Gå til sidens indhold

Lønningerne steg 4,1 pct. det seneste år

Lønindeks 3. kvt. 2023

Lønningerne steg med 4,1 pct. i tredje kvartal 2023 i forhold til tredje kvartal 2022. Effekten af de seneste overenskomstforhandlinger begynder nu at slå igennem i lønudviklingen og bidrager til den stigende lønudvikling i tredje kvartal 2023. Ved de seneste overenskomstforhandlinger i den private sektor blev der blandt andet aftalt en forhøjelse af arbejdsgivers pensionsbidrag.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks, gennemsnit for alle sektorerKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Lønnen steg mest i den private sektor

Lønningerne steg i tredje kvartal 2023 mest i den private sektor med 4,9 pct. i forhold til tredje kvartal 2022. Lønmodtagerne i staten havde den laveste lønstigning på 2,4 pct., mens lønmodtagerne i regionerne og i kommunerne havde lønstigninger på hhv. 2,5 og 2,9 pct. i tredje kvartal 2023 i forhold til tredje kvartal 2022.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks opgjort for sektorerKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Største stigninger i Bygge og anlæg, Industri mv. samt Handel og transport

I den private sektor var det brancherne Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Bygge og anlæg samt Handel og transport mv., som trak lønudviklingen mest op med stigninger på hhv. 5,1 pct., 5,9 pct. og 5,3 pct. i forhold til tredje kvartal 2022. Den mindste årsstigning i den private sektor var i branchen Undervisning og sundhed mv., hvor lønningerne er steget 3,1 pct. det seneste år.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks for sektorer og brancher

 

2. kvt. 2023

3. kvt. 2023

 

pct.

Sektorer i alt

3,2

4,1

Virksomheder og organisationer i alt

3,5

4,9

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

3,6

5,1

Bygge og anlæg

3,9

5,9

Handel og transport mv.

3,9

5,3

Information og kommunikation

3,1

4,6

Finansiering og forsikring

2,6

4,8

Ejendomshandel og udlejning

3,0

3,7

Erhvervsservice

3,4

4,9

Undervisning og sundhed mv.

2,7

3,1

Kultur, fritid og anden service

3,5

3,9

Stat (inklusive sociale kasser og fonde)

2,2

2,4

Regioner

2,4

2,5

Kommuner

2,9

2,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2023 - Nr. 406

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

De standardberegnede lønindeks er kædeindeks af Laspeyres-typen, hvor den målte lønudvikling er opgjort på baggrund af en fast sammensætning af lønmodtagernes individuelle karakteristika, som fx aflønningsform, og arbejdsfunktion. Den målte lønudvikling i de implicitte lønindeks er derimod beregnet på baggrund af summariske løngennemsnit og kan dermed være påvirket af strukturelle forskydninger på arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at en øget tilgang af højtlønnede i forhold til lavtlønnede medarbejdere vil trække i retning af en øget lønudvikling. Derudover indgår elever og unge under 18 år ikke i det standardberegnede lønindeks, mens de i det implicitte indgår på samme måde som almindelige lønmodtagere gør. Der er desuden forskelle i medarbejderpopulationen for de to indeks, der skyldes de bagvedliggende beregningsmetoder og valideringsregler. Der forekommer løbende revisioner i de sæsonkorrigerede indeksværdier for virksomheder og organisationer i det implicitte lønindeks. Det standardberegnede lønindeks foreligger pt. ikke i sæsonkorrigeret form.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation