Gå til sidens indhold

Rekordfå modtagere af kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 2. kvt. 2023

I andet kvartal faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 3.300 til 92.700 i juni. Det svarer til et fald på 3,4 pct. i forhold til marts. Hermed fortsætter faldet siden sommeren 2015, og niveauet er nu det laveste siden statistikkens start i 2007. Siden 2015 har faldene kun været kortvarigt afbrudt i to perioder - første gang under COVID-19 i foråret 2020, hvor antallet steg med 6.400, og anden gang da de første ukrainske flygtninge kom til landet i foråret 2022, hvor antallet steg med 7.000.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Størst fald i antallet af modtagere af tilbud til udlændige i andet kvartal

Fra marts til juni faldt antallet af personer i tilbud til udlændinge med 2.000, svarende til et fald på 12,0 pct. Samtidig faldt antallet af personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp med hhv. 900 og 100, svarende til fald på hhv. 1,9 og 0,4 pct. Relativt set var det antal modtagere af de to mindste ordninger, løntilskud og forrevalidering, der faldt mest med hhv. 16,9 og 15,0 pct.

Størst fald for de jobparate ydelsesmodtagere i andet kvartal

Fra marts til juni faldt antallet af jobparate ydelsesmodtagere med 1.700, svarende til et fald på 9,0 pct. Samtidig faldt antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere med 1.600, svarende til et fald på 2,0 pct. De jobparate er opgjort inklusive underkategorien åbenlyst uddannelsesparate. De jobparate er samtidig netop dem, der vurderes at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme, og disse personer regnes derfor med i opgørelsen af ledigheden, se også Nyt fra Danmarks Statistik 2023:298.

Størst fald for kvinder og for de 40-66-årige

Fra marts til juni faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser for begge køn og samtlige aldersgrupper. Det var kvinder med fald på 2.100, svarende til et fald på 4,3 pct. og de 40-66-årige med fald på 1.500, svarende til et fald på 4,0 pct., der faldt mest i løbet af andet kvartal.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2023

Ændring

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Mar. 2023
- juni 2023

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

97,5

96,9

96,0

94,9

93,8

92,7

-3,4

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

49,4

49,1

48,8

48,5

48,2

47,9

-1,9

Uddannelseshjælp

29,9

29,9

29,7

29,7

29,7

29,6

-0,4

Tilbud til udlændinge1

16,3

16,4

16,3

15,7

15,1

14,4

-12,0

Løntilskud

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-16,9

Forrevalidering

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-15,0

Revalideringsydelse

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

-5,5

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

19,4

19,1

18,6

18,2

17,6

17,0

-9,0

Aktivitetsparat3

78,1

77,8

77,3

76,7

76,2

75,8

-2,0

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

47,7

47,6

47,4

47,1

46,6

46,2

-2,5

Kvinder

49,8

49,4

48,6

47,8

47,1

46,5

-4,3

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

21,4

21,4

21,4

21,3

21,1

21,0

-1,8

25-39 år

37,1

36,8

36,4

35,9

35,5

35,0

-3,7

40-66 år

39,0

38,7

38,2

37,7

37,2

36,7

-4,0

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse, der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2023 - Nr. 311

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation