Gå til sidens indhold

10.800 personer registrerede musikværker i 2022

Køb og salg af musik 2022

I 2022 blev der registreret 77.000 musikværker fra medlemmer af KODA, der forvalter rettighedsbetalinger for komponister, sangskrivere og musikforlag i Danmark. 67.000 af musikværkerne havde én eller flere personer registreret som autorer, mens virksomheder (typisk forlag) var rettighedshavere til de resterende. Der var 10.800 personer, der bidrog med kompositioner, arrangementer og sangtekster. Det svarer til, at hver autor i gennemsnit blev rettighedshaver for seks nye musikværker i løbet af året. I 2022 udgjorde kvinderne 19 pct. af autorerne, mens de resterende 81 procent var mænd. Over halvdelen af autorerne var under 40 år.

Autorer med nye registrerede musikværker efter køn og alder. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/musik6

28.000 flere nye registrerede musikværker pr. år i løbet af de seneste 10 år

I 2022 var der i alt 1,6 mio. registrerede musikværker fra KODA-medlemmer, hvilket er en tredobling siden 2002. Antallet af nye registrerede musikværker svinger fra år til år. I perioden 2013-2022 blev der i alt registreret 690.000 musikværker, mens der mellem 2003 og 2012 blev registreret 406.000 værker. Det svarer til, at der mellem 2013 og 2022 i gennemsnit blevet registreret 28.000 flere musikværker om året end i perioden 2003-2012.

Antallet af registrerede musikværkerKilde: www.statistikbanken.dk/musik5

90 pct. af musiksalget sker via streaming

Salget af musik er steget hvert år siden 2012 og udgjorde i 2022 i lidt under 700 mio. kr. i alt. Udviklingen skal ses i lyset af udbredelsen af elektroniske devices såsom smartphones og tablets mv., samt et stigende antal streamingtjenester som fx Spotify, Apple Music, Tidal, Yousee Musik mv. Streaming udgjorde 26 pct. af salget af indspillet musik i 2012 og var steget til 90 pct. i 2022.

Salg af indspillet musik efter distributionsformKilde: www.statistikbanken.dk/musik1

Nyt fra Danmarks Statistik

27. juni 2023 - Nr. 231

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Musikstatistikken er baseret på data fra pladeselskabernes brancheorganisation (IFPI) og organisationerne KODA og Gramex, der forvalter rettighedsbetalingerne. KODA ændrede i 2015 sin definition af, hvad et KODA-værk er. Tidligere blev et værk forstået som et KODA-værk, hvis et flertal af rettighedshaverne var KODA-medlemmer. Siden 2015 bliver alle musikværker, hvor mindst en rettighedshavere er medlem af KODA, betragtet som et KODA-værk. Ændringen i 2015 omfattede også musikværker tilbage i tid. Tidserien er korrigeret for denne ændring med en genberegning af antal værker tilbage til 2000, der er statistikkens første år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation