Gå til sidens indhold

Producent- og importprisindekset falder fortsat

Producent- og importprisindeks for varer oktober 2023

Det samlede producentprisindeks for varer faldt i oktober 2023 med 0,8 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 3,3 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset faldt med 4,1 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 2,1 pct. Faldet i importprisindekset er 0,9 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis faldt med 1,2 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Energi bag fald i producentpriser på årsbasis for sjette måned i træk

Årsfaldet i oktober på 0,8 pct. er sjette måned i træk med fald. Faldet er drevet af fald i energiforsyning på 51,1 pct., omvendt trækker industri og råstofindvinding op med en stigning på hhv. 1,3 og 13,6 pct. Disse tre hovedgrupper udgør hhv. 5,8, 89,6 og 3,8 pct. af det samlede producentprisindeks. Stigningen i industri skyldtes bl.a. stigninger i fødevare-, maskin- og kemivareindustri.

For importprisindekset er årsfaldet på 2,1 pct., hvilket ligeledes er sjette måned i træk med fald. Faldet er, for tredje måned i træk, bredt funderet med fald i alle hovedgrupperne industri, råstofindvinding og energiforsyning på hhv. 1,8, 9,5 og 79,0 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 96,0, 3,4 og 0,6 pct. af importprisindekset. Inden for industri er det bl.a. kemivare- og metalindustri, der trækker ned.

Marginale prisændringer på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i oktober steget marginalt med 0,1 pct. set i forhold til september måned. For det samlede producentprisindeks er det især stigning i industri på 0,5 pct., der trækker producentprisindekset op, mens energiforsyning og råstofindvinding trækker indekset ned med fald på 9,0 og 3,1 pct.

Importprisindeks for varer er i oktober uændret set i forhold til september måned.

Det skyldtes at industri har et uændret niveau, mens et fald på 0,8 pct. i råstofindvinding udlignes af en stigning i energiforsyning på 4,8 pct.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: eurostat

Fald på årsbasis i hele EU

Fra februar 2021 til august 2023 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 EU-lande vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje prisstigninger i 2021 og 2022 er det fra maj 2023 vendt til prisfald. I september 2023, som er seneste offentliggjorte tal på europæisk niveau, divergerer udviklingerne. I Danmark ses et fald på årsbasis på 4,1 pct., hvilket er 3,4 procentpoint mindre end i august. Omvendt er faldet i EU på 8,3 pct., hvilket er 0,3 procentpoint større end i august. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til september 2023.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for oktober udkommer 7. december 2023. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2019

2022

2023

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Okt.

 

Aug.

 

Sep.

 

Okt.

 

Sep. 2023
- okt. 2023
 

Okt. 2022
- okt. 2023
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

151,9

148,0

150,6

150,7

0,1

-0,8

Råstofindvinding og industri

93,44

126,9

127,2

129,4

129,9

0,4

2,4

Råstofindvinding

3,81

270,5

283,1

317,1

307,3

-3,1

13,6

Industri

89,63

119,0

118,4

120,0

120,6

0,5

1,3

Energiforsyning

5,78

575,7

305,4

309,8

281,8

-9,0

-51,1

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

103,5

104,0

104,0

104,0

0,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produk-tion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

192,9

185,9

186,9

185,1

-1,0

-4,0

Råstofindvinding og industri

85,55

146,7

149,6

150,3

149,8

-0,3

2,1

Råstofindvinding

6,00

286,3

320,6

350,3

342,0

-2,4

19,5

Industri

79,54

131,3

130,8

130,7

130,4

-0,2

-0,7

Energiforsyning

12,59

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,86

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

122,4

119,7

122,7

123,7

0,8

1,1

Råstofindvinding og industri

99,16

114,2

112,8

115,6

116,6

0,9

2,1

Råstofindvinding

2,22

188,6

146,8

172,1

164,5

-4,4

-12,8

Industri

96,94

111,4

110,7

113,1

114,2

1,0

2,5

Energiforsyning

0,84

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

131,3

127,5

128,5

128,5

0,0

-2,1

Råstofindvinding og industri

99,37

128,4

124,5

125,6

125,5

-0,1

-2,3

Råstofindvinding

3,39

241,2

199,0

220,0

218,2

-0,8

-9,5

Industri

95,98

125,1

122,2

122,8

122,8

0,0

-1,8

Energiforsyning

0,63

416,6

111,2

83,3

87,3

4,8

-79,0

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2023 er beregnet med vægte fra 2019. Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2023 - Nr. 383

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation