Gå til sidens indhold

Hver femte privatansat er i et udenlandsk ejet firma

Udenlandsk ejede firmaer 2021

I 2021 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor i Danmark ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2020 og svarer til en beskæftigelse på 327.000 fuldtidsansatte. Der var lidt under 8.700 udenlandsk ejede firmaer i Danmark i 2021, og de udgjorde kun 3 pct. af det samlede antal firmaer. Omsætningen i de udenlandsk ejede firmaer var på 1.287 mia. kr., svarende til 25 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Andel af lønmodtagere ansat i et udenlandsk ejet firma. Den private sektorKilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1

Størst andel inden for information og kommunikation

Andelen af medarbejdere, der var ansat i udenlandsk ejede firmaer, var med 34 pct. størst inden for branchegruppen information og kommunikation. Derefter fulgte industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 30 pct. Bygge og anlæg var med 7 pct. branchegruppen med den laveste andel medarbejdere ansat i firmaer i Danmark, som er udenlandsk ejede.

Størst andel ansat i svenske firmaer

Ansatte i svensk ejede firmaer udgjorde med 22 pct. den største andel af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Dernæst fulgte ansatte i tysk ejede firmaer med en andel på 14 pct. og ansatte i amerikansk ejede firmaer med 12 pct. Der var i 2021, dvs. inden Ruslands invasion af Ukraine, otte firmaer i Danmark ejet fra Ukraine og ni firmaer ejet fra Rusland. Find mere statistik, der relaterer sig til invasionen af Ukraine, på denne temaside.

Andelen af beskæftigede i 2020 højere end EU gennemsnittet

I Danmark var andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i den private sektor i 2020 højere end EU-gennemsnittet. I Danmark var andelen på 20 pct., mens andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i hele EU var 16 pct. Andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede virksomheder var i EU størst i Luxembourg og Estland, som havde andele på hhv. 41 pct. og 39 pct.

Andel af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer fordelt på europæiske lande, private byerhverv. 2020Kilde: eurostat

Firmaer, fuldtidsansatte og omsætning i den private sektor. Fordelt på dansk og udenlandsk ejerskab

 

I alt

Dansk ejerskab

Udenlandsk ejerskab

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

 

mia. kr.

Omsætning1

4403

4274

5164

3226

3231

3877

1177

1043

1287

 

tusinde

Fuldtidsansatte

1499

1498

1543

1176

1180

1216

322

318

327

 

antal

Firmaer

311630

313260

318979

303625

305201

310305

8005

8059

8674

Fuldtidsansatte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr. firma

5

5

5

4

4

4

40

39

38

 

pct.

Omsætning1

100,0

100,0

100,0

73,3

75,6

75,1

26,7

24,4

24,9

Fuldtidsansatte

100,0

100,0

100,0

78,5

78,8

78,8

21,5

21,2

21,2

Antal firmaer

100,0

100,0

100,0

97,4

97,4

97,3

2,6

2,6

2,7

1Omsætningen omfatter ikke pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, foreninger mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1

Nyt fra Danmarks Statistik

29. august 2023 - Nr. 297

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

På basis af oplysninger fra Nationalbanken, private datakilder og firmaernes officielle regnskaber dannes populationen af udenlandsk ejede firmaer. Oplysninger om firmaernes branche og størrelse er hentet fra den generelle firmastatistik. De udenlandsk ejede firmaer omfatter dem, det har været muligt at finde vha. ovennævnte kilder og det vurderes til at udgøre langt hovedparten. I forbindelse med offentliggørelse af nye tal kan der forekomme revisioner i tidligere offentliggjorte tal.
I statistikken er fastlæggelsen af et firmas ejerskab knyttet til den ultimative ejer, der har kontrol over firmaet, dvs. har mulighed for at fastlægge et firmas generelle strategi ved om nødvendigt at vælge en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes den kontrollerende enhed som den ultimative ejer, der direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærenes stemmerettigheder. Ultimativ ejer skal forstås i relation til den direkte ejer, idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra et land, selvom det i sidste ende (ultimativt) er ejet fra et andet land. Fx vil et firma i Danmark, der i første omgang er ejet fra fx Luxembourg, men som i sidste ende er ejet med kontrol fra Sverige, indgå i statistikken som et svensk firma. Tilsvarende vil et firma ejet direkte fra Luxembourg indgå som et dansk firma, hvis den ultimative ejer med kontrol er placeret i Danmark.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation