Gå til sidens indhold

Øget interesse for bibliotekernes undervisning

Biblioteker 2022

Efter to år med nedlukninger grundet COVID-19 er flere af bibliotekernes aktiviteter, såsom arrangementer og udstillinger, tilbage på niveauet før COVID-19. Der blev afholdt 25.500 arrangementer og fremvist 3.000 udstillinger, hvor der i COVID-19-årene kun blev afholdt omkring 14.-15.000 arrangementer og 2.000 udstillinger. Omfanget af bibliotekernes undervisningsaktiviteter er ligeledes steget markant - både i antallet af lektioner og i det gennemsnitlige antal deltagere. Det samlede antal besøgende på bibliotekerne steg fra 17,8 mio. i 2021 til 28,6 mio. i 2022 - en stigning på 61 pct. Det er dog stadig lavere end i 2019, hvor der var 37,4 mio. biblioteksbesøg.

Udvalgte aktiviteter på folkebibliotekerne. 2019-2022Kilde: statistikbanken.dk/bib2b

Bibliotekernes brugerundervisning er vokset markant i omfang

Når det kommer til bibliotekernes brugerundervisning, hvor bibliotekspersonalet afholder en annonceret undervisning for tilmeldte biblioteksbrugere, er aktiviteten over niveauet fra både før og under COVID-19. Der blev gennemført 4.500 lektioner for 58.800 deltagere i 2021, mens antallet steg til 7.400 i 2022 for 159.600 deltagere. I 2021 mødte der i gennemsnit 13 deltagere op pr. undervisning, mens der i 2022 mødte 21 deltagere op. Brugerundervisning kan fx være IT-caféer, retshjælp, diverse former for vejledning mv.

Bibliotekernes udlån nærmer sig niveauet før COVID-19

Fysiske udlån fra landets folkebiblioteker er steget fra 17,4 mio. udlån i 2021 til 23,3 mio. i 2022, hvilket er en stigning på 33 pct. Niveauet for udlån er dog fortsat under niveauet før COVID-19, hvor der blev lånt 29,4 mio. materialer på folkebibliotekerne. Kigges der i stedet på digitale udlån fra eReolen, er antallet af udlån steget fra 5 mio. i 2019 til 8,2 mio. i 2022, svarende til en stigning på 64 pct. Særligt lydbøger er steget i popularitet blandt lånerne, da to ud af tre digitale udlån er lydbøger.

Fysiske og digitale udlån fra folkebibliotekerne. 2019-2022Kilde: statistikbanken.dk/bib1 og statistikbanken.dk/ibib1a

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juli 2023 - Nr. 249

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken bygger på spørgeskemaer udsendt til alle folkebiblioteker, filindberetninger fra bibliotekernes administrationssystemer samt supplerende informationer fra Slots- og Kulturstyrelsen. Formålet med folkebiblioteksstatistikken, der er blevet offentliggjort siden 2009, er at belyse bibliotekernes aktiviteter

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation