Gå til sidens indhold

Stigning i påbegyndt byggeri i tredje kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,5 mio. m2
3. kvt. 2023
11 %
2. kvt. 2023-3. kvt. 2023
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
6.133
3. kvt. 2023
43 %
2. kvt. 2023-3. kvt. 2023

Byggeaktivitet 3. kvt. 2023

Efter lang tids fald i det påbegyndte byggeri steg det i tredje kvartal 2023 til 1,53 mio. m2, svarende til en stigning på 11 pct. i forhold til andet kvartal, hvor det påbegyndte etageareal var på 1,38 mio. m2. Det er første gang siden fjerde kvartal 2020, at det påbegyndte areal er steget med mere en 10.000 m2 på ét kvartal. Det fuldførte byggeri falder dog stadig, og har gjort det siden tredje kvartal 2022. Senest er det faldet 12 pct. fra 2,19 mio. m2 i andet kvartal til 1,93 mio. m2 i tredje kvartal 2023. Det tilladte byggeareal faldt fra 1,84 mio. m2 i andet kvartal til 1,58 mio. m2 i tredje kvartal, svarende til et fald på 14 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, hvilket primært påvirker det påbegyndte byggeri og i mindre grad det tilladte og fuldførte byggeri.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Mindre fald i antallet af tilladte boliger

Mens etagearealet af tilladte byggerier faldt med 14 pct., faldt antallet af tilladte boliger kun med 8 pct., fra 6.363 boliger i andet kvartal 2023 til 5.839 boliger i tredje kvartal 2023. Antallet af påbegyndte boliger steg derimod med 43 pct. i samme periode, hvilket skal ses i lyset af et tilsvarende fald mellem første og andet kvartal 2023.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2022

2023

3. kvt. 2023
i forhold til

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2023

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1830

1827

1477

1379

1526

11

Beboelsesbygninger

848

920

666

558

701

26

Erhvervsbygninger1

555

578

509

448

515

15

Øvrige bygninger2

427

328

302

373

310

-17

Fuldført

2390

2376

2302

2186

1933

-12

Beboelsesbygninger

1125

1206

1082

939

816

-13

Erhvervsbygninger1

822

729

761

794

644

-19

Øvrige bygninger2

443

441

459

453

473

4

1Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2022

2023

3. kvt. 2023
i forhold til

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2023

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

7710

7403

6215

4282

6133

43

Enfamiliehuse1

3764

3391

2636

2073

2259

9

Etagebyggeri

3300

3248

3432

2103

3756

79

Øvrige bygninger2

646

764

148

106

118

11

Fuldført

9682

12288

10667

9112

7705

-15

Enfamiliehuse1

3848

3841

3644

3376

3143

-7

Etagebyggeri

4249

7566

5670

5049

3324

-34

Øvrige bygninger2

1585

880

1352

687

1238

80

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til seneste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til seneste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2022

2023

 

2022

2023

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

5

2

0

3

 

2

0

1

3

Antal boliger

10

-2

3

-5

 

1

1

1

5

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,5 mio. m2
3. kvt. 2023
11 %
2. kvt. 2023-3. kvt. 2023
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
6.133
3. kvt. 2023
43 %
2. kvt. 2023-3. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2023 - Nr. 376

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation