Gå til sidens indhold

2023 havde det højeste antal konkurser siden 2010

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
237
december 2023
+1,5 %
fra november til december 2023

Konkurser december 2023

Med 3.078 konkurser i aktive virksomheder (ansatte og/eller en omsætning større end eller lig 1 mio. kr.) endte 2023 samlet på det højeste niveau siden 2010. Virksomhederne med momslån, der blev ydet ifm. COVID-19, udgjorde 984 eller 32 pct. af konkurserne i de aktive virksomheder i 2023 og 43 pct. i 2022. Det høje antal konkurser i 2022-2023 efter de relativt få i 2020-2021 skal derfor ses i lyset af støtteordningerne til erhvervslivet ifm. COVID-19 og disses ophør. Konkurserne i 2023 medførte tab af 14.800 fuldtidsjob, hvilket var det højeste antal siden 2011. Fordelingen af konkurserne i de aktive virksomheder på brancher og selskabsformer samt fordelingen af de tabte job i regionerne og den aktuelle udvikling er behandlet senere i artiklen.

Konkurser og tabte fuldtidsjob, januar-decemberKilde: www.statistikbanken.dk/konk3

Bygge- og anlæg samt handel stod for knap halvdelen af konkurserne

De to branchegrupper bygge og anlæg samt handel stod tilsammen for 45 pct. af konkurserne i aktive virksomheder i 2023 mod et gennemsnit for hele perioden 2009-2023 på 41 pct. Herudover stod erhvervsservice for 16 pct. og hoteller mv. for 11 pct. i 2023. Momslånvirksomhedernes andel af konkurserne i 2023 udgjorde fra 14 pct. i branchegruppen finansiering og forsikring og 17 pct. i transport til 41 pct. i handel. I de øvrige branchegrupper udgjorde momslånvirksomhederne mellem 25 og 38 pct. af alle konkurserne.

Konkurser i udvalgte brancher, aktive virksomheder, januar-decemberKilde: www.statistikbanken.dk/konk4

Otte ud af ti konkurser var i anpartsselskaber

Iværksætterselskabernes fremkomst i 2014 betød, at de i årene 2017-2021 stod for 8-13 pct. af konkurserne i de aktive virksomheder. I 2023 skete 82 pct. af konkurserne i anpartsselskaber, 9 pct. i enkeltmandsvirksomheder og 7 pct. i aktieselskaber, mens iværksætterselskaberne i forlængelse af denne selskabsforms ophør ikke længere forekommer.

Konkurser i aktive virksomheder fordelt på selskabsform, januar-decemberKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Region Hovedstaden stod for en stigende andel af tabte job

Jobtabet på 14.800 i 2023 var det højeste siden 2011. Det generelle billede er, at Region Hovedstaden og Region Sjælland har haft en svagt stigende andel af de tabte job siden 2009, mens de øvrige regioners andele tilsvarende er faldet. Set over alle årene har 31 pct. af de konkursramte job været placeret i Hovedstaden, 14 pct. i Region Sjælland, 21 pct. i Region Syddanmark, 23 pct. i Region Midtjylland og 10 pct. i Region Nordjylland.

Tabte fuldtidsjob fordelt på regioner, januar-decemberKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Flere konkurser og tabte job i december 2023

Der var 237 erklærede/kundgjorte konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 1,5 pct. flere end i november. Konkurserne i december medførte 1.078 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 6,8 pct. flere end i november. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i fjerde kvartal var 2,7 pct. lavere end i tredje kvartal, mens jobtabet var 49,5 pct. højere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Erklærede konkurser i december 2023

Det totale antal erklærede konkurser i december var på 519 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 223 eller 43 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. 184 af disse var anpartsselskaber, mens 23 var enkeltmandsvirksomheder. De resterende 296 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 270 heraf var anpartsselskaber, mens 14 var enkeltmandsvirksomheder.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - december 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

79601

37127

46,6

110

91

Aktive virksomheder

9572

5414

56,6

108

70

Nulvirksomheder

70029

31713

45,3

111

92

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

374

565

609

608

519

521

630

568

613

699

643

646

369

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder

236

278

264

272

242

234

273

274

216

264

264

233

237

Faktiske i alt

660

493

508

616

409

433

588

418

326

616

922

1100

519

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

5

8

7

12

4

2

9

5

4

7

10

7

10

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

31

26

25

27

25

31

28

22

23

29

33

43

22

Bygge og anlæg

94

96

122

119

77

74

120

69

52

105

160

191

97

Handel og transport mv.

216

179

154

208

136

138

168

139

93

202

257

314

158

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlejning

26

12

12

18

8

13

23

15

11

19

33

38

28

Erhvervsservice

115

69

76

112

75

78

98

59

55

89

149

148

81

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

173

103

112

120

84

97

142

109

88

165

280

359

123

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hovedstaden

313

182

211

275

183

218

275

177

122

329

538

624

240

Sjælland

90

72

91

80

45

53

95

63

47

54

100

128

76

Syddanmark

84

97

71

109

63

51

74

54

45

85

88

120

62

Midtjylland

126

108

91

113

76

76

102

81

83

92

125

169

95

Nordjylland

47

34

44

39

42

35

42

43

29

56

71

59

46

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1149

1301

1476

2222

1114

909

1409

881

656

1025

1742

1009

1078

Hovedstaden

439

336

346

817

401

305

588

307

177

339

673

536

371

Sjælland

228

195

276

230

108

76

176

226

173

83

173

93

143

Syddanmark

129

359

450

555

281

284

338

129

114

248

251

168

73

Midtjylland

274

362

271

547

209

162

183

129

136

219

424

170

400

Nordjylland

79

49

133

73

115

82

124

90

56

136

221

42

91

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
237
december 2023
+1,5 %
fra november til december 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

5. januar 2024 - Nr. 1

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation