Gå til sidens indhold

Lidt flere personer modtager ydelser fra 2018-2022

Handicap og udsatte voksne 2022

I fjerde kvartal 2022 modtog 78.500 personer en eller flere udvalgte ydelser efter lov om social service (serviceloven), hvilket var 5 pct. flere end i fjerde kvartal 2018, hvor det var 74.800 personer. De 78.500 personer modtog tilsammen 105.100 ydelser i fjerde kvartal 2022, svarende til godt 1,3 ydelser i gennemsnit pr. person. Det gennemsnitlige antal modtagne ydelser pr. ydelsesmodtager i fjerde kvartal 2018 var lidt under 1,4. Gennemsnittet er med andre ord næsten uændret. Det bemærkes, at ydelser efter §§ 82 a og 82 b først indgår i statistikken fra og med tredje kvartal 2020 og derfor er udeladt i ovenstående af hensyn til sammenligneligheden med 2018.

Udvikling i antallet af modtagne ydelser fra 4. kvt. 2018 til 4. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/hand07

Størstedelen af beboere på midlertidige botilbud er under 30 år

I 2022 havde i alt 8.400 personer ophold på et af landets midlertidige botilbud (§ 107), og størstedelen (63 pct.) var under 30 år. For de øvrige aldersgrupper er andelen faldende med alderen. De 30-39 årige udgør således 17 pct. af beboerne, mens de 70-79 årige udgør 1 pct.

I 2022 havde i alt 20.200 personer ophold på et længerevarende botilbud, hvoraf 5.500 var længerevarende botilbud (§ 108), og 14.600 var socialpædagogisk støtte i et botilbudslignende tilbud (§ 85).

Aldersfordelingen på længerevarende botilbud (§ 108 samt § 85 i botilbudslignende tilbud) er forholdsvis jævn, hvis man ser bort fra de yngste (under 20 år) og ældste (+70 år) aldersgrupper. Der er således næsten lige så mange 20-29 årige på et længerevarende botilbud, som der er 60-69 årige.

Modtagere af botilbud fordelt på alder. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/hand02

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juni 2023 - Nr. 234

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken offentliggøres som led i udarbejdelse af en række indikatorer på området for handicap og udsatte (voksne). Der er adgang til indikatorerne fra emnesiden www.dst.dk/handicap.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation