Gå til sidens indhold

Kraftig stigning i antallet af togpassagerer i 2022

Jernbanetransport af gods
2.211 mio. tonkm
2022
+11,3 %
fra 2021 til 2022
Jernbanetransport af passagerer
302 mio.
2022
+42,6 %
fra 2021 til 2022

Jernbanetransport (år) 2022

I 2022 steg antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 302 mio., hvilket svarer til en stigning på 42,6 pct. i forhold til året før. Stigningen kommer efter to år, hvor antallet af passagerer var stærkt påvirket af restriktionerne som følge af COVID-19 herunder nedlukninger, reducerede pladser i togene og mere hjemmearbejde. Stigningen i passagertallet i 2022 var inden for alle banekategorier.

Udvikling i passagertalKilde: Indeks baseret på www.statistikbanken.dk/bane21

Størst stigning i antallet af togrejsende på det ordinære banenet

Den relativt største stigning i antallet af passagerer i 2022 var for den ordinære togdrift på hele 47,9 pct., hvilket svarer til en stigning på 24 mio. passagerer. Den ordinære togdrift dækker den internationale trafik, den landsdækkende trafik over Storebælt samt den regionale togtrafik i både Øst- og Vestdanmark. Selvom den ordinære togdrift oplevede den største stigning, så lå antallet af passagerer i denne kategori i 2022 stadig 10,4 pct. under niveauet i 2019, som er det seneste år inden COVID-19. Øvrige baner, som dækker lokalbaner, S-tog, metro og letbaner steg 41,0 pct. i 2022, svarende til 66 mio. passagerer, hvilket ud over en normalisering efter COVID-19 også skyldes åbningen af Odense Letbane.

Åbning af Odense Letbane

Odense Letbane åbnede d. 28. maj 2022 med 14 km banenet og 26 standsningssteder.  Åbningen var medvirkende årsag til, at antallet af passagerer, som tog letbane i 2022, steg med hele 120,1 pct. til knap 9 mio. passagerer. Påvirkningen af passagertallet ses tydeligt, når man ser på kvartalstallene for passagertallet for letbane. Her ses det, at passagertallet i 3. og 4. kvartal 2022 var omtrent dobbelt så høje som i årets første to kvartaler.

Passagertal for LetbaneKilde: www.statistikbanken.dk/bane25

Stigning i godstransporten med tog

I 2022 steg godstransportarbejdet med tog i Danmark med 11 pct. til 2.211 mio. tonkm. Transittransporten, som i 2022 udgjorde 81 pct. af al godstransport med tog i Danmark, steg med 9 pct. Den nationale transport steg med 44 pct., men udgør blot 5 pct. af den samlede godstransport med tog.

Godstransport med tog

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

Ændring seneste år

 

mio. tonkm

pct.

Godstransportarbejde i alt

2594

2524

2450

1986

2211

 

225

11

Banedanmarks net

2594

2524

2450

1986

2211

 

225

11

Nationalt

166

132

158

77

111

 

34

44

Internationalt til Danmark

199

167

187

195

226

 

31

16

Internationalt fra Danmark

73

83

102

80

90

 

10

13

Transit

2156

2142

2003

1634

1784

 

150

9

Andre baner

-

-

-

-

-

 

-

-

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane1

Banenettet pr. 1. januar

 

Netlængde
 

Over-
skæringer
 

Stands-
nings-
steder

 

I alt


 

Med flere
spor

 

Med el


 

Med
hastigheds-
og togstop-
kontrol

Med
stræknings-
sikrings-
anlæg 

 

 

km

antal

1990

2858

927

230

..

..

..

282

2022

2633

1098

951

1828

2537

785

567

2023

2610

1103

964

1873

2403

857

592

Banedanmark

1962

1035

802

1717

1913

389

302

Hovedbaner

725

707

474

673

676

10

69

Regionalbaner

594

1157

114

547

594

150

68

S-baner

171

171

171

171

171

-

86

Lokalbaner

468

-

43

324

468

228

79

Godsbaner

4

-

-

2

4

1

-

Metro

38

38

38

38

38

-

41

Andre baner

486

-

-

24

358

349

173

Letbane

124

30

124

94

94

119

76

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane41

Persontransport med tog

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

Ændring seneste år

 

mio. personkm

pct.

I alt

6547

6625

4262

4551

6376

 

1825

40

Banedanmarks net

5939

5913

3755

3965

5546

 

1581

40

S-tog

1303

1304

893

874

1182

 

308

35

Landsdækkende trafik

4217

4176

2689

2877

3877

 

1000

35

Øst for Storebælt

1479

1428

846

885

1164

 

279

32

Vest for Storebælt

1033

1057

762

733

933

 

200

27

Mellem Øst- og Vestdanmark

1705

1691

1082

1259

1781

 

522

41

Internationale tog

419

433

172

215

487

 

272

127

Øresundstrafik

315

319

127

138

310

 

172

125

Metro

352

400

288

331

482

 

151

46

Andre baner

242

261

185

216

276

 

60

28

Letbane

14

51

35

39

76

 

32

82

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane21

Jernbanetransport af gods
2.211 mio. tonkm
2022
+11,3 %
fra 2021 til 2022
Jernbanetransport af passagerer
302 mio.
2022
+42,6 %
fra 2021 til 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2023 - Nr. 301

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejde opgøres i tonkm eller personkm. En tonkm/personkm er det arbejde, der foregår, når et ton eller en person flyttes en km. Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation