Gå til sidens indhold

Producent- og importprisindekset falder fortsat

Producent- og importprisindeks for varer december 2023

Det samlede producentprisindeks for varer faldt i december 2023 med 3,6 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 1,5 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset faldt med 2,1 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 1,6 pct. Faldet i importprisindekset er 0,1 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis faldt med 1,7 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Energi bag fald i producentpriser på årsbasis for ottende måned i træk

Årsfaldet i december på 3,6 pct. er ottende måned i træk med fald. Faldet skyldtes primært fald i energiforsyning på 46,8 pct. mens industri og råstofindvinding også trækker ned med fald på hhv. 0,5 og 11,1 pct. Disse tre hovedgrupper udgør hhv. 5,8, 89,6 og 3,8 pct. af det samlede producentprisindeks. Faldet i industri skyldtes bl.a. fald i jern- og metalvare-, og metalindustri.

For importprisindekset er årsfaldet på 1,6 pct., hvilket ligeledes er ottende måned i træk med fald. Faldet er hovedsagelig drevet af fald i industri på 0,7 pct., og fald i energiforsyning på 85,4 pct., råstofindvinding trækker også ned med et fald på 9,9 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 96,0, 0,6 og 3,4 pct. af importprisindekset. Inden for industri er det bl.a. kemivare- og metalindustri, der trækker ned.

Faldende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i december faldet med 0,9 pct. set i forhold til november måned. For det samlede producentprisindeks er det især fald i industri på 0,5 pct., der trækker producentprisindekset ned, mens råstofindvinding og energiforsyning ligeledes trækker ned med fald på hhv. 5,7 og 5,3 pct. Inden for industri er det bl.a. fødevareindustri, der trækker ned.

Importprisindeks for varer er i december faldet med 1,0 pct. set i forhold til november måned. Det skyldtes hovedsageligt et fald i industri på 0,7 pct. samt fald i råstofindvinding og energiforsyning på hhv. 8,3 og 10,1 pct., som også trækker indekset ned.  Inden for industri er det bl.a. kemivare-, beklædnings-, og elektronikindustri, som trækker ned.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Fald på årsbasis i hele EU

Fra februar 2021 til august 2023 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 EU-lande vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje prisstigninger i 2021 og 2022 er det fra maj 2023 vendt til prisfald. I november 2023, som er seneste offentliggjorte tal på europæisk niveau, ses i EU et fald på 6,1 pct., hvilket er 0,6 procentpoint mindre end i oktober. Til sammenligning er faldet i Danmark på årsbasis på 2,1 pct., hvilket er 1,3 procentpoint større end i oktober Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til november 2023.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for december udkommer 6. februar 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2019

2022

2023

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Dec.

 

Okt.

 

Nov.

 

Dec.

 

Nov. 2023
- dec. 2023
 

Dec. 2022
- dec. 2023
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

151,5

150,7

147,4

146,1

-0,9

-3,6

Råstofindvinding og industri

93,44

126,7

129,9

126,4

125,5

-0,7

-0,9

Råstofindvinding

3,81

319,1

307,3

300,8

283,7

-5,7

-11,1

Industri

89,63

117,4

120,6

117,4

116,8

-0,5

-0,5

Energiforsyning

5,78

570,8

281,8

320,8

303,8

-5,3

-46,8

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

103,5

104,0

104,0

104,0

0,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produk-tion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

197,0

185,1

186,2

184,7

-0,8

-6,2

Råstofindvinding og industri

85,55

149,6

149,8

149,3

148,6

-0,5

-0,7

Råstofindvinding

6,00

368,0

342,0

335,3

320,5

-4,4

-12,9

Industri

79,54

129,6

130,4

130,2

129,9

-0,2

0,2

Energiforsyning

12,59

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,86

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

119,6

123,7

118,8

117,6

-1,0

-1,7

Råstofindvinding og industri

99,16

112,1

116,6

111,9

110,8

-1,0

-1,2

Råstofindvinding

2,22

160,0

164,5

160,6

147,8

-8,0

-7,6

Industri

96,94

109,8

114,2

109,5

108,7

-0,7

-1,0

Energiforsyning

0,84

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

128,9

128,5

128,2

126,9

-1,0

-1,6

Råstofindvinding og industri

99,37

125,2

125,5

125,2

124,0

-1,0

-1,0

Råstofindvinding

3,39

207,5

218,2

204,0

187,0

-8,3

-9,9

Industri

95,98

122,7

122,8

122,7

121,8

-0,7

-0,7

Energiforsyning

0,63

1063,1

87,3

172,3

154,9

-10,1

-85,4

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2023 er beregnet med vægte fra 2019. Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. januar 2024 - Nr. 12

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

 Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Se også emnesiden Producent- og importprisindeks for varer.
Metoden er beskrevet nærmere i statistikdokumentationen om Producent- og importprisindeks for varer.
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation