Gå til sidens indhold

Fire ud af ti nye biler i husholdningerne kører på el

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
14.730
oktober 2023
-5,2 %
september til oktober 2023

Nyregistrerede motorkøretøjer oktober 2023

Der blev registreret 4.800 nye elbiler i oktober, og de udgjorde 36,3 pct. af alle 13.300 nye personbiler opgjort i faktiske tal. I september var andelen 42,6 pct. Andelen af fossile biler steg fra 48,9 pct. i september til 53,1 pct. i oktober, mens andelen af plugin hybrider steg til 10,6 pct. fra 8,6 pct. Husholdningerne stod for 3.300 af elbilerne i oktober, og det svarer til 40,7 pct. af deres nye biler. I erhvervene udgjorde elbilerne 29,3 pct. af de nye biler. Der er nu 177.300 elbiler i Danmark, svarende til 6,3 pct. af alle personbiler.

Tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv fordelt på drivmiddel, andele af faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Elbilerne vinder frem, de fossile biler og plugin hybriderne går tilbage

Elbilerne udgjorde 32,7 pct. eller 54.400 af de nye personbiler i perioden november 2022 - oktober 2023 mod 19,3 pct. eller 29.700 i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 40,0 pct. af alle nye biler i den seneste 12 måneders periode, mens de i erhvervene udgjorde 23,4 pct.

Plugin hybriderne udgjorde 12,0 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 19,5 pct. i den foregående periode. I faktiske tal var det en tilbagegang til 19.900 biler fra 29.900. De fossile bilers andel var 55,3 pct. i de seneste 12 måneder mod 61,2 pct. i den foregående periode.

Bestanden af elbiler er vokset med 74 pct. siden oktober sidste år...

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo oktober 177.300 stk., eller 6,3 pct. af alle personbiler. Det er 73,8 pct. eller 75.200 flere end for et år siden. Fremgangen består af 54.400 nye og 23.200 importerede brugte elbiler de seneste 12 måneder, fraregnet de biler, der er afmeldt i perioden og ikke er aktive ultimo oktober. De importerede brugte elbiler de seneste 12 måneder er ganske nye med en gennemsnitsalder, der dog er steget fra 12 måneder for et år siden til 20 måneder for bilerne fra oktober.

... mens bestanden af fossile biler er faldet

Samtidig med, at der er kommet flere elbiler, er bestandene af benzin- og dieselbiler faldet. Siden oktober sidste år er der 23.700 eller 1,3 pct. færre benzinbiler på vejene, mens der er 51.800 eller 6,7 pct. færre dieselbiler. Den samlede bestand for alle drivmidler er øget med 0,7 pct. og udgør nu 2,82 mio. personbiler.

Månedlig tilgang af elbiler - nyregistreringer og importerede brugte - samt bestandKilde: www.statistikbanken.dk/bil53, bil54 og egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Lavere bilsalg i oktober end i september

Der blev registreret 14.700 nye personbiler i oktober opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 5,2 pct. færre end i september. Tilgangen til husholdningerne var 6,0 pct. lavere end i september, mens den var 3,8 pct. lavere i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i august-oktober var 1,6 pct. højere end i maj-juli. I husholdningerne var stigningen på 11,9 pct., mens tilgangen i erhvervene var 11,4 pct. lavere.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Svagt stigende tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye personbiler i perioden november 2022 - oktober 2023 var på 166.200 i faktiske tal, hvilket er 8,2 pct. eller 12.600 højere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne steg med 16,0 pct. til 92.800 biler, mens den faldt med 0,4 pct. i erhvervene til 73.500 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 2,2 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 83,1 pct. Plugin hybriderne faldt med 33,6 pct.

Stigende andel af leasing de seneste 12 måneder

Privatleasing af personbiler udgjorde 32,7 pct. af tilgangen til husholdningerne i de seneste 12 måneder mod 26,2 pct. i den foregående periode. I erhvervene stod leasing for 85,5 pct. af tilgangen i den seneste periode mod 81,1 pct. i den foregående.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

 

2023

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

Aug.-okt./
maj-juli

Okt./
sept.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

13410

14606

14349

12798

15532

14730

 

1,6

-5,2

I husholdningerne

7276

8349

8159

7818

9683

9104

 

11,9

-6,0

I erhvervene

6134

6257

6190

4980

5849

5626

 

-11,4

-3,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Oktober

Æn-
dring

 

Nov. 2021
- okt. 2022

Nov. 2022
- okt. 2023

Æn-
dring

 

2022

2023

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

10888

13280

22,0

 

153680

166231

8,2

Benzin

5454

6099

11,8

 

76807

77348

0,7

Diesel

1200

954

-20,5

 

17234

14614

-15,2

El

2403

4822

100,7

 

29705

54384

83,1

Plugin hybrid mv.

1831

1405

-23,3

 

29934

19885

-33,6

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

3728

5150

38,1

 

59013

62447

5,8

Privatleasing

1529

2972

94,4

 

20939

30317

44,8

Samlet tilgang

5257

8122

54,5

 

79952

92764

16,0

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7160

8130

13,5

 

94667

103784

9,6

Ikke-leasingbiler (a)

785

746

-5,0

 

13904

10654

-23,4

Til leasing

6375

7384

15,8

 

80763

93130

15,3

Erhvervsleasing (b)

4846

4412

-9,0

 

59824

62813

5,0

Samlet tilgang (a+b)

5631

5158

-8,4

 

73728

73467

-0,4

Erhvervskøretøjer i alt

2328

2720

16,8

 

33353

30072

-9,8

Varebiler

1865

2342

25,6

 

28113

24945

-11,3

Lastbiler

155

149

-3,9

 

2054

2121

3,3

Sættevognstrækkere

276

168

-39,1

 

2382

2428

1,9

Busser

32

61

90,6

 

804

578

-28,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
14.730
oktober 2023
-5,2 %
september til oktober 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2023 - Nr. 380

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation