Gå til sidens indhold

Fortsat faldende priser på årsbasis

Producent- og importprisindeks for varer august 2023

Det samlede producentprisindeks for varer faldt i august 2023 med 7,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 3,2 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset faldt med 4,3 pct. Det er det største fald i det samlede indeks siden oktober 2009. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 2,1 pct. Faldet i importprisindekset er uændret i forhold til sidste måned, hvor indekset på årsbasis også faldt med 2,1 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Energi bag fald i producentpriser på årsbasis for fjerde måned i træk

Årsfaldet i august på 7,5 pct. er fjerde måned i træk med fald. Faldet er primært drevet af fald i energiforsyning på 66,6 pct., mens industri bidrager med et fald på 1,5 pct., omvendt trækker råstofindvinding en smule op med en stigning på 0,6 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 5,8, 89,6 og 3,8 pct. af det samlede producentprisindeks.

For importprisindekset er årsfaldet på 2,1 pct., hvilket ligeledes er fjerde måned i træk med fald. Faldet er bredt funderet med fald i alle underbranchegrupper, råstofindvinding, energiforsyning og industri på hhv. 21,7, 90,5 og 0,5 pct. Faldet i energiforsyning er det største i indekset historie. Disse hovedgrupper udgør hhv. 3,4, 0,6 og 96,0 pct. af importprisindekset. Inden for industri er det bl.a. fald i kemivare- og metalindustri, der trækker ned.

Stigning i priserne på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i august steget 0,2 pct. set i forhold til juli måned. For det samlede producentprisindeks er det energiforsyning med en stigning på 10,5 pct., der trækker producentprisindekset op, mens industri og råstofindvinding bidrager med et fald på hhv. 0,1 pct. og 0,5 pct. Faldet i industri er bl.a. drevet af fald i kemivareindustri samt jern- og metalvareindustri.

Importprisindeks for varer er i august steget med 0,7 pct. set i forhold til juli måned. For importprisindekset er det hovedsagelig stigninger i industri på 0,5 pct., samt i råstofindvinding på 8,4 pct., der trækker indekset op, omvendt falder energiforsyning med 23,3 pct. Stigningen i industri er bl.a. drevet af stigninger i beklædning- samt fødevareindustri.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: eurostat

Fald på årsbasis i hele EU

Siden februar 2021 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 EU-lande vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje og tiltagende prisstigninger i 2021 og første halvdel af 2022 har prisstigningerne været aftagende fra august 2022, og fra maj 2023 er det vendt til prisfald. Tallene for august 2023 er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i juli 2023 ses et fald på årsbasis på 5,4 pct. I Danmark var der i juli 2023 et fald på 4,3 pct. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til juli 2023.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for august udkommer 4. oktober 2023. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2019

2022

2023

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Aug.

 

Juni

 

Juli

 

Aug.

 

Juli 2023
- aug. 2023
 

Aug. 2022
- aug. 2023
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

160,0

148,6

147,7

148,0

0,2

-7,5

Råstofindvinding og industri

93,44

128,4

127,6

127,3

127,2

-0,1

-0,9

Råstofindvinding

3,81

281,5

276,7

284,4

283,1

-0,5

0,6

Industri

89,63

120,2

118,9

118,5

118,4

-0,1

-1,5

Energiforsyning

5,78

914,2

311,2

276,3

305,4

10,5

-66,6

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

103,5

103,9

104,0

104,0

0,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produk-tion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

207,4

187,1

185,1

185,9

0,4

-10,4

Råstofindvinding og industri

85,55

145,9

150,4

150,0

149,6

-0,3

2,5

Råstofindvinding

6,00

296,8

318,0

319,0

320,6

0,5

8,0

Industri

79,54

129,9

131,7

131,3

130,8

-0,4

0,7

Energiforsyning

12,59

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,86

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

126,6

119,9

119,6

119,7

0,1

-5,5

Råstofindvinding og industri

99,16

117,1

113,0

112,8

112,8

0,0

-3,7

Råstofindvinding

2,22

198,6

139,6

150,2

146,8

-2,3

-26,1

Industri

96,94

114,1

111,0

110,6

110,7

0,1

-3,0

Energiforsyning

0,84

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

130,3

127,2

126,6

127,5

0,7

-2,1

Råstofindvinding og industri

99,37

126,5

124,2

123,7

124,5

0,6

-1,6

Råstofindvinding

3,39

254,2

182,4

183,6

199,0

8,4

-21,7

Industri

95,98

122,8

122,1

121,6

122,2

0,5

-0,5

Energiforsyning

0,63

1174,4

233,3

145,0

111,2

-23,3

-90,5

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2023 er beregnet med vægte fra 2019. Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2023 - Nr. 319

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation