Gå til sidens indhold

Elbiler udgjorde 36 pct. af de nye biler i 2023

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.722
december 2023
+10,2 %
november til december 2023

Nyregistrerede motorkøretøjer december 2023

Elbilerne stod for 36 pct. af de nye biler i 2023 mod 21 pct. i 2022, mens plugin hybriderne stod for 10 pct. mod 17 pct. i 2022. Tilgangen af nye og importerede brugte elbiler i 2023 har øget bestanden med 78 pct. siden 2022, mens bestanden af plugin hybrider tilsvarende er øget med 17 pct. Bestanden af fossile biler er faldet med 3 pct. Antallet af elbiler ved årsskiftet er 200.100 mod 112.700 for et år siden, mens der er 123.000 plugin hybrider mod 105.000 ultimo 2022. De to typer udgør i alt 11,4 pct. af dagens bestand på 2,83 mio. personbiler mod 7,7 pct. for et år siden.

Registreringer af nye og importerede brugte elbiler og plugin hybriderKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger på data, der ikke er i Statistikbanken.

16 pct. flere nye biler i 2023 end i 2022

Den samlede tilgang af nye personbiler i 2023 var på 173.400 i faktiske tal eller 24.100 flere end i 2022, svarende til en stigning på 16,2 pct. Tilgangen til husholdningerne steg med 24.400 til 99.700 biler, mens den faldt med 300 i erhvervene til 73.700. Tilgangen af fossildrevne biler - benzin og diesel - udgjorde 93.600, og det var 1,7 pct. flere end i 2022, mens elbilerne steg med 103,3 pct. til 62.600. Plugin hybriderne mv. faldt med 34,9 pct. til 17.200.

Flere nye og importerede elbiler i 2023

Ud over de 62.600 nye elbiler i 2023, blev der også registreret 27.000 importerede brugte, og det giver en samlet tilgang på 89.600 elbiler. I 2022 blev der registreret 30.800 nye og 18.400 brugte. Gennemsnitsalderen for de importerede brugte elbiler i 2023 er 1,6 år. Der må forventes en mindre import i 2024 som følge af ændrede støtteordninger i Tyskland og Sverige, som gør det mindre attraktivt at videresælge nyere brugte biler.

Færre nye og importerede plugin hybrider i 2023

De tilsvarende tal for plugin hybriderne mv. i 2023 er 17.200 nye og 4.800 importerede brugte. Det er en del færre end i 2022, hvor der blev registreret 26.400 nye og 4.900 importerede brugte. Gennemsnitsalderen for de importerede brugte plugin hybrider i 2023 er 2,7 år.

To tredjedele af de nye biler i husholdningerne i december var elbiler

9.900 elbiler udgjorde i december 51,4 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 44,2 pct. i november. Husholdningerne stod for 7.100 elbiler, og det svarer til 64,7 pct. af deres nye biler mod 54,8 pct. i november. Elbilandelen i erhvervene var 33,4 pct. i december mod 28,9 pct. i november.

Plugin hybriderne udgjorde med 1.700 biler i december 8,9 pct. af de nye biler mod 7,8 pct. i november. Heraf gik 900 til husholdningerne, hvilket svarer til 8,1 pct. af deres nye biler mod 7,3 pct. i november. De resterende 800 biler gik til erhvervene svarende til 10,0 pct. af deres tilgang i december mod 8,6 pct. i november.

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i december 60,3 pct. af de nye biler mod 59,6 pct. i december 2022. For husholdningernes vedkommende var det 72,8 pct. mod 62,6 pct., mens det i erhvervene var 43,4 pct. mod 56,7 pct.

Højeste leasingandel nogensinde

97.800 af de 173.400 nye biler i 2023 eller 56,4 pct. blev registreret til leasing, og det er den højeste andel på et år nogensinde. Privatleasing udgjorde 34,6 pct. af husholdningernes tilgang af nye biler, mens 85,9 pct. af erhvervenes nye biler var leaset. Elbilerne stod for 26 pct. af de leasede biler i 2023 mod 13 pct. i 2022.

Nye personbiler til leasing i husholdningerne og erhvervene og leasingandelen af tilgangenKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Stigning i husholdningernes og erhvervenes sæsonkorrigerede bilkøb

Der blev registreret 17.700 nye personbiler i december opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 10,2 pct. flere end i november. Tilgangen til husholdningerne lå 10,4 pct. højere i december end i november, mens tilgangen til erhvervene lå 9,8 pct. højere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i fjerde kvartal 2023 var 13,4 pct. højere end i tredje kvartal 2023. For husholdningernes vedkommende var stigningen på 17,2 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 7,8 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

 

2023

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

Okt.-dec./
juli-sept.

Dec./
nov.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

14472

12961

15735

15165

16086

17722

 

13,4

10,2

I husholdningerne

8230

7922

9782

9391

9982

11020

 

17,2

10,4

I erhvervene

6242

5038

5952

5774

6104

6702

 

7,8

9,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

December

Æn-
dring

 

Jan. 2022
- dec. 2022

Jan. 2023
- dec. 2023

Æn-
dring

 

2022

2023

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

15237

19203

26,0

 

149279

173398

16,2

Benzin

4932

5865

18,9

 

75444

78594

4,2

Diesel

1223

1756

43,6

 

16591

14982

-9,7

El

5656

9865

74,4

 

30797

62599

103,3

Plugin hybrid mv.

3426

1717

-49,9

 

26447

17223

-34,9

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5439

6414

17,9

 

55030

65212

18,5

Privatleasing

1949

4543

133,1

 

20239

34445

70,2

Samlet tilgang

7388

10957

48,3

 

75269

99657

32,4

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9798

12789

30,5

 

94249

108186

14,8

Ikke-leasingbiler (a)

1285

1124

-12,5

 

12917

10379

-19,6

Til leasing

8513

11665

37,0

 

81332

97807

20,3

Erhvervsleasing (b)

6564

7122

8,5

 

61093

63362

3,7

Samlet tilgang (a+b)

7849

8246

5,1

 

74010

73741

-0,4

Erhvervskøretøjer i alt

2592

3076

18,7

 

32468

30776

-5,2

Varebiler

2140

2714

26,8

 

27169

25757

-5,2

Lastbiler

223

167

-25,1

 

2080

2058

-1,1

Sættevognstrækkere

184

184

0,0

 

2504

2432

-2,9

Busser

45

11

-75,6

 

715

529

-26,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.722
december 2023
+10,2 %
november til december 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

9. januar 2024 - Nr. 5

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation