Gå til sidens indhold

Fremgang i fremtidige feriehusbookinger

Feriehusudlejning november 2023

Ved udgangen af november 2023 var der 249.000 bookede husuger for 2024 - en stigning på 41.000 husuger sammenlignet med, hvad der i november 2022 var booket for 2023. Det er det højeste antal bookede husuger for det kommende år, der har været ultimo november. Det er især månederne i skuldersæsonen - juni og september - samt påskemåneden marts, der har de største stigninger sammenlignet med sidste år. Ved udgangen af oktober 2023 var der 207.000 bookede husuger for 2024. Dermed er der i løbet af november blevet booket 42.000 husuger i 2024.

Bookede husuger for det kommende år. Ultimo november 2022 og 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Højeste antal udlejede husuger i årets første 11 måneder

I de første 11 måneder af 2023 har der været 760.000 udlejede husuger, hvilket er 2.000 flere end i samme periode i 2022, og det højeste antal udlejede husuger for perioden siden statistikkens start i 2004. Husuger booket af svenskere, nordmænd og danskere faldt med 14.500 sammenlignet med de første 11 måneder af 2022, mens udlejede husuger, der var booket af gæster fra Tyskland, Nederlandene og andre lande samlet steg med 16.500 i forhold til perioden i 2022.

Udlejede husuger i årets første 11 måneder. 2004 - 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Mere end en fordobling af feriehusovernatninger i november på 20 år

I november var der 830.000 overnatninger i udlejede danske feriehuse - en lille stigning på 2 pct. sammenlignet med november 2022. Antallet af feriehusovernatninger i november er kun overgået i november 2021, hvor der var 1 mio. I løbet af de seneste 20 år er feriehusovernatninger i november steget med 500.000, hvilket er mere end en fordobling. Danskerne står for 44 pct. af stigningen, mens tyskerne står for 52 pct.

Feriehusudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2022

2023

 

2022

2023

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede husuger

28,2

30,0

6

757,4

759,7

0

Antal lejemål

27,0

28,8

7

634,3

647,3

2

Overnatninger i alt

814,3

829,6

2

22518,5

22165,4

-2

Danske

315,5

319,6

1

6241,8

5848,6

-6

Udenlandske i alt

498,9

510,0

2

16276,7

16316,8

0

Svenske

5,0

4,9

-1

177,1

162,2

-8

Norske

2,8

2,4

-13

596,0

543,5

-9

Tyske

460,6

470,2

2

14486,6

14481,6

0

Nederlandske

6,1

6,4

6

467,7

505,9

8

Andre lande

24,4

26,0

6

549,3

623,6

14

 

antal

 

antal

 

Gns. personer pr. hus

4,1

3,9

 

4,2

4,2

 

Gns. uger pr. lejemål

1,0

1,0

 

1,2

1,2

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Bookede husuger for det kommende år fordelt på gæsternes nationalitet. Pr. ultimo november

 

I alt
 

Danmark
 

Sverige
 

Norge
 

Tyskland
 

Neder-
landene

Andre
 

 

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

 

1.000

I alt

207,9

249,3

25,6

26,5

0,8

0,7

3,1

2,0

172,2

211,4

3,1

3,5

3,0

5,2

Januar

10,0

11,6

1,5

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8,2

9,6

0,1

0,1

0,1

0,2

Februar

6,0

8,3

2,4

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5

5,3

0,1

0,1

0,1

0,1

Marts

11,1

17,4

1,3

2,4

0,0

0,0

0,0

0,1

9,7

14,6

0,1

0,0

0,1

0,2

April

19,4

19,8

2,3

1,4

0,0

0,0

0,1

0,0

16,2

17,5

0,6

0,5

0,2

0,3

Maj

26,3

31,8

3,4

3,6

0,1

0,1

0,1

0,1

21,5

26,6

0,8

0,9

0,4

0,5

Juni

33,7

41,5

4,2

4,2

0,2

0,2

0,6

0,4

27,7

35,2

0,5

0,6

0,5

0,9

Juli

30,1

32,1

5,9

5,8

0,3

0,2

1,9

1,1

21,0

23,5

0,2

0,3

0,8

1,2

August

35,2

40,0

2,3

2,4

0,1

0,1

0,3

0,2

31,3

35,6

0,5

0,6

0,7

1,1

September

22,1

28,8

1,4

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

20,2

26,5

0,2

0,2

0,2

0,4

Oktober

10,8

13,7

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

12,9

0,1

0,1

0,0

0,1

November

2,2

3,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

December

1,0

1,4

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2024 - Nr. 9

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen og på emnesiden. Alle tal er i faktiske tal, hvis ikke andet er angivet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation