Gå til sidens indhold

Antallet af ledige stillinger faldt 2.200 i 3. kvartal

Ledige stillinger 3. kvt. 2023

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt i tredje kvartal 2023 med 2.200 til 51.800, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dermed er antallet af ledige stillinger faldet fem kvartaler i træk med i alt 17.400. Det svarer til et fald på 25,2 pct. siden andet kvartal 2022, hvor antallet af ledige stillinger toppede. Andelen af ledige stillinger udgjorde i tredje kvartal 2,7 pct. af samtlige stillinger, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til andet kvartal 2023. Antallet af ledige stillinger ligger fortsat 16.300 over niveauet i første kvartal 2020, umiddelbart før COVID-19.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Region Hovedstaden havde det største fald i andelen af ledige stillinger

Region Hovedstaden havde det største fald i forhold til tredje kvartal 2022 på 1,1 procentpoint, svarende til en andel på 2,8 pct. Det er fortsat den højeste blandt regionerne. Dermed var andelen for Region Hovedstaden 0,2 procentpoint over landsgennemsnittet på 2,6 pct. Region Nordjylland havde, med et fald på 0,5 procentpoint, kvartalets laveste andel af ledige stillinger på 2,0 procent, hvilket er 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet. Region Midtjylland havde ligeledes et fald på 0,5 procentpoint. Dermed havde Region Nordjylland og Midtjylland de mindste fald i andelen af ledige stillinger.

Andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 3. kvt. 2023 i forhold til 3. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Erhvervsservice havde det største fald i andelen

Med et fald på 1,3 procentpoint i forhold til tredje kvartal 2022 var erhvervsservice den branche, der havde det største fald i andelen af ledige stillinger, hvilket betød en andel på 3,1 pct. Herefter var det Information og kommunikation med et fald på 0,8 procentpoint, der havde kvartalets højeste andel med 3,2 pct., hvilket var 0,6 procentpoint over landsgennemsnittet. Brancherne handel og transport mv. samt bygge og anlæg havde de mindste fald på 0,7 procentpoint. Finansiering, forsikring og ejendomshandel havde fortsat den laveste andel på 1,9 pct., svarende til 0,7 procentpoint under landsgennemsnittet.

Andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 3. kvt. 2023 i forhold til 3. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2022

2023

2022

2023

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

65953

61972

56827

54037

51792

3,5

3,3

2,9

2,8

2,7

I alt - faktiske

66649

58512

55853

57500

52210

3,4

3,0

2,9

2,9

2,6

Hovedstaden

28076

24314

23886

22659

21264

3,9

3,3

3,3

3,0

2,8

Sjælland

5727

5801

4670

4934

4433

3,0

2,8

2,4

2,5

2,2

Syddanmark

11697

9311

9809

10416

9387

3,2

2,6

2,8

2,8

2,5

Midtjylland

13098

11906

10649

12129

11037

2,9

2,6

2,4

2,7

2,4

Nordjylland

3986

3193

3398

4111

3402

2,5

1,9

2,1

2,4

2,0

Uden fast arbejdssted1

4065

3987

3441

3251

2687

5,9

5,9

5,2

4,9

4,1

1Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

3. kvt. 2023

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

52210

11232

16034

7187

15069

2687

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

8839

988

1791

1088

4952

20

Bygge og anlæg

4611

1779

1468

731

620

13

Handel og transport mv.

20229

5352

8106

2402

3794

576

Information og kommunikation

4053

603

1167

672

1585

26

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2582

863

512

270

933

3

Erhvervsservice

11896

1647

2990

2024

3186

2050

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,6

3,3

2,5

2,5

2,3

4,1

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

2,3

3,1

2,3

2,0

2,4

2,6

Bygge og anlæg

2,4

3,6

2,1

2,5

1,5

1,1

Handel og transport mv.

2,5

3,6

2,4

2,1

2,1

2,8

Information og kommunikation

3,2

3,1

3,0

4,2

3,1

1,4

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,9

2,8

1,6

2,0

1,5

1,8

Erhvervsservice

3,1

2,5

3,2

3,5

2,6

5,1

1Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

27. november 2023 - Nr. 399

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation