Gå til sidens indhold

Kommunale udsving i andelen af museumsbrugere

Kulturvaner (år) 2021 og 2022

På landsplan har 28 pct. af de 16-89-årige besøgt et museum inden for en tre-måneders periode i 2022. I 15 kommuner er andelen, der har besøgt et museum, højere end landsgennemsnittet. Andelen af museumsbrugere er højest i Rudersdal, Gentofte, Frederiksberg, København og Lyngby-Taarbæk. Her svarer ca. halvdelen af borgerne, at de har besøgt et museum mindst en gang inden for de seneste tre måneder. De kommuner, hvor færrest har besøgt et museum, er Herning, Kalundborg og Frederikshavn. Her er det ca. hver tiende borger, der har besøgt mindst et museum.

Andel af kommunens indbyggere, der har besøgt et museum i de seneste tre månederKilde: www.statistikbanken.dk/kvuargeo og særkørsel, Kulturvaneundersøgelsen 2022

Tallene beskriver museumsbrug i perioden juli 2022 - juni 2023

Resultaterne er baseret på Kulturvaneundersøgelsen. Tallene er indsamlet over fire kvartaler i perioden tredje kvartal 2022 - andet kvartal 2023, og beskriver befolkningens brug af museer inden for de seneste tre måneder før besvarelsestidspunktet.

Kunstmuseer mest populære blandt kvindelige museumsbrugere

I Kulturvaneundersøgelsen spørges der til typen af museum, der er blevet besøgt inden for de seneste tre måneder. Der er flere kvinder (31 pct.) end mænd (24 pct.), der har besøgt mindst et museum i måleperioden. Den mest populære museumskategori er kunstmuseer, som 17 pct. af befolkningen har besøgt. Der er flere kvinder (20 pct.) end mænd (14 pct.), der har besøgt mindst et kunstmuseum. Forskellen mellem kønnene er størst blandt de 16-24-årige, hvor 28 pct. af kvinderne sammenlignet med 15 pct. af mændene har besøgt mindst et kunstmuseum inden for de tre seneste måneder. Andelen der har besøgt et eller flere kulturhistoriske (14 pct.) eller naturhistoriske museer (5 pct.) er lige stor blandt kvinder og mænd.

Andel der har besøgt mindst et kunstmuseum efter køn og alderKilde: www.statistikbanken.dk/kvuarms1

Færre museumsbesøg uden for lokalområdet i forhold til før COVID-19

Andelen, der har besøgt et museum i lokalområdet i 2022 (15 pct.) er tilbage på niveauet før COVID-19, mens andelen af besøg uden for lokalområdet i Danmark eller besøg i udlandet, fx i forbindelse med ferieophold eller rejser, er faldet. Der var 18 pct. i 2019, der havde besøgt et museum uden for lokalområdet i Danmark, hvilket var faldet til 15 pct. i 2022.Tilsvarende er andelen af museumsbesøg i udlandet faldet fra 9 pct. til 7 pct.

Museumsbesøg opdelt på efter geografi (i eller uden for lokalområdet DK, eller i udlandet)Kilde: www.statistikbanken.dk/kvuarms2

Flere følger mindst et museum på sociale medier

I 2022 fulgte 16 pct. af befolkningen et eller flere museer på de sociale medier, fx Facebook, Instagram o.l. Andelen er væsentligt større blandt kvinder (19 pct.) end blandt mænd (11 pct.). Sammenlignet med 2018, hvor andelen var 13 pct., er der tale om en lille stigning. Andelen, der følger museer på de sociale medier, er højest blandt kvinder i alderen 25-34 år med 26 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2023 - Nr. 375

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra Kulturvaneundersøgelsen og dækker perioden 3. kvt.  til 2. kvt. i perioden. Værdierne i årsdatasættet er beregnede ud fra ca. 12.000 kvartalsvise besvarelser. Besvarelser er vægtet og opregnet til den danske befolkning i alderen 16+. Værdierne refererer til kulturforbrug inden for en uge eller tre måneder i perioden 3. kvt.  - 2. kvt. året efter. I forhold til tidligere kulturvaneundersøgelser er indholdet ændret til at afspejle nutidens kulturforbrug. Der ud over har oplysningerne i Kulturvaneundersøgelse 2018 i nogle tilfælde ikke samme referenceperiode som tidligere.  Kulturvaneundersøgelsen 2018  kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere kulturvaneundersøgelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation