Gå til sidens indhold

Fald i danske lastvognes transportarbejde

Godstransport
Sæsonkorrigeret
4,1 mia. tonkm
2. kvt. 2023
-2 %
fra 1. kvt.2023 til 2. kvt. 2023

Godstransport med danske lastbiler 2. kvt. 2023

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt 2 pct. i andet kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før og endte på 4,1 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er den nationale transport, der trækker ned med et fald på 4 pct., mens den international transport steg i samme periode med 10 pct. Den nationale transport udgjorde 84 pct. af de danske lastvognes transportarbejde i andet kvartal, mens de internationale transporter udgjorde 16 pct.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

International transport har ændret sig over de seneste 12 år

Fra 2011 til 2022 er det samlede internationale transportarbejde for danske lastbiler faldet fra 3,2 mio. tonkm til 2,2 mio. tonkm. I 2011 udgjorde de udgående transporter, dvs. fra Danmark til udlandet, 56 pct. af alt international transport med danske lastbiler, mens de tilsvarende i 2022 udgjorde 75 pct. af de internationale transporter. Transportarbejdet på de indkommende ture er i perioden faldet 61 pct. og på de udgående ture kun 10 pct. Langt det meste internationale vejtransport mellem Danmark og udlandet foretages af udenlandsk indregistrerede lastvogne. Fra 2011 til 2022 er udenlandske lastvognes transport til og fra Danmark steget fra 12,0 mio. tonkm til 17,5 mio. tonkm, og dermed er de danske lastvognes mindre internationale transport mere end kompenseret for med øget transport med udenlandsk indregistrerede lastvogne.

Transport til Norden har fået større betydning for danske lastvogne

Der er også sket forskydninger i betydningen af de enkelte lande. Særligt de øvrige nordiske lande har fået større vægt i de danske lastvognes transport. 36 pct. af de danske lastbilers samlede internationale transportarbejde gik til og fra Sverige i perioden 2020-2023 - en stigning på 5 procentpoint siden 2011-2013. Også andelen af transport til og fra Norge er steget - fra 16 pct. i 2011-2013 til 20 pct. i 2020-2022. Ligeledes har transport til Finland oplevet en stigning til 3 pct. af transportarbejdet i 2020-2022. Samlet set er andelen af dansk transport til de nordiske lande steget 9 procentpoint til en andel på 58 pct. i 2020-2023.

Andel af international transportarbejde. Gennemsnit over tre årKilde: www.statistikbanken.dk/ivg5

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2023

Ændring

 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

2. kvt. 2023
ift. 1. kvt. 2023

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3836

3825

3841

3646

3797

3884

4198

4105

-93

-2,2

National kørsel

3165

3206

3138

3124

3187

3311

3592

3439

-153

-4,3

Vognmandskørsel

2797

2727

2616

2697

2742

2828

3062

2959

-103

-3,4

Firmakørsel

368

479

522

428

445

484

530

480

-50

-9,5

International kørsel

671

620

703

521

611

572

606

667

61

10,0

Fra Danmark til udlandet

473

443

434

334

452

393

413

431

18

4,2

Fra udlandet til Danmark

154

136

172

137

112

124

142

186

44

30,9

Øvrig kørsel1

44

41

97

50

47

55

51

50

-1

-1,6

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

40,1

42,3

43,4

41,4

46,0

44,3

44,0

44,4

0,4

0,9

National kørsel

39,1

41,4

42,2

40,5

45,1

43,2

43,0

43,2

0,2

0,4

Vognmandskørsel

33,1

32,8

34,3

33,4

36,9

35,6

35,4

34,8

-0,6

-1,7

Firmakørsel

6,0

8,6

8,0

7,1

8,2

7,7

7,7

8,5

0,8

10,4

International kørsel

1,0

0,9

1,1

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

0,2

20,5

Fra Danmark til udlandet

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

0,1

23,2

Fra udlandet til Danmark

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,1

32,2

Øvrig kørsel1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,0

-12,1

 

mio. km

 

Kørte km i alt

376

378

377

373

372

373

386

370

-15

-4,0

National kørsel

332

330

326

332

327

330

345

325

-19

-5,6

Vognmandskørsel

278

271

264

271

267

268

279

263

-16

-5,6

Firmakørsel

55

59

62

61

61

62

66

62

-4

-5,6

International kørsel

43

47

51

41

44

43

41

45

4

9,8

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Godstransport
Sæsonkorrigeret
4,1 mia. tonkm
2. kvt. 2023
-2 %
fra 1. kvt.2023 til 2. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2023 - Nr. 320

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation