Gå til sidens indhold

Familierne brugte 35 pct. mere på nye biler i 2023

Nyregistrerede motorkøretøjer (tillæg) 2023 værdien af nyregistrerede personbiler

Familierne i Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner brugte flest penge på anskaffelse af nye biler i 2023. Deres gennemsnitlige forbrug lå højere end 15.800 kr. pr. familie. Landsgennemsnittet var 8.200 kr. pr. familie mod 6.200 i 2022. Det totale private bilforbrug i 2023 var 26,1 mia. kr. mod 19,3 mia. kr. i 2022 svarende til en stigning på 35 pct. Det større forbrug var en kombination af flere biler - 65.100 i 2023 mod 55.000 i 2022 - og en højere gennemsnitspris - 401.000 kr. i 2023 mod 350.500 kr. i 2022. Den højere gennemsnitspris skyldes især stigende andele af SUV'er og elbiler. Antalsmæssigt udgjorde SUV'erne 57,8 pct. af familiernes nye biler i 2023 mod 51,3 pct. i 2022, mens de værdimæssigt udgjorde 67,1 pct. mod 60,2 pct. De fuldt eldrevne SUV'er stod for 38,8 pct. af familiernes nye biler i 2023 og 49,8 pct. af forbruget mod hhv. 22,0 pct. og 29,7 pct. i 2022.

Gennemsnitligt forbrug pr. familie på nye biler. 2023Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Skævhed i familiernes forbrug kommunerne imellem

Bilforbruget i de 24 kommuner med et gennemsnitligt forbrug over 10.000 kr. pr. familie - røde og mørkeblå i figuren ovenfor - udgjorde 26,8 pct. af familiernes totale forbrug, men det er kun 17,9 pct. af familierne, der bor der. Bilforbruget i de 17 kommuner med det laveste gennemsnitlige forbrug - lyseste blå ovenfor- udgjorde omvendt 12,0 pct. af det totale forbrug, mens 22,3 pct. af familierne bor der.

Nye biler for 67,2 mia. kr. i 2023

Familierne og erhvervene har i 2023 samlet købt nye personbiler for 67,2 mia. kr. opgjort i løbende købspriser, inklusive moms og afgifter. Det er 15,4 mia. kr. eller 29,6 pct. højere end i 2022. Beløbet i 2023 rakte til 173.100 biler á 389.000 kr. I 2022 blev der købt 149.100 biler á 347.400 kr.

I 2023 købte 63.000 familier 65.100 biler til en gennemsnitspris på 401.000 kr. eller 26,1 mia. kr. i alt. Gennemsnittet dækker over benzinbiler til 240.500 kr. og diesel- og elbiler samt plugin hybrider til 475.200-498.900 kr. Den gennemsnitlige udgift pr. familie på 413.600 kr. er lidt højere, fordi nogle familier har købt flere nye biler.

Erhvervene købte 107.600 biler for 41,1 mia. kr. - i gennemsnit 381.500 kr. Her dækker gennemsnittet benzinbiler til 281.400 kr. og diesel- og elbiler samt pluginhybrider til 453.000-517.600 kr.

67 pct. af familiernes bilforbrug gik til SUV'er i 2023

67,1 pct. af de penge, familierne brugte på nye biler i 2023, gik til segmentet SUV, mens 22,9 pct. gik til segmenterne small, medium og large. Det er en betydelig fremgang siden 2018 for SUV'erne, der dengang udgjorde 30,1 pct. af familiernes køb. Omvendt er de tre øvrige segmenter gået tilbage fra 45,2 pct. i 2018. Elbilernes andel af familiernes forbrug på nye biler steg fra 29,7 pct. i 2022 til 49,8 pct. i 2023.

Familiernes forbrug på nye biler fordelt på segmenterKilde: www.statistikbanken.dk/bil50

SUV og large står for 2/3 af erhvervenes investeringer i 2023

Erhvervenes investeringer i 2023 rettede sig mod segmenterne large og SUV med 66,0 pct. og small og medium med 18,5 pct. I 2018 udgjorde de samme segmenter hhv. 47,5 pct. og 25,4 pct. af investeringerne. Elbilernes andel af investeringerne steg fra 10,7 pct. i 2022 til 19,5 pct. i 2023.

Erhvervenes investeringer i nye biler fordelt på segmenterKilde: www.statistikbanken.dk/bil50

Bilkøberne i Gentofte købte dyre biler - på Lolland købte de billige

Familierne i Gentofte, der købte ny bil i 2023, brugte i gennemsnit 525.600 kr., mens familierne på Lolland i gennemsnit brugte 336.800 kr.

Relativt flest familier i Allerød og færrest på Ærø købte ny bil

Andelen af familier, der har købt bil, er en tredje dimension i belysningen af familiernes bilkøb, og selv om der er nogle sammenfald med de kommuner, hvor forbruget er højest/lavest, er der også forskelle. I Allerød købte 4,0 pct. af kommunens familier nye biler i 2023. Det var herudover kun i Egedal, Solrød, Hørsholm, Rudersdal, Skanderborg, Rebild, Greve, Fredensborg og Furesø kommuner, at flere end 3,0 pct. af familierne købte ny bil. Familierne i København og på Ærø var omvendt de mindst købelystne med færre end 1 pct. af familierne. I hele landet købte 2,0 pct. af familierne ny bil i 2023 mod 1,7 pct. i 2022.

Gennemsnitligt forbrug på nye biler for bilkøbende familier. 2023Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Købsværdien af nye personbiler i husholdningerne og erhvervene fordelt på segmenter

 

2013

2018

2023

 

2013

2018

2023

 

mio. kr.

 

pct.

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

I alt

17788

24802

26108

 

100

100

100

Mini

5033

1930

565

 

28,3

7,8

2,2

Small

4475

4685

1894

 

25,2

18,9

7,3

Medium

3939

4736

1602

 

22,1

19,1

6,1

Large

969

1781

2494

 

5,4

7,2

9,6

SUV

985

7464

17509

 

5,5

30,1

67,1

MPV

1725

3152

601

 

9,7

12,7

2,3

Øvrige

662

1055

1442

 

3,7

4,3

5,5

Erhverv

 

 

 

 

 

 

 

I alt

15807

28283

41072

 

100

100

100

Mini

908

837

597

 

5,7

3,0

1,5

Small

1849

2386

3342

 

11,7

8,4

8,1

Medium

3934

4807

4264

 

24,9

17,0

10,4

Large

4294

5922

6418

 

27,2

20,9

15,6

SUV

1150

7508

20686

 

7,3

26,5

50,4

MPV

1983

3067

1319

 

12,5

10,8

3,2

Øvrige

1688

3756

4446

 

10,7

13,3

10,8

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Gennemsnitspriser for nye personbiler efter ejer, drivmiddel og segment i 2023

 

Husholdninger

 

Erhverv

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

kr.

I alt

401016

240543

483913

498868

475203

 

381545

281367

517633

482379

452989

Mini

150088

149131

-

181289

-

 

142093

138285

-

202806

-

Small

197382

195549

204554

248915

-

 

189360

187071

215927

245600

-

Medium

334587

290573

364638

363773

349592

 

312863

295541

363633

322893

300805

Large

472839

471712

488785

470287

526168

 

489070

461372

499387

506014

482089

MPV

348984

281606

426449

526938

378757

 

392821

292136

440643

509394

302698

SUV

465603

306455

519632

514627

462787

 

417262

318312

539039

499956

441604

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Nye personbiler efter ejer, drivmiddel og segment i 2022 og 2023. Fordeling af antal og værdi

 

Husholdninger

 

Erhverv

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

antal, pct.

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

45,7

4,4

31,1

18,9

 

100,0

53,4

15,1

14,4

17,1

Mini

8,6

8,1

0,0

0,5

0,0

 

3,9

3,3

0,0

0,6

0,0

Small

16,6

15,7

0,0

0,9

0,0

 

16,1

15,3

0,0

0,7

0,0

Medium

8,1

3,3

0,3

3,3

1,2

 

13,0

7,5

2,0

1,7

1,8

Large

5,5

0,3

0,1

3,7

1,4

 

11,2

2,9

3,7

2,1

2,5

MPV

5,0

2,8

0,3

0,2

1,7

 

3,6

1,5

1,1

0,1

0,9

SUV

51,3

15,2

0,8

22,0

13,3

 

45,9

22,2

5,1

8,5

10,0

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

37,0

3,1

51,9

8,1

 

100,0

50,5

12,0

26,5

11,1

Mini

5,8

5,6

0,0

0,2

0,0

 

3,9

3,7

0,0

0,2

0,0

Small

14,7

14,2

0,0

0,5

0,0

 

16,3

15,7

0,0

0,6

0,0

Medium

7,4

2,8

0,1

3,8

0,6

 

12,6

6,3

1,7

3,5

1,1

Large

8,1

0,3

0,1

7,4

0,3

 

12,2

3,7

2,9

4,6

1,0

MPV

2,6

1,8

0,2

0,6

0,1

 

3,1

1,4

0,5

1,1

0,1

SUV

57,8

12,0

0,4

38,8

6,5

 

46,2

19,2

3,9

15,2

8,0

 

værdi, pct.

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

30,5

5,7

40,0

23,8

 

100,0

41,7

21,0

16,7

20,6

Mini

3,4

3,2

0,0

0,2

0,0

 

1,5

1,2

0,0

0,3

0,0

Small

9,2

8,7

0,0

0,4

0,0

 

8,4

8,1

0,0

0,3

0,0

Medium

6,8

2,7

0,3

2,7

1,2

 

10,8

6,1

1,9

1,3

1,6

Large

8,2

0,4

0,2

5,7

1,9

 

14,8

4,0

5,0

2,8

3,1

MPV

4,3

2,2

0,3

0,1

1,7

 

3,4

1,2

1,3

0,1

0,8

SUV

60,2

12,9

1,0

29,7

16,7

 

49,5

19,5

7,5

10,7

11,8

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

22,2

3,7

64,6

9,6

 

100,0

37,4

16,3

33,1

13,2

Mini

2,2

2,1

0,0

0,1

0,0

 

1,5

1,3

0,0

0,1

0,0

Small

7,3

6,9

0,0

0,3

0,0

 

8,1

7,7

0,0

0,4

0,0

Medium

6,1

2,0

0,1

3,4

0,6

 

10,4

4,9

1,6

3,0

0,9

Large

9,6

0,4

0,1

8,6

0,4

 

15,6

4,4

3,8

6,2

1,3

MPV

2,3

1,3

0,2

0,8

0,1

 

3,2

1,1

0,6

1,4

0,1

SUV

67,1

9,2

0,5

49,8

7,5

 

50,4

16,0

5,5

19,5

9,3

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. marts 2024 - Nr. 57

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. marts 2025

Kontakt

Kilder og metode

Beløbene viser den samlede sum, som ejerne har betalt for deres nye biler inklusive moms og afgifter mv. Leasingbiler indgår ikke i opgørelsen, da leasingtagerens/brugerens udgift i princippet er en lejeudgift og ikke en investering.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation