Gå til sidens indhold

2.000 færre ledige stillinger i 4. kvartal

Ledige stillinger 4. kvt. 2023

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt i fjerde kvartal 2023 med 2.000 til 49.600, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dermed er antallet af ledige stillinger faldet seks kvartaler i træk med i alt 19.600. Det svarer til et fald på 28,3 pct. siden andet kvartal 2022, hvor antallet af ledige stillinger toppede. Andelen af ledige stillinger udgjorde i fjerde kvartal 2,6 pct. af samtlige stillinger, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til tredje kvartal 2023. Antallet af ledige stillinger ligger fortsat 14.100 over niveauet i første kvartal 2020, umiddelbart før COVID-19.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Region Sjælland havde det største fald i andelen af ledige stillinger

Region Sjælland havde det største fald i forhold til fjerde kvartal 2022 på 0,8 procentpoint, hvormed andelen udgjorde 2,0 pct. af samtlige stillinger. Blandt regionerne lå region Hovedstaden fortsat højest med en andel på 2,7 pct., hvilket var 0,4 procentpoint over landsgennemsnittet på 2,3 pct. Region Nordjylland havde det mindste fald på 0,1 procentpoint, og regionen havde kvartalets laveste andel af ledige stillinger på 1,8 procent.

Andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 4. kvt. 2023 i forhold til 4. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Erhvervsservice havde det største fald i andelen

Med et fald på 0,9 procentpoint i forhold til fjerde kvartal 2022 var erhvervsservice den branche, der havde det største fald i andelen af ledige stillinger, hvilket med en andel på 2,9 pct. fortsat var den højeste andel blandt brancherne. Herefter var det information og kommunikation med et fald på 0,7 procentpoint, der havde kvartalets næsthøjeste andel med 2,8 pct. Branchen handel og transport mv. havde det mindste fald på 0,4 procentpoint. Finansiering, forsikring og ejendomshandel havde med 1,9 pct. fortsat den laveste andel af ledige stillinger, svarende til 0,4 procentpoint under landsgennemsnittet på 2,3 pct.

Andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 4. kvt. 2023 i forhold til 4. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2022

2023

2022

2023

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

62460

57097

54168

51617

49614

3,3

3,0

2,8

2,7

2,6

I alt - faktiske

58831

56014

57580

52402

46595

3,0

2,9

2,9

2,6

2,3

Hovedstaden

24497

23978

22661

21361

20200

3,4

3,3

3,0

2,9

2,7

Sjælland

5799

4658

4921

4435

4017

2,8

2,4

2,5

2,2

2,0

Syddanmark

9392

9806

10433

9337

7908

2,6

2,8

2,8

2,5

2,1

Midtjylland

11963

10733

12205

11182

9443

2,6

2,4

2,7

2,4

2,1

Nordjylland

3193

3398

4108

3385

2815

1,9

2,1

2,4

2,0

1,8

Uden fast arbejdssted1

3987

3440

3251

2702

2211

5,9

5,2

4,9

4,1

3,5

1Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

4. kvt. 2023

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

46595

9803

13549

6829

14203

2211

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

8348

637

1690

1149

4844

28

Bygge og anlæg

3864

1287

1072

845

652

7

Handel og transport mv.

17342

5021

6185

1916

3398

822

Information og kommunikation

3660

483

944

937

1271

26

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2542

541

459

404

1134

4

Erhvervsservice

10839

1834

3200

1578

2904

1324

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,3

2,9

2,1

2,3

2,1

3,5

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

2,2

2,1

2,2

2,0

2,3

2,1

Bygge og anlæg

2,0

2,7

1,4

3,1

1,6

0,6

Handel og transport mv.

2,2

3,4

1,9

1,6

1,9

4,2

Information og kommunikation

2,8

2,5

2,4

4,2

2,6

1,1

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,9

1,8

1,5

3,1

1,8

2,8

Erhvervsservice

2,9

3,0

3,3

3,0

2,2

3,4

1Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2024 - Nr. 49

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. En ledig stilling er en lønnet stilling, der er nyoprettet, ubesat eller er ved at blive ledig, og som arbejdsgiveren tager aktive skridt til at besætte med en egnet kandidat uden for den pågældende virksomhed. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation