

8,2

8,3

2,9

3,0

2,9

2,9

Nordsjælland

4,8

4,9

4,8

4,8

2,1

2,1

2,1

2,1

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,2

2,3

2,3

2,3

Østsjælland

2,8

2,9

2,9

2,9

2,2

2,2

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,6

7,8

7,8

7,8

2,7

2,8

2,8

2,8

Fyn

7,9

8,0

8,0

8,2

3,3

3,3

3,3

3,4

Sydjylland

9,0

9,2

9,2

9,3

2,5

2,6

2,6

2,6

Østjylland

14,2

14,5

14,5

14,6

3,0

3,0

3,1

3,1

Vestjylland

4,8

4,9

4,9

4,9

2,3

2,3

2,3

2,3

Nordjylland

9,5

9,5

9,7

9,6

3,3

3,3

3,3

3,3

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, pt. med reference til ultimo november 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

27. marts 2024 - Nr. 92

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation