Gå til sidens indhold

Lønningerne er steget 3,6 pct. det seneste år

Lønindeks 4. kvt. 2023

Lønningerne steg med 3,6 pct. i fjerde kvartal 2023 i forhold til fjerde kvartal 2022. Stigningerne i tredje og fjerde kvartal er de største, der er opgjort i seriens historie, dvs. siden første kvartal 2017. Den lavere lønudvikling i fjerde kvartal end i 3. kvartal skal bl.a. ses i lyset af, at udgangspunktet for år-til-år-beregningen var forholdsvis højt i fjerde kvartal 2022.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks, gennemsnit for alle sektorerKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Lønnen steg mest i sektoren virksomheder og organisationer

Lønningerne steg med 4,6 pct. i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder.  I samme periode steg lønningerne med 0,8 pct. i regionerne, 1,6 pct. i kommunerne og 2,2 pct. i staten

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks opgjort for sektorerKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Størst lønstigning i bygge og anlæg

I den private sektor havde branchen bygge og anlæg den største lønudvikling med en stigning på 6,2 pct. i forhold til fjerde kvartal 2022. Den mindste årsstigning i den private sektor var i branchen Undervisning og sundhed, hvor lønningerne steg 2,5 pct. det seneste år.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks for sektorer og brancher

 

3. kvt. 2023

4. kvt. 2023

 

pct.

Sektorer i alt

4,1

3,6

Virksomheder og organisationer i alt

4,9

4,6

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

5,1

4,8

Bygge og anlæg

5,9

6,2

Handel og transport mv.

5,3

5,3

Information og kommunikation

4,6

4,2

Finansiering og forsikring

4,8

4,8

Ejendomshandel og udlejning

3,7

3,4

Erhvervsservice

4,9

3,4

Undervisning og sundhed mv.

3,1

2,5

Kultur, fritid og anden service

3,9

3,5

Stat (inklusive sociale kasser og fonde)

2,4

2,2

Regioner

2,5

0,8

Kommuner

2,9

1,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Nyt fra Danmarks Statistik

29. februar 2024 - Nr. 52

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

De standardberegnede lønindeks er kædeindeks af Laspeyres-typen, hvor den målte lønudvikling er opgjort på baggrund af en fast sammensætning af lønmodtagernes individuelle karakteristika baseret på sektor, branche, aflønningsform og arbejdsfunktion. Den målte lønudvikling i de implicitte lønindeks er derimod beregnet på baggrund af summariske løngennemsnit og kan dermed være påvirket af strukturelle forskydninger på arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at en øget tilgang af højtlønnede i forhold til lavtlønnede medarbejdere vil trække i retning af en øget lønudvikling. Derudover indgår elever og unge under 18 år ikke i det standardberegnede lønindeks, mens de i det implicitte indgår på samme måde som almindelige lønmodtagere gør. Der er desuden forskelle i medarbejderpopulationen for de to indeks, der skyldes de bagvedliggende beregningsmetoder og valideringsregler. Der forekommer løbende revisioner i de sæsonkorrigerede indeksværdier for virksomheder og organisationer i det implicitte lønindeks. Det standardberegnede lønindeks foreligger pt. ikke i sæsonkorrigeret form.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation